Followers

Thursday, March 11, 2010

..[pUlau perhEntian yAng ku jEjaki..]

"pUlau perhEntian"
kU mErindUi pemAndangan indAh ciptAanNya..
kEmbalikan ku pAda suAsana indAh tu..kU merindUinya..
syUkur ku antAra insAn yang terpilih mElihat kehidupAn lAut dengAn deriA kurniAannyA..
dengAn deriA penglihAtan+pendengAran+sentuhAn
pulAu perhEntian..
ku merindUi suAsana itU...(~.-)pEmandAngan indAh semAsa snOrkling..
Blog Widget by LinkWithin