Followers

Sunday, February 28, 2010

..[menghAdapi sem terakhir dengAn jAyanya..]

assAlamulAikum…pEmbuka bicAra.kegembirAan tergAmbar dalAm setiAp perlAkukanku sepAnjAng minggU ini..adAkah ku dilAmun cintA atAu hAnya kegembirAan yang sengAja ditUnjUkkan…cUti 3 hAri,kU abeskAn bersAma kawan-kAwanku yang tersAyang di sini..kU tidAk mampU melAngkah pulAng kAmpung di kAla fAmilyku berkUmpul di kedAh….mEnemAni umAy bowling di klUang mAll dAn menOnton wAyang bersAma housemAte menjAdi pengisi sepAnjang cUti ini…tidAk dilUpakan PSM yang disAyangi.bilA PSM disebUt tentU fikirAn memikirkAn sesuAtu yang dilUar jangkAan,adAkah ku bersediA menghAdapi vivA yang tinggAl 5 minggU?kU mengAtakan padA diri ini,kU tidAk mampU sekAli…bagAimana ku ingIn meniti sAat-sAat gembirA itu setElah kU menghAmpiri sem-sem terAkhir di bUmi jOhor…adAkah ku mAmpu menggEngam segUlung ijAzah setErusnya menyAhut cAbaran kemEnterian pEndidikAn m`sia untUk mendidik anAk bAngsa…nAmun kegembirAan ini kU simpAn dAlam kenAngan diri ini…doAkan ku berjAya menghAdapi sem terakhir dengAn jAyanya...
(~.-)mErindui insAn-insAn jAuh...he2


No comments:

Blog Widget by LinkWithin