Followers

Tuesday, September 14, 2010

..[kUat menghAdapi cAbaran..]

selAmat hAri rAya aidilfitri…mAaf zAhir dan bAtin.belUm terlewAt untukku mengucApkannya.kesibukAn menyAmbut aidilfitri,menyebAbkan ku tidAk berkesempAtan untuk melUangkan mAsa untuk blog.melihAt blogger asyik berbicAra tentang keserOnokan menyAmbut aidilfitri di suAsana kAmpung mAhupun bAndar dengAn ceritA-ceritA yAng menArik…perAsaan cemburu menguasAi diri ini.ku pAsrah ku tidAk mempUnyai masA untuk diperUntukkan di alAm penulisAn mAya…aidilfitri kAli ini membEri kegembirAan,melihAt anAk buAh2ku semAkin besAr..mAsih ku ingAt ketikA ku berusiA belAsan tAhun,ku menerimA anAk buAh yAng pertAma…bergelAr cik su yAng mAsih mudA.tiAda kAsih sAyang dApat ku curAh untuk anAk sAudara memAndang merekA berAda jauh dAriku.kini bilA ku di usia 22 tAhun,perAsaan itU berubAh..membelAi anAk sAudaraku seperti anAk sendiri.mUngkin perAsaan keibuAn semAkin dekAt pAdaku…nAk jAdi bAkal ibu yAng bAkal,perlu menyelit perAsaan kAsih sayAng di usiA masih mudA…bAk kAta dia”nAk ummi yAng bAik,perlu mempUnyai ilmU yang mencUkupi”…insyAllah ku berdoa setiAp hAri ku akAn dewAsa dan lebih dewAsa untuk kehidUpan.kUat untUk menghAdapi cAbaran hidup…

..[si rAma-rAma..]

CintA lAyaknya seperti seekOr rAma-rAma ..semAkin keliAn mengejArnya semAkin jAuh ia terbAng meninggAlkan kAlian..biAran rAma-rAmamu terbAng ke mAna sAja ia sukA..siApa tAhu bilA ia lelAh dan idAk sedAr kewUjudanmU ia bAkal mengibAskan sAyapnya keArahmu menUmpang tedUh dAri pAnas hUjan bAdai duniawi dAlam keAdaan yAng kAu tidAk sangkA mUngkin sAja rAma-rAma yAng kAu kejAr..itu bUkan rAma-rAma yAng Allah peruntukkAn buAtmu…


Thursday, September 9, 2010

..[terimA kasih semuA]

kAmu…terimA kasih keranA hadir dAlam kehidupAn insan yAng bernAma noraini.mewArnai suAsana yAng sepi dengAn suAtu coretAn pelAngi yAng menyerikAn setiAp hAri yAng dilAluinya…terimA kasih untUk kAmu… wAlaupun Allah s.w.t pernAh mengUji hAti ini tentAng sesuAtu erti percintAan,kU lAlui dengAn relA hati. setiAp hambaNya pAsti melAlui dugAan yAng menguji kekuAtan diri.kAmu telAh mendewAsakan ku dengAn nAsihat dAn tAkzirAh diberikAn setiAp mAsa dikAla ku memerlukAnnya.

terimA kasih untUk bondA dAn ayahAnda,menAsihAtiku jikA setiAp lAngkah yAng ku pilih sAlah.menEgur agar ku tidAk sesAt untuk mAsA depAn.sebAgai anAk,ku akUi ku bukAn sempUrna untuk merekA nAmun ku sentiAsa menjAdi setiAp hAri sesuAtu yang bAru untUk dikenAng.bondA dan ayAhanda bukAn mudA remAja,telAh melewAti usiA 6o-an,setiAp mAsa yang dilAlui perlu diselitkAn dengAn kAsih sAyang.

terimA kasih sAhabat..kerAna kAmu semuA melAlui kehidupAn dengAn warnA-wArni kehidupAn. diantara diwAktu gembirA mahupun sedih..terimA kasih kepAda sAhabat yAng melukakan hAtiku dAlam diAm.biAr hAnya ku tAhu betApa sedihnyA hati menAngis sendiriAn nAmun untuk berbicAra kepAda orAng lAin bukAn dirikU..

terimA kasih kEpAda yAng mengenAli..andA sebAhagiAn dAripAda kehidupAnku.antAra sedAr atAu tidAk ku hArgAi.dAripada blog srikAndi cintA ku luAhkan cebisAn perAsaan yAng ku pendAmkan.biAr mAsa menghAlangku untUk menulis,tetApi ku sentiAsa merindUi alAm mAya ni.

Thursday, September 2, 2010

..[bAlik kAmpung]

selAmat pUlang ke kAmpung hAlamAn..semogA selAmat sAmpai sAmpai..:-)
menghArap cUti ni bAkal membEri kesempAtan pAdaku untuk kembali mencoretkAn sesuAtu di blOg srikAndi cintA...tepat pUkul 8.30 mAlam ni ku bAkal bertolAk pulAng ke kedAh.semOga selAmat bertemu dengAn fAmily yAng tersAyang..

selAmat hAri rAya aidilfitri.
mAaf zAhir & bAtin..:-)

Blog Widget by LinkWithin