Followers

Tuesday, March 2, 2010

..[prOject elEktrOnik..]

pEnat!!...perkAtaan yang sesuAi untuk dirikU di sAat ini.sehArian ku bertApa di lab rekAbentuk litAr untUk menyiApkan project elektrOnik industry.kU bukan student kEjurutEraan elEktrik&elEktrOnik,pa tAh lagi student engineering nAmun kegigihAn menyiApkan mEngalahkan merekA yang bergelar student engineering lagi.ini cAbarAn mengAmbil kursUs pendidikAn kejurutEraan/tEknikal…semuAnya bidAng dipelAjari.dA kala ku berfikir mEngapa ku terjEbak dAlam situAsi?adAkah terlAlu lewAt untUk berfikir begini…nAmun pelAjaran setiAp sem mEngajAr ku lebih dewAsa dan cAbarAn ini ku ambil sebAgai bekAlan di mAsa depAn…project elEktrOnik merupAkan antAra project yang tersenArai kamus hidUpku di semester ini.bilAkah ku mAhu menyelesAikannyA?..tArikhnyA hampir berakhir….
(~.-)..bilakAh sem ini bAkal berakhir?

3 comments:

kaizen said...

bler sem ni nk berakhir??

bler last paper exam laa....
hahahahaha

joegrimjow said...

hehe
projek xsiap lagi ni
uwaaaa

shinawawa eyenie said...

doakan projct mnjadi..:-)

Blog Widget by LinkWithin