Followers

Monday, March 1, 2010

..[selAngkah ke usiA setAhun...]

setAhun sudAh blOg srikAndi cintA ini wUjud..wujud dAlam dirikU secAra tidak sengAja.kU membUatnya setElah kecewA dengAn sesuAtu yang ku kEjar beberApa tAhun dAn ianyA meninggAlkanku begitu sAhaja..bila mengEnangkan kembAli tentu air mAtaku pAsti mengAlir..bUkanku menitiskan sesuatu yang pergi namUn ku menyesAli menyintAi seseorAng insan yang umpAma mengurAhkan kasih sAyang kepAda sehElai dAun keladi,peritnyA terAsa..iA mengAlir tAnpa dihArgai sekAli..tersentUh hAti ini bilAku memikirkan iAnya di sAat ini…itU pengAlaman yang begitu berhArga untUk insan bergelar pencintA…

setAhun sudAh blOg srikAndi cintA ini wUjud…seribU satu ceritA ku bAca dAri setiAp blog yAng kU singgAh dAn kU lAwati.berbAgai ceritA kU selami dengAn pEnuh bermAkna agArnya memberi kesedAran pAdaku wAlapun iA tidAk pAda saat ini tetApi pAda suAtu hAri kelAk,di kAla ku menitis usiA dewAsa ini.ku mEnitis usiA dewAsa dAn meninggAlkan zAman remAja yang penuh wArna-wArni…bilA ku melangkAh ke blog yAng ku gemAri,secAra tidAk lAnsung,ku mengEnali personality sertA cAra pemikirAnnya secAra tidAk lansUng..adA kalanya kAta-kAta yang dicoretkAn mEnjadi ayAt tentu mEmberi mAkna yAng tersendiri pAda tuAn blog sertA pEngUnjungnya.. ..tiada sesiApa menyAngka ku mAmpu menUlis entry yAng sejUmlah ini.adAkah ianya berkUaliti atAu tidAk,hAnya ku yAng mengetAhui.wAlaupun ku tAhu blog ini bolEh dilihAt dAn dibAca oleh sesiApa sAhaja…(~.-)shinAwawa eyEnie....

No comments:

Blog Widget by LinkWithin