Followers

Sunday, October 31, 2010

..[enjOy your life..:-)]

lifE is like eating..
yOu can taste every kind of flavor
and dreAma in life is like a fruit
which is filled which sweet jUice
if you cAn`t keep at it yOu will never
tAste the delicateness…enjOy your life..:-)

Thursday, October 28, 2010

..[ketika senjA di senggArang]

kU ke senggArang...melihAt keindAhan senggArang.menikmAti suAsana laut yAng membiru dengAn suAsana senjA...indAhnyA ciptAan Allah,ku beryUkur ku boleh menjejAki di sAna walAupun setelAh ku di sini selAma 3 1/2 tAhun, ku berkesempAtan mengUnjungi tempAt tersebUt...tQ mAisaratun, umAymah, adik hAtim & assmA menemAniku....insyAallah pAda mAsa kitA berkUnjung kembAli ke sAna..:-)
(~.-)//dimAnakahku?hAnya sebAgai cAmeran..

Tuesday, October 26, 2010

..[tiAda mutiAra sebening cintA..]

sudAh hAmpir memAsuki 3 ½ tAhun ku belAjar dAlam kos pendidikAn…kos yAng mengAjar ku erti seorAng guru..bAkal guru mudA yang bAru meniti pengAlaman di sekolAh…setelAh 3 ½ tAhun di menAra gAding, ternyAta ku memiliki rAmai kenAlan…tidAk kirA berjAntina perempuAn atAu lelAki, semuAnyA ku berkAwan dengAn merekA…ku hArgai semuAnya.lovE you all……

tiAda mutiAra sebening cintA..
tiAda sutra sehAlus kAsih sAyang
tiAda embUn sesUci ketUlusan hAti
dAn tiAda hubUngan seindAh persAhabatan

Sunday, October 24, 2010

..[untUk renUngan semuA..]


jAngan sengAja lewAtkan solAt….perbuatAn ini allAh tidAk sukA.kAlau tertidur lAin ceritA

jAngan mAsuk ke bilik Air tAnpa memAkai Alas……tAku kAlau-kAlau terbAwa keluAr nAjis,mengOtori seluruh rumAh kitA…

jAngan mAkan dan minum dAlam bekAs yang pecah atAu sUmbing.mAkruh kerAna iA membAhayakan..

jAngan biArkan pinggAn mAngkUn yang telAh digUnakan tidAk terbAsuh..mAkruh dan mewarisi kepApaan…

jAngan mAkan tAnpa membAca bismillAh dan doA mAkan…nAnti rezeki kitA dikOngsi syAitan

jAnagn keluAr rumAh tAnpa niAt untuk membuAt kebAikan.tAkut-Akut kit Amati dAlam perjAlanan

jAngan pAkai sepAtu atAu selipAr yang berlAinan pAsangan.mAkruh dAn mewArisi kepApaan..

jAngan menAngguh tAubat bilA berbuat ..dosA kerAna mAti boleh dAtang bilA-bilA masa

jAngan ego untUk memintA maaf pAda ibu bApa dan sesama mAnusia..kAlau memAng kitA bersAlah

jAngan mengUmpat sesame rAkan tAulan..nAnti rosAk persAhabatan kitA.hilAng bAhagia..

jAngan lupA bergAntung kepAda Allah dAlam setiAp kerjA kita..

jAngan bAnyak ketAwa.nAnti mAti jiwA..

jAngan sukA mengAniaya mAnusia atAu hAiwan.dOa mAkhluk yAng teraniayA cepat dimAkbulkAN allAh..

jAngan mempertikAIkan kenApa Islam itu berkAta jAngan..sebAb semuanya untuk keselAmatan kitA

..[kOnvokesyEn UTHM 2010..]

kOnvokesyEn UTHM 2010 telAh 10 oktOber hinggA…….??....memAndangkan ini kAli terAkhir konvO di university, ku mengAmbil kesempAtan ini merAikan suAsana itu bersAma kAwan-kAwanku yAng telAh grade….wAlaupun kesuntukAn mAsa untuk menghAdirinya nAmun ku usAhakan mencuri mAsa walAu seketikA bAgi bertemu dAn mengUcapkan tAhniah kepAda senior2ku yAng berjAya menggengAm segulUng ijAzah.tAhniah diucApkan……insyAllah, tAhun depAn gilirAnku pula..semOga mAma+ayahku mAsih mempUnyai kesihAtan yAng sihAt untUk melihAt anAk bOngsu merekA menAiki pentAs untUk menerimA ijAzah……doAkan lAtihan mengAjar (LM) ku berjAlan lAncAr.insyaallAh…tAhniah kepAda merekA yang menerimA ijAzah pAda konvOkesyen UTHM 2010..love yOu all..:-)


(~.-)//ku suka bUnga rOses merAh...

Saturday, October 23, 2010

..[untUk bAkal suAmiku..]


…sekirAnya kita cintA kepAda mAnusia, tidak semestinyA mAnusia akAn cintA kembAli kepAda kitA…tetApi sekirAnya kitA cintA kepAda Allah, nescAya cintA allAh tiAda penghUjungnya..sekirAnya kitA cintA kepAda mAnusia,kitA akan cembUru kepAda orAng yang mencintAi orAng yAng kitA cintAi..tetApi sekirAnya kitA cintA kepAda allAh.kitA akAn turUt mencintAi orAng yang melAbuhkan cintAnya kepAda Allah jugA...yA allah, andAinya dia adAlah jOdoh yAng ditetApkan olehMu kepAdaku.mAka cAmpakkanlAh ke dAlam hAtiku cintA kepAdanya adalAh kerAnaMu.dan cAmpakkAnlah ke dAlam hAtinya cintA kepAdaku adalAh kerAnaMu juA..nAmun, andAinya dia bUkanlah jOdoh yAng ditetApkan olehMu kepAdaku,berikAnlah ku kekuAtan agar pAsrah dalAm menghArungi ujiAn yAng dikAu berikAn kepAdaku..


(~.-)//istimewA untUk bAkal suAmiku, abi..semogA kAmu tAhu erti cintAku pAdamu..

Wednesday, October 20, 2010

..[rindUnya...]

rindunyA ku pAda mAma dan ayAhanda ku di kAmpung hAlaman, kedAh….betApa hAti merindui pelukAn dan kAsih sAyang dAripAda seorAng ibu dAn ayah….dewAsa ini ku semAkin jAuh dAripAda merekA…menuntUt ilmu meninggAlkan merekA berduA di kg…wAlaupun setiAp hAri ku mendengAr suAra ibuku di tAlian telefon,nAmun perAsaan rindu itU belum terubAt…perAsaan itu semAkin lAma semAkin mendAlam……sAyangnya pAda mAmaku…..:-)

yA allah
rendAhkanlah suAraku bAgi merekA
perindAhlah ucApanku di depAN merekA
lunAkkanlAh watAkku terhAdap merekA dan
lembutkAn hAtiku untUk mereka..

yA allAh,
berilAh merekA bAlasan yAng sebAik-bAiknya
atAs didikAn merekA pAdaku dAn pAhala yAng
besAr atAs kAsih sAyang yAng merekA limpAhkan pAdaku
pelihAralah merekA sebAgaimAna merekA memelihAraku..

(~.-)//rindunyA pAda kAmpung halAmanku..

..[gOod luck to my friEnd]alhAmdulilAh…tArikh 20 oktOber 2010, ku selAmat membentAngkan projek sArjana mUda PSM2..perAsaan berdebAr-debAr menAnti tArikh ini menghAntui diri.AlhAmdulilAh berjAlan lAncar..atAs berkAt doA dAripAda mAma+ayAhandaku sertA si dia,ku mEnghAdapi sAat-sAat ini dengAn penuh tenAng..wAlaupun bAnyak yAng perlU dibAiki,keselUruhannya kU bersyUkur dengAn semuA ini..insyAllah ku akAn kembali mencoret di sini, di blog srikAndi cintA..ku rindu untUk berbicAra tentAng kehidupAnku dAn jugA rAgam-rAgam kehidupAn yAng ku lihAt setiAp hAri…

(~.-)//gOod luck to my friend vivA PSM 2…

Monday, October 18, 2010

..[“kAmu jAngan mudAh tewAs”]

“jikA perkAra seperti ini kAmu tewAs, bAgaimana dengAn dugAan yAng lAin”
“kAmu kena kUatkan diri…kekuAtan dAtang dAri diri kAmu,bukAn dAri insan lAin”
“kAmu kenA kuAtkan diri”
“dekAtkan diri kAmu dengAn penciptA”
“kAmu jAngan mudAh tewAs”

terimA kAsih kepadA ustAz…nAsihatmu agAk bergunA untukkU..setiAp ungkApan mu ku pegAng…kuAtkan diriku jikA tidAk tewAskan dengAn dugAanNya…adAkah ku kuAt untuk menghAdapinya?yA allAh,dekAtkan diriku dengAnMu…jAuhkan ku perkAra yAng tidAk sepAtutnya…ku semAkin menghAmpiri penghUjung di menAra gAding untuk mengejAr segulUng ijAzah sArjana mudA…di sAat ku menulis entry,fikirAnku berserAbut…….fikirAn ku memikirkAn sesuAtu yAng tidAk sepAtutnya.kekuAtan yang ku ciptAkAn selAma ini mAsih runtuh begitu sAhaja…doAkan semuA berjAlan lAncar khAmis ini….
Blog Widget by LinkWithin