Followers

Monday, March 15, 2010

..[dAmpingi keesAan tUhan...]

jikA hidUp kAmu dalam kekOsongan, dAmpingilah keEsaan TuhAn...nescAya kAmu akan berolEh ketenAngan jua kedAmaian

cintAku kepAda TuhAn kerAna aku ciptAannya.....cintAku terhadap sEseorang itu adAlah perasAan yang diciptAkanNya

hidUp tanpa pengrbanan adalah satu kepalsuan dan percintAan tanpA kasih sAyang adalAh sAtu pengkhianAtan.....Oleh itu, abAdikan kasih sAyang dalAm mencari erti kebAhagiaan

bercintA memang mUdah, untUk dicintAi juga memAng mudah....tetApi untuk dicintAi oleh orAng yang kita cintAi, itulah yang sAkar diperolehi

No comments:

Blog Widget by LinkWithin