Followers

Sunday, December 27, 2009

..[kAmu tetAp dAlam hAti ini..]

kU............................
kini dAlam berAda di kAmpus.pErjalAnan jAuh dAri utAra ku lAlui dAlam suAsana yAng sedih.sedih mEninggAlkan mAma+ayAh+abAng..kAmpung hAlaman,kucing+kUcing sertA anAk bUah yAng tersAyang..sepAnjAng perjAlanan fikirAnku melAyang-lAyang mEmikirkAn si diA.wAlaupun berAt hAti untUk meninggAlkan kenAngan itu,tApi gAgah diri untUk meneruskAn iAnya..

sepAnjAng perjAlanan,ku ditEmani MP3,mEndengAr lAgu-lAgu yAng sAyu.EntAh mEngApa ku mEmilih kolEksi yAng bAkal mEnguris hAti sendiri.sepAnjAng perjAlanan,ku mEmikirkAn segAla-segAlanya.segAla-segAlanya yAng mEmbUnuh perAsaanku dAlam diAm.siApa bilAng hAti ini tidAk sedih,gEmbirA dAlam senyUm nAmun pArah dAlam hAti...

sepAnjAng perjAlanan,kU mEngira detik-dEtik yAng mEmbAwa kitA bertEmu dAn berakhirnyA dengAn sAtu kIsAh yAng mEngecewAkanku.ku ini bUkan jEnis mEnerimA cintA kerAna semAta-semAta mAhu puAskan hAti seseorAng.ku bukAn insAn begitu.terlAlu jAuh untUk ku sAkitkan hAti...

sepAnjAng perjAlanan,ku mEmikirkan seseorAng yAng bernAma ridzUan..ku mEngenAlimu telAh menjAngkau 9 tAhun.9 tAhun ku lAlui remAja bersAma-sAma,wAlaupun kitA tidAk sempAt mengenAli sedAlam-dAlam hAti bUdi.nAmun ku tAhu kamu terbAik untUkku...


(~.-)//sEm bAru telAh bermulA..segAla-segAlanya.azAm bAru+orAng bAru dAlam hidUp ini..tApi kAmu tetAp dAlam hAti ini.


Saturday, December 26, 2009

..[entry penutUp cUti semester ini..]

sebElum mElangkAh untUk meninggAlkan kEdiamAnku ini,ku tinggAlkan sebUah entry..entry penutUp cUti semester ini.sudAh 2 ½ tAhun,ku bertApa di jOhor dArul tAkzim untUk menUntut di sAlah sAtu university..university yAng dipilih lAst minutes..bukAn kerAna result mAtrikulAsi tApi kerAna untUk pEnuhkan impiAn mAma untUk menyAmbungkAn pelAjaran dalAm kursUs pendidikAn…tApi kU gembirA sekurAng-kurAng mAmaku tersEnyum.abAng2 dAn kakAk sibUk dengAn ilmU kEjuruterAan..kU?hidUp dAlam diri sendirI..

jOhor…tEmpatku bElajar,mEngenAl erti hidUp sebAgai pelAjar. 2 ½ tAhun ku di sAna,kU bElajar pelbAgai perkAra.pErkarA yang mEmbuatkU semAkin mAtang…mAtang dAlam diriku.dA 3 semEster sebElum mElangkah kEluar dengAn segUlung ijAzah.sekurAng-kurAngnya ku ingIn mengenggAm sarjAna sebElum memulAkan hidUp sebAgai………

jOhor…tEmpatku mEngEjar sesuAtu yang pAsti tidAk ku miliki.hAti dAn perasAan seseorAng susAh di dugA.sekarAng?........ku ingIn hidUp “bEbas” dari istilah cintan-cintAn.hAti ini bilA terlUka.bukAn setAkat hAncur tetApi dendAm tetAp wUjud.jAngan sesekAli mempermAinkanku andAi tidAk tAhu perAngAiku..

(~.-)//mEnjagA hati seseorAng itU terlalu susAh..

Friday, December 25, 2009

..[sem 2 09/10 bAkal membUka tirAinyA]

25 disembEr 2009,adA sehAri sebElum kU melAngkah pUlang ke jOhor.dalAm hAti terlAlu sedih untUk meninggAlkan kEluargA..tAmbAhan pulak adA yang mAsih belUm ku ketEmu tApi kU terpAksa pAsrah untUk menunggu kAmu..hAti ini untUk insane lain..

cUti selAma sebulAn,kU terlAlu gembirA.percUtian yAng menArik untUk dikEnang.kenAngan itU ku simpAn mEmori di fikirAnku dAn jugA dAlam camera peribAdi.kU terlAlu tAkut kenAngan itU bAkal berakhir di sini sAhaja..diri ini tErlalU mEnyimpAn seribU perAsaan yAng mEmbuAtku berubAh-ubAh.

26 disembEr bAkal di jOhor.entAh bAgaimAna keadAan di sanA.ku bElum bersiAp menghAdapi semester bAru yAng bAkal mEmbukA tirAi 28 disembEr.dengAn kesAkitAn kepAla+gigi yAng menusUk2 fikirAn ini,kU terlAlu sedih untUk meninggAlkan fAmilyku..terlAlu sedih.

di sAat ini,kU bEranikAn diri mElihAt result pEperiksAan semester lepAs.kEseluruhAn alhAmdulliAh…walApun terlAlu bAnyak hAlangan di hUjung sem,nAmun keputusAnyAng diperolEhi mebuAtku gembirA..(~.-)//sem 2 09/10 bAkal membUka tirAinyA.ku mAsti dAlam jiwA yAng tAk stAbil=.-

..[(~.-)//♥...kU dAlam dilEma]

Ku tertArik sAtu entry di sAlah sAtu blog yAng ku fOllow…”mEngenAi istilAh sayang dAn bEnci.yAng terlAlu benci seseorAng itu,kerAna suAtu hAri kAu bAkal pergi untUk mEmiliki diA dAn jangAn terlAlu sayAng pAda seseorAng,tAkut di kEmudian hAri diA bAkal mencetUs bEnci di hAti ini”…

semUa itu terlAlu dekAt pAdaku..pAda diri yAng mEncAri istilAh mAkna cinta.bUkan niAt di hAti ini untUk mengUngkit ceritA lama.kU tulis di sini kErana ku yAkin kAmu akAn membAca suAtu hAri.di wAktu itU kU tidAk tAhu nyAwaku ini telAh diambil olEhNya atAu tercAri-cAri mAknA kehidUpan ini..

kAmu….ridzUan.kU tAhu kAmu adA di mAlaysia,di hAlaman kAmpung.dekAt dengAnku..tApi kAmu terlAlu pentingkAn diri sehinggA mEmbuatku terlAlu mEnanti sesUatu yAng menyAkiti hAti ini.hAti ini terlAlu sakit untUk membUat melUpakan kAmu…kAmu dAtang diundAng,pErgi tAnpa ku relAkan…nAmun,kini kamU bukAn sebAhagiAn dAri ini lAgi

(~.-)♥kU mEncAri cintA seseorAng yAng bernAma………………….hArap2 pertEmuan kitA di tAhun 2010 akAn mengEmbAlikan kenAngan di mAtrikulAsi.kolEj mAtrikUlasi kedAh menjAdi bUkti cintA kitA.

Sunday, December 20, 2009

..[jiwAku pErgi untUk...]

assAlAmualAikum w.b.t….

bElum terlAmbAt untUk mEngucApkan selAmat mEnyambut awAl muharrAm untUk sEmua…sudAh mElangkAh ke 1431 hijrAh..sudAh mAsuk 23 tAhunku mEngikUt kAlendAr islAm..sudAh dewAsa kinikU…terAsa hari ini mAhu pErgi jAuh dAri kedAh..jAuh dArimU…ingIn melAngkah pergi mEninggAlkan apA yAng sepAtutnyA ku tinggAlkan sekiAn lAmanya…perAsaan dAlam hAti ini entAh bAgaimana mAhu dijElaskan..tiAda apA yAng indAh untUk dibicArakan hAri ini.sepAnjAng cUti selAma sebulAn,ku bAgaimAna terlAlu gEmbirA..gembirA yAng berAkhir dengAn kesedihAn..siApa bilAng hAti ini tidAk terAsa di kAla kAu hebAt di atAs…kAu tidAk pAndAng kE bAwah.pAdAhal kAu lupA hidUp diibAratkan rodA,adA kala kAu bAkal jAtuh di bAwah…

sepAruh jiwAku pErgi untUk ungkApannyA……………………(~.~)//

Monday, December 14, 2009

..[sepAruh jiwAku pergi..]


sepAruh jiwAku pergi
memAng indAh semuA
tApi berakhir lukA

benArku mEncintAimu
tApi tAk begini
kAu khianAti hAti ini
kau curAngiku

kAu bilAng tAk pernAh bAhagia
selAma dengAnku
itu cumA dibibirmU
kAu dustAkan semuA
yAng dbinA
kAu hnAcurkan semuA(~.-)//♥...tiadA kaitAn dAlam hidupkU..
bAhagia sentiAsa dAlam hAti ini

Saturday, December 12, 2009

..[renUngkanlAh sedAlam-dAlamnya..]

jOdoh tiadA kaitAn dengAn keturUnan..hAnya bElum sAmpai masAnya.iA bAgai mEnanti jAmbAtAn untUk ke seberAng.kAlau pAnjang jAmbAtAnnya jAuhlah perjAlanan kitA.adA orAng jodohnyA cepAt sebAb jAmbatAn singkAt.usiA 25 tAhun,rAsanya belUmlah terlAlu lewAt.dAn usiA 35 tAhun bElum apA-apA kAlau sepAnjAng usiA itu tElah digunAkan untUk membinA kEcemerlAngan.nyAtakanlAh perAsaan dAn kEinginAna andA itu dAlam doA-doA lewAt sembahyAng.allAh mEndengAr…

wAnita bAik untuk lElaki bAik,sebAliknya wAnita jAhat untUk lelAki yAng jAhat.biAr lAmbAt jOdoh asAlkan mEndApat Mr Right dAn biAr seorAng diri dAripada menjAdi mAngsa lElaki yAng tidAk berimAn kEmudiAn nAnti……

mEmang kita mudAh tersilAp mEntAfsir kEhidupAn ini.kitA selAlu sAngka,pasti bAhagia kAlau mEndApat ini.hAkikatnyA apabilA kitA benAr-benAr mEndApat apA kitA inginkan itu,iA jugA dAtang bersAma mAsalah..
rAmai orAng menempAh nerAka sebAik sAhaja,mElangkAhkan kAki ke alAm berumAhtangga.bUkankAh dengAn ijAb dAn kAbul selAin menghAlalkan hubungAn kelAmin,tanggungjAwab yAng terpAksa dipikUl jugA turut bAnyak.

berApa rAmaikah yAng mEnyesAli pErkAhwinAn mAsing-mAsing pAdahal dAhulunyA merekA bErmati-mAtian mEmbinA janji,mEmupuk cintA kAsih mAlah adA yAng sanggUp berkOrbAn apA sAhaja asAlkan segAla impiAn mEnjAdi nyAta?

jikA tidAk sAnggup untUk bergelAr isteri usAh berkAhwin dulu.jikA merAsakan diri bElum cUkup ilmU untUk bergelAr ibu atAupun ayah,bElajar dulu.jikA rAsa-rAsa bElum bersediA untUk bersAbar dengAn kerenAh anAk-anAk,cAri lah dulu kesAbaran itU.jAngan berkAhwin dAhulu sebAb kEnyAtaannyA rAmai yAng tidAk bersediA untUk mElangkAh tetApi telAh melOmpat,akhirnyA jAtuh terjerUmus tidAk jUmpa akAr berpAut tAtkala cubA mEndAki nAik.

berkAhwinlah demi tUhan dAn nAbi-nya.bukAn berkAhwin kerAna perAsaan dAn mengikUt kebiAsaan.jOdoh usAh terlAlu dirisAukan,tibA mAsanya ia akAn dAtang menjEmput,nAmun perlu jugA mEmbukA lorong-lorOngnya agar jEmputan itu mudAh sAmpai dAn tidAk terhAlang..

“cInta yAng disemAdi!kAn tidAk mUngkin lAyu selAgi adAnya imbAs kEmbali.hAti yAng remUk kEmbali kUkuh selAgi kEtenangAn dikecApi.jiwA yAng pAsrah bertUkar halUan esOk mAsih adA.pArut yAng lAna pastilkAn sembUh selAgi imAn tersElit di dAda…"


(~.-)//..renUngkanlAh sedAlam-dAlamnya..

Friday, December 11, 2009

..[pErbezAan otAk lelAki dengAn otAk perempuAn]

pErbezAan otAk lelAki dengAn otAk perempuAn..
terdApat pelbAgai cAra untUk mengUji keunikAn tUbuh bAdAn diAntara..antAranya sudAh tEntulAh otAk mAnuisa..ujiAn mEnarik untUk diUji..

[ini ujiAn yAng ringkas..]
[kirA jumlAh huruf F`s dAlam perenggAn dibAwah dAlam mAsa 15 sAat:]

FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

[dAh selesAi?]
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:(",)//..
:
:
:
:
:


[bErapa bAnyak?]
[tigA?--> andA tentUnya seorAng lElaki!!!]
bAca sekAli lAgi

FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

[jAwapannyA=6 huruf F]
otAk lElaki tidAk mEmprosES perkAtaan “OF”

sesiApa yAng dApat mEngirA kesmuA F`s pAda permulAan ujiAn --> mEmiliki otAk perempUan(~.-)//..mioew..moiew....

Thursday, December 10, 2009

..[disEmber----> kU tunggu kAmu..]

assAlamualAikum..pErmulaan bicAra dAlam blog ini..dAh bEgitu lAma ku tidAk update blog "srikAndi cintA" ini.mUngkin kecewA dengAn sesuAtu…

“disEmber…bulAn terAkhir dAlam setiAp tAhun.dA 31 hAri..bermAksud adA 21 hAri lAgi mAhu menjejAk tAhun bAru…2010..dAn umUr semAkin meningkAt ke---> 22 tAhun.dalAm umUrku mEncecAh angkAra 22 tAhun,ku kAdang-kAdang terfikir mUngkin pA yAng ku buAt dA yAng terAsa…terAsa dengAnku..”

“disEmber… bulAn terAkhir dAlam setiAp tAhun.dA 31 hAri.kAlau kU pErnAh berbicAra ku mEnunggu seseorAng…seseorAng yAng istimewA di hAti.seorAng kAwan,seorang sAhabat,seorAng yAng mUngkin lebih itU…mEnjAdi seorAng cUkup bertUah dAlam hidUp ini..”

tApi sekArng kU tertAnya sendiriAn..adAkAh kAmu bAkal pulAng?wAhai sAhabatku yAng jAuh di koreA selAtan…kU menAnti sAat itu.merAsa detik istimewA yAng ku tidAk lAlui sepAnjAng kitA bergelAr sepAsang………………

“disEmber… bulAn terAkhir dAlam setiAp tAhun.dA 31 hAri.adA hAmpir 16 hAri lagi kU mAhu pulAng kE jOhor.bErat hAti ini…ntAh mEngApa?mUngkin kU tidAk rAsa kepUasan bErcUti lAgikAh?...ya!kU tidAk mAhu berpisAh dAri fAmily tersAyang…”

(~.-)//..disEmber----> kU tunggu kAmu..

Monday, December 7, 2009

..[ku percayA adA cinta..]

mEreka mEragui wUjudnya cintA yang sejAti
tidAk hAti
semEnjak dAri mulA
ku yAkin adA cinta
cintAlah yAng memUngkinkan segAla

ku relA biAr betApa pUn perit tertUsuk dUri
jAlan berlikU tiAda bertEpi
ku percAya tidAk sia-siA akU diUji
demi cintA tersEmbunyi hikmAhNya..pAsti

pAndang-pAndAng alAm ini
sAmbil pAndang difikiri
manA bUmbung lAngit tinggi
mAna lAntai bUmi
tidAk sAtu yAng terjAdi
tidAk mUngkin tersendiri
cUba cAri jAwapannya andAi mEragui

adA hikmAh yAng pasti
sejAk mulA ku percAya adA cntA
cintA itU memUngkinka segAlanya
cintA sUci yAng abadi
(~.-)//..rehAtkan diri dAripada blOg untUk sekEtika

Monday, November 30, 2009

..[iktibAr dAri ceritA cintA itu lEbih bermAkna]

"drAma nUr kasih..drAma berkisAr ceritA cintA yang terbAik ku pErnah lihAt untUk tAhun ini..bukAn ku rAjin tgk tv pUn...hehe...tApi ceritA supernAturAl+csi lAgi beSt(~.-)//"

apAkah yAng disAnggup dikOrbankAn untUk cintA??
jAngan kerAna istilah cintA,kitA hAnyut bAgai kAyu burUk di dAlam sungAi...hAnyut dAlam keserOnokan cintA...cintA mainAn...kAdang2 ku berfikir,nApe ku tidAk berjAya dAlam hubungAn bErcintA itU.

kEnal 3 tAhun,luAh perAsaan...sebulAn terUs berpisAh..perAsaan cembUru mEnguAsai
kenAl 8 tahUn..bercintA dAn berpisAh...jArak mEmisAhkan

semuA ini kU lAlui...ku sedAr dAn ku yAkin kU belUm temUi cintA sejAti yAng mEmbuAtku sentiasA senyUm..atAupUn ku yAng hAnyut dAlam bAyangAn cInta itu sendiri?...
pernAh suAtu ketikA ku bertAnya kepAda ustAz di universty mEngenAli istilAh cintA dAn bAgaimAna mAhu mEngetAhui seseorAng itu bAkal suAmi suAtu hAri.
jAwapan?!....hAnya ku yAng mEnegetAhui...
(~.-)//iktibAr dAri ceritA cintA itu lEbih bermAkna..

Sunday, November 29, 2009

..[hAppykAn diri dAri.......]

hAtiku rAsa bAhagia
pAbila kAu bersAma
tiAda gundAh gulAna
merosAk hAti kitA

mAri kitA bergAnding dengAn tAngan
jAuhkan segAla peperAngan
kitA ciptA irAma
di dAlam mElodinyA
kitA nyAnyi bersAma

lEbih bAik cintA dAripadA bEnci
lebih bAik setiA dAri iri hAti
mEnyanyi dAn menAri sesukA hAti..
jAnji kitA!!...hAppy!!..[blaCkberry,blUebErry---> strAwberry.yUmmy2.]

pAgi ini mAma+ayah bertolAk ke kUala lUmpur tibA pukUl 810 pAgi dengAn flight airasiA AK5357…ku pUn tAk ingAt….pemergiAn mEreka untUk menghAdirkan mAjlis perkhAwinan anAk kAwan ayAhku di ampAng…mEngikUt perancAngAn,mAhu konvO berkEreta,tApi mEmandAngkan iA kAn memEnatkan dAn tEntulah merUgikan mAsa…kedAh---> kUalA lUmpur…

akhirnyA ku dApat mEnontOn wAyang the twilight sAga new mOon…ceritA cintA pOntianAk dengAn mAnusia…di queensbAy bersAma abAng+anAk buAh tersayAng…mUngkin rAmai dAh tEngok ceritA ini..mUla-mulA ku ingin mEmilih ceritA chritmAs cArol nAmun difikirkAn twilight nEw mOon PG18..tEntu bAnyak aksi yAng mEnArik+unsur-unsUr SX…hehe… twilight……. mUngkin ceritA cintA ini mEngAjarku sAtu erti cintA sejAti wAlaupun berbezA…

shopping sekEtika di QueensbAy ku lihat rAmai orAng yAng mengAmbil cUti aidilAdha untUk menghAbiskan mAsa di sini…dan semAlam ku mEngatAkan ingin mEmbelikAn iphOne..blAckbErry si cOmel….dAn akhirnyA abAngku,zUl mEmbelinyA…jEles dAlam hAti.tApi mEmandAngkan ku mAsih belAjar…hehe…..iphOne…milikkU,bilAkah?.(~.-)//

(~.-)//..blaCkberry,blUebErry---> strAwberry.yUmmy2..

Saturday, November 28, 2009

..[ceritAku di pAgi rAya...]

selAmat mEnyAmbut aidilAdha...
bElum terlAmbat untUkku mEngucApkan ucApan hAri rAya untUk semuA terutAma mEngenAliku di kirA kAmu semuA di mAna...
di sUasAna pAgi rAya aidilAdha yang ke-21 kAli ku mEnyAmbut sebAgai hAmbaNya

"kU bAngun setElah dikEjutkan olEh mAmaku,mAsa itu jAm hpku mEnunjukkAn pUkul 6.30 pAgi..ku teruskAn bersihkan diri dAn mengAmbil wudUk..mEnunAikan tuntutAn solAt.sUjud pAda peciptA..."

"tEpat pUkul 8 pAgi,pErjalanAn ke mAsjid mEngAmbil mAsa 5 minit..mEnaiki keretA yAng dipAndu oleh ayAhku..ku turUn dAri keretA dAn ku lihAt tiAda rAmai yAng dAtang seperti mAna rAya aidilfitri yAng lepAs..ku dudUk di sebelah mAma.setElah menunAikan solat+mEndengAr khutbAh...sebEnarnya ku hAmpir tertdO ketikA mendengAr khutbAh..mUngkin kepEnatan di petAng sebElum rAya...mAna kAn tidAk...kU mEnempuh hujAn yAng lEbAt...konOnnyA tAhan lAsak,akhirnyA....."


anAk sAudaraku..

(~.-)//..menUnggu flight ke KL esOk pAgi...

Friday, November 27, 2009

..[sAlam aidiladhA dAriku..]

selAmat mEnyambUt aidilAdhA
10 zUlhijjAh 1430...(~.-)//..alAngkah bAgus adA yAng tersAyang...
rindU kAmu..

Wednesday, November 25, 2009

..[I love my mUm..]

setelAh menunAikan solAt subUh 2 rAakat ku terUs ke pAngkuAn mAmaku…ku ciUm tangAn + pipi mAmaku…ku bersyUkur setiap hAri ku lAlui ku mEmpunyAi seorAng mAma…mAma yAng tersAyang…pAgi ini setElah mEnjamAh sedikit sArapan..ku terus on kAn tv …. jAm yAng mEnunjUkkan pUkul 8 pAgi itU,mUngkin di kOlej selEpas mEnunAikan subUh jikA tiAda class..kEmungkinAn untUk tidUr seketikA amAt nyAta…hehe…biAsa ler zAman bElajar ini,mAsa tidUr dAn bElajAr ikUt sukA….tetApi bilA berAda di rUmah…kU diAjar untUk tidAk mEnyAmbungkAn tidUr setElah mEnunAikan solAt subUh…..kAtakan “tidAk” untUk tidUr!!!..itU prinsip mAmakU ….sUbuh ---> siApkan diri untUk mulAkan hAri bAru..(~.-)//

kU mEneruskAn niAt mEnonton tV…pAgi-pAgi ini tEntu akAn bukA rAncangAn yAng berinfOrmasi sedikIt….tEpat pUkul 10 pAgi,kU mEnukAr channel…cite yAng dipilih Hi-5…cItE untUk kAnak-kAnak .tibA-tibA mengingAtkanku zAman kAnak-kAnak ribEna dUlu…seusIa 4/5 tAhun,hAnya seorAng sAhaja di rumAh mama+ayah…abAng+kAkak semUa bElajar........ke sAna-sini mAmaku mEmbAwa dengAn kAsih sAyang…serOnok time itu mEnjAdi anAk kesAyangAn mAma..

(~.-)//...I love my mUm…---> mAmaku

Tuesday, November 24, 2009

..[wAktu dAn keadAan yAng mEnentukAn segAla-segAlanya…]

mElihAt kAwan-kAwanku di fAcebOok asyik tUkar-menUkar status---->mArried, in the relationship and other…adAkah cintA merekA-merekA itu cintA sejAti?..sejAti kE kepurA-purAan hAnya dAlam hAti seseorAng itu…….mUngkin hAti ini berdetik seketikA,adAkah perAsaan cembUru wUjud mElihAt kegembirAan dAn keserOnokan itu?….tidAk!!..kU tidAk mencAri cintA mainan…cintA untUk dipermAinkan..kU mencAri cintA sejAti..dAripAda seseorAng bolEh membuAtku jAdi isterinyA…dAn suAmiku…itu yAng kucAri…

“sesUngguhnyA perempuAn yAng bAik itu untUk lElaki yAng bAik & lelAki yAng bAik
untUk perempuAn yang bAik................”


perempuAn yAng bAik?!...dAlam hAti,kenA tetApkan pendiriAn dAn berdoAkan supAya mendApat penUnjuk dAri Allah s.w.t…..ajAl mAut dAn jodOh pertEmuan telAh ditetApkan…cumA wAktu dAn keadAan yAng mEnentukAn segAla-segAlanya…

(~.-)//....terkEdu sekEtika...

..[hEpy holiday untUk semuA..]

hAri ini sudAh mAsuk hAri ke-limA ku bercUti..sUnyi jer ym ku ni..kU lihAt list nAme classmAteku yAng on9 semAkin kurAng..adAkah mErekA tEngAh berserOnok dengAn fAmily?mUngkin kAwan-kAwan yAng berAda di pAntai timUr sibUk dengAn suAsana bAnjir yAng melAnda di sAna…alhAmdulilAh tEmpatku selAmat dAri bencAna…ku lihAt kesusAhan student SPM & STPM menghArungi air bAnjir……bAnjir?mUngkin ku pErnah merAsai suAsanA bAnjir di wAktu exam PMR..tApi alhAmdulilAh ianyA tidAk membEri kEsAn bUruk pAda mEntal+fizikAlku yAng tengAh memikirkAn PMR bAkal tibA…

bUatku cLassmAteku…bElum terlAmbat untUk mengucApkan selAmat bercUti untUk kAmu semUa…setElah ku mElAngkah kEluar dewAn peperiksAan untUk paper exam,tidAk kesampAian untUk bertEmu kAli terAkhir..mAsing-mAsing sibUk dengAn diri sndiri dAn dA yAng pulAng ke destinAsi sejUrus selesAi exam…
(~.-)//..hEpy holiday untUk semuA yAng mEngenAliku
sAyang kAmu semuA=.-

Monday, November 23, 2009

..[hOld on to what yOu love..]

hOld on to what yOu love-
stay true to what yOu know
tAke everything yOu dream
of and nEver lEt it gO

(~.-)//...2009/2010
sAyang semUa

..[sendiriAn kU bErmOnolog dAlaman..]

“pErkEnalan antAra seorAng perEmpUan dengAn lelAki di usiA belAsan tAhun..mEmbibit sAtu pErAsaan.perAsaan yAng mengUkir perAsaan sAyang setErusnyA-------->cintA.…ketikA itu kU bAru berusiA belAsan tAhun…mEnjEjaki kAki kE umUr 18 tAhun…sekArang?!sudAh 21 tAhun..bAkal ke--->22 tAhun 1 sebulAn lAgi ke tAhun 2010”

“sendiriAn kU bErmOnolog dAlaman ….adAkah ku mEnulis entry diblOg srikAndi cintA setElah ku terlAlu kecewA dengAn perAsaan sendiri atAu kU hAnya gAdis yAng mEncAri erti hidUp?hidUp selAma 21 tAhun mEngAjar ku pElbAgai..bAgai pElangi..mEmpUnyai tUjUh wArna mEwArnAinya….. mErAh,jinggA,ungU,hijAu dAn………cumAnya iAnya tiAda wArna hitAm…hitAm membEri kEnangAn yAng terlAlu pAhit untUk dikEnang…”

“pink+pUtih…wArna kEgemAranku…sepUtih hAti yAng kU cAri dAn merAh jAmbu dAlam jiwA ini…mUngkIn sesiApa yAng tidAk mEngEnAli mEngAnggApku seorAng yAng bolEh dipErmAinkAn..mUngkin tidAk pA ku..”

(~.-)//..terfikir seseorAng bolEh mEmbuAtku gembirA+senyUm sepAnjang hAri kU mEnAnti...

Sunday, November 22, 2009

..[tErAsa diri dihArgai..]

suAsana hujAn yAng tUrun tidAk hEnti-hEnti setiAp mAsa..tidAk kirA siAng dAn mAlam…mEmbuAtku diri ini kesejUkan..kEsejUkan menghadApi cUacA yang berlAinAn di kOlej….kAlau sebelUm ini,ku mEnitiskAn air mAta memberi semAngat pAda diri mEnghAdapi cAbarAn di mInggu-minggU exAmku…

nAmun ku mEnArik nAfas lEga…ku sekArang disAmping mAma+ayah tersAyang…Ku amAt terharU merEka sAnggUp melAyanku di sAat ku semAkin mEngAda-mEngAdA…….mUngkin kEpUlangan ku amat ditUnggu.wAlaupun hAnya ku bersAma mAma+ayah di terAtak ini namUn keserOnokAn untUk berAda sepAnjang 24 jAm di kediAman sendiri amAt nyAta….

hAmpir semInggu bAkal menyAmbut hAri rAya aidilAdha…sAmbutAn hnyA serbA sederhAna sAhaja di tEmpatku ini..mEmandAngkan tiAda ahli kEluArga yAng menUnaikan hAji tAhun ini,kEmungkinan fAmily akAn mengAdakanmAjlis korbAn untUk saudAra terdekAt…..sepErti rAya yAng lalu,kU hAnya menyiApkan sepAsang bAju di pAgi rAya..untUk menunAikan solAt sunAt kElak…

(~.-)//...tErAsa diri dihArgai

Saturday, November 21, 2009

..[mErindui sAat bAhagia itu..]

cintA…cintA dAri seorAng sAhabAt ----->kekAsih…
mUngkin iAnya perkAra biAsa..biAsa dalAm hidUp ini.
nAmun cintA dAri seorAng kEkasih----->sahAbAt.
mUngkin ianyA tidAk wUjud dAlam hAti ini..

cInta bOleh bErputik dAri persAhabatAn seorAng lElaki dAn perempuAn.. nAmun pErpisAhan yAng bErlaku mUngkin mEmusnAhkan nilAi persAhabAtan antAra merekA……(~.-)//...mErindui sAat bAhagia itU
iAnya dAtang dAn pergi tAnpa kerelAan hAti ini....

..[shinAwawa eyEnie with smile]

hidUp kitA pEnuh dengAn cAbarAn…
tApi sebAgai mAnusiA kitA tidAk bolEh lAri dAri semUa itu..
jUst fAce it
life is great……(~.-)//..shinAwawa eyEnie with smile

Friday, November 20, 2009

..[kU menAnti detik-detik gEmbira....]

syUkur ke hAdratNya…akhirnyA ku sAmpai di hAlaman kAmpungku….tErharu sAngat pErjAlanan jAuh dAri selAtan ke utAra berjAya…wAlaupun kU mEngAlami simpton mAhu demAm,akibAt kEpenAtan menghadApi pEperiksAan dAn psm nAmun semAngat yAng adA pAda diri mEmbAntuku mEnghArUngi dengAn sAtu senyumAn kegEmbirAaan…

sehArian ku berehAt tAnpa gAngguan…serOnok rasA di bilik sendiri,di atAs kAtil sendiri…bersAma teddybEar sendiri…di terAtak kEdiamAn ayAhAndaku+bondAku tersAyang…..(~.-)//..kU menAnti detik-detik gEmbira yAng bAkal mUncul tiAda lAma lAgi……

Thursday, November 19, 2009

..[akhirnyA tAjuk cAdangAn untUk...]

akhirnyA tAjuk cAdangAn untUk PSM telah berjAya dihAntar..wAlaupun ianyA dilAkukan lAst minutes,nAmun hAsilnya………………?tAjuk di cAdangkan olEh lEcturerku sendiri…”nOn destructive tEst ultrA sOnic fOr wElding”……sAmada tAjuk direjEct atAu ditErima?sem depAn bAru mEngetAhui..sem ini cAri mAklumAt dAn mAsa untUk enjoy bersAma kEluargA tersAyang………(~.-)//..

Wednesday, November 18, 2009

..[mimpi-mimpikU disetiAp mAlam]

sudAh 1.46 pAgi..
ku?mAsih mEncAri mAklumat mengenAi tAjuk PSM..
PSM----------->kepenatAn mElandA seluruh pelosOk mEntal+fizikAl ini(~.-)//alAngkah bAgus adA seseorAng yAng disAyangi
mEngiring tidur sertA mimpi-mimpikU disetiAp mAlam..

Monday, November 16, 2009

..[untUk merelAxkan diri yang kepenatAn]

tEpat pUkul 11.30 pAgi..kU melangkAh keluAr dAri dewAn peperiksAan..perAsAan gembirA+bercAmpur dengAn kepenAtan fikirAn menghAdapi exAm hAmpir tigA minggU...sebulAn mEnyiApkan diri untUk 6 pAper...semuAnya sUdAh berAkhinyA dengAn jAyaya..bErakhir sEm 1 09/10 sebAgai pElajar tAhun 3...nAmun adA bAnyak lAgi perkAra untuk diselesAikan...

cAdangan tAjuk PSM...mEnghAntui diri ini..untUk merelAxkan diri yang kepenatAn--->tidUr+wAyang....mEnantiku sebElum mElangkAh ke kedAh..rindU mAma+ayAh+kucIng2ku..sertA segAla-segAlanya di sAna...


(~.-)//.....usAha+doa+tAwakal mEngiring perjAlanan hidUp
semogA mEndApat result yAng cemErlang...

Sunday, November 15, 2009

..[di bAwah nAungan cintA]


"cintA adAlah kejujUran,ketUlusan dAn kesetiAan.cInta sejAti adAlah kesUcian yAng hArus dijAga.cInta semEstinyA berhUlu imAn,bErmuAra tAkwa dAn kebErsian jiwA.."

..[warna yAng mElambAngkan diri ini..]

warna yAng mElambAngkan diri ini

ku--->pUtih(24 april)

Kamu punya matlamat yang jelas dalam hidup dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Orang lain juga sering memberikan penghargaan tinggi terhadap kamu memandangkan kamu agak berkebolehan dalam pelajaran/kerjaya. Walau b...agaimanapun, kamu ini kuat cemburu orangnya dan kadangkala sukar nak bekerjasama dengan orang lain. Perhubungan cinta kamu juga sering tegang dek kerana sikap cemburu kamu terhadap si dia. Cemburu itu memang tanda sayang tapi kalau dah melampau tu, cemburu buta namanya!(~.-)//..tArikh lAhir si perAk?.....


..[semAkin mEnghAmpiri pEnghUjungnyA..]

fikirAn di kEpala teringAt-ingAt pAda kAmpung hAlaman..mUngkin 19 nOv terlAlu lAma untUk ditunggU...dAh hAmpir duA bulAn ku tidAk pulAng...rindU sAma mAma ayAh...mUngkin ku di sini sibUk dengAn exAm,tetApi merEkA dengAn pRogrAm sendiri?ku?...

pAper terAkhir untUk sem ini bAkal memUnculkAn diri 16 nOv..dA 1 hAri lagi dAri tArikh ini...fikirAn yAng terlAlu serAbut dengAn mAsalah kOlej untUk sem depAn dAn jugA tAjuk cAdangAn prOjek sArjana mudA bElum kutEmui...mEncAri..mEncAri..mEncAri..nAmun kEsudAhannyA..............?

semAkin mEnghAmpiri pEnghUjungnyA...
semAlam bersAma cik umay dAn wAwa mElepAk di squAre onE..dengAn suAsana hujAn yAng tuRun renjAi mEmbAsAhi bUmi..kU gAgahkan diri pErgi..niAt dihAti mAhu ketEnangAn untUk stUdy untUk pAper terAkhir.........
(~.-)//...fikirAnku mElayang-lAyang

Monday, November 9, 2009

..[ku bAngun sebAgai seorAng hAmbaNya...]

ku bAngun sebAgai seorAng hAmbaNya...bersyUkur kU mAhu melihAt dUnia ini..
ku lihAt lAngit yAng cAntik dengAn sinAran mAtahAri...
terkesimA melihAt indAhnya ciptAanNya...
dAn...........
jAuh dAlam lubUk hAti ini,kU merindUi kelUargaku....
mAma....i miss yOu...


(~.-)//..tEringin di pAgi2 hAri ini..hUhu

..[selamAt pAgi cintAku…]

selAmta pAgi cintaku…mOhd ridzUan rejAb yAng jAuh di koreA…mEngApAkah kebelAkangan ini ku terlAlu ingAt kAmu?adAkah cintA itU wUjud wAlaupUn ku menAhannyA…mUngkin mAsa yAng terlAlu singkAt dAn jArak memisAhkan kitA untUk kitA berkAta sAyang antAra sAtu sAma lAin…

jiwA ku ini kosOng tAnpa sokongAn seorAng lelAki…lelAki itu kAmu..jAuh hAti mEnunggU kepulAngAnmu…ku sentiAsa ingIn berjUmpa di setiAp mimpiku….nAmun mimpi itu hAnya mAinan mimpi…..dAtang dAn pergi begitU sAhaja…

andAinya kAmu membAca entry…ku hAnya ingin mEmberitAhu,jAuh dAlam hAti ini adA perAsaan sAyang dAn ku sentiAsa mEnanti kepulAnganmu….pulAng wahAi sAhAbatku…………..ku ingIn mengirA detik-dEtik itu..

(~.-)//mOrning cygg..........

Saturday, November 7, 2009

..[06112009..................]

setelAh 3 pAper tElah berlAlu dengAn jAyanya..jAyanya k?mUngkin amAt teruk untUk dibicArakan...itu angkAra tArget soAlan..akhir-akhir bukAn soAlan yAng ditArgetkAn tAk masUk...senyUm keseorAngan dAlam dewAn F2...tiAda apA yAng ku ingIn kesAli..biArkAn iA berlAlu..mUngkin iAnya sAtu pengAjaran buAt semuA,ku dengAn classmAtes..

niAt di hAti mAhu mEnontOn filEm terbAru "pisAu cUkur"..jAm mEnunjUkkan pukUl 6 petAng,tAnpa berfikir pAnjang terUs bertOlak pergi...nAmun tersilAp pilih pAnggung wAyang...filEm tersebUt tAk dtyAngkan cineplEx BP ..hAnya di MBO sahAja...mAhu pergi squAre onE?mUngkin tidAk...(~.-)//..hEpy bElAted birthdAy untUk abAng fArid firdAus...
nAnti pErgi lOndOn,UK..jAngAn lUpa buAh tAngan untUkku...hEhe

..[mUlakan pAgi ini dengAn sAtu.......]

mUlakan pAgi yAng indAh ini dengAn sAtu senyUman...


(~.-)//shinAwawa eyEnie + ............................??

Tuesday, November 3, 2009

..[Wahai sayang ku….!]

Wahai sayang ku….!
Jikalau disatu hari nanti….
Engkau sedang merasa sedih dan berdukacita
Serulah aku!
Pasti aku akan segera datang disisi mu
Walaupun aku tidak dapat mengembirakan mu ketika itu
Yang pastinya…
Aku akan turut serta berduka menangis bersama2 mu!

Wahai manis ku….!
Jikalau disatu hari nanti
Engkau lihat lidah ku sudah menjadi bisu dan kelu
Segeralah datang kepada ku
Kerana ketika itu….
Aku sedang didalam kerinduan
Dan sedang tersangat dahaga
Memerlukan diri mu dan kehadiran mu…!

(~.-)//..rIndu sAma kAmu...+.-

Monday, November 2, 2009

..[oktobEr -----------> novEmber..]


oktobEr -----------> novEmber..
mEninggAlkan seribu kEnangan
kEnangAn yAng terlAlu indAh dikEnang....
lovE oktobEr...
cintAku di bulAn oktOber...

..[di situ adA kejAyaan.............]

istimEwa untUk sAhabat-sAhabatku di mAna andA berAda....
selAmat mEnghadApi pepEriksaAn akhir semEster..........
usAha+doA+tAwakal mEngiringi kitA semUa...

"yA allah,berikAlahku kesempAtan wAktu untUk mEmohon dArimu..AnugerAhkan akU kejAyaan dAlam peperiksAan ini"
(~.-)//...

Saturday, October 31, 2009

..[mimpi yAng sempUrna]

mImpi..tEntu semuA pernAh mengAlami mimpi..sAmada mimpi indAh, mimpi serAm..atAu sebAgAinya…mimpi mengUngkit seribu sAtu mAkna buAt seseorAng….mimpi yAng sempUrna?mimpi yAng bolEh memberi sesuatu mAkna kepAdaku…bukan sekAdar mAinan tidUr

sejAk kebelAkangan ini, ku sentiAsa teringAt pAda seseorAng…terbAyang-bAyang mukA seseorAng itu..terbAwa-bAwa ianyA bersAma-sAma tidUrku..tidurku yAng sempUrna…sempurnA padAku….

mImpi yAng sempurnA…

mUngkinkAh ku pErlu bertAnya pAda bintAng-bintAng bilA ku rAsai kusUnyiAn…sedArkah ku berjalAn dAlam kEhampAan..kU tidAk mAhu kerAna seseorAng, semuA orAng terlUka…terlUka kerAna kerAna kitA….
kU mAhu berjumpA dengan seseorAng itu dAlam mimpi-mimpikU………..


(~.-)...stUdy at lIbrAry

Wednesday, October 28, 2009

..[tAsik Y..]

setElah pEnat mEnyiApkan lAb repOrt tEkno eLektrik,ku mEnglAngkah pErgi ke tAsik Y nun jAuh di kAwasan persekitAran bAtu pAhat..mUngkin orAng sekitAr tAhu kwujudAn tAsik ini sejAk berkurUn-kurun lAmanya...ini pErtama kAli mElangkAh di sitU bersAma cik azwA...lAyan:....................................


Monday, October 26, 2009

..[entry ke-200..mUngkinkAh?

assAlamualAikum..demAm exAm telAh melAndA diri pElajar.kU jugA tidAk terhindAr semuA itU,sudAh bermulA study wEek,mUngkin tAhun ini,Ku tidAk berkEsempAtan untUk pulAng ke kedAh…mAma+ayah dA urusAn di kElAntAn,mElawAt birAs di sAna..ku?tidAk mEngikUti ….terAsa sedih nAmun demi exam yAng bAkal bermUla 2 nOv ini ku lupAkan semuA itu..mUngkin sUatu hAri ku bAkal mEnjEjaki di bUmi kelAntan sebAgai pEndidik atAu lEbih dAri itU….hAnya mAsa mEnentukAn…

entry ke-200…mUngkin bLOg ku hAnya simple…entry2 yAng simple,sejiwA dengAn diri kU yAng simple..mUngkin pAda awAlnya blog ini untUk sukA-sukA sAhaja,bErkongsi ceritA bersAma sAhabAt-sAhabat …..wAlaupUn kAdang2 ku mEndApat comment yAng bOleh mEngUris hAti ini,nAmun ku seorAng mEnerimA dengAn hAti terbukA…terbuka pAda kenyAtaan atAu pAda hAti,itU bukan persoAlannya….

fAcebOok?mUngkin adA orAng mEngAtakan iAnya “berhAntu”…bilA lAptop dibUka dAn internet dicOnnectkAn terUs lAyan fAcebook..mUngkin tidAkku?huhu…pAling ku sukA dAlam FB itu hAnya fArmville…mEngAjar ku bercUcuk tAnam…lEbih mErelAxkan jiwA dAn mElupAkan seketikA mAsalah yAng adA..mUngkin lEr…yAng pasti ku mAhu tArget sAmpai level 30……

exam wEek yAng bAkal bermulA 2 nov,pAper pertAma pAper subject U…mUngkin perlu luAngkan bAnyak mAsa untUk bElajar untUk mEnjAmin kEputusAn di hUjung semester..sekUrang-kurAngnya ku bAkal senyUm sendiri dengAn kejayAan itu………………aini!!chAyok2….

(~.-)//..rindU kucing2ku...".dAfi,fAsha,errA"...hehe

Sunday, October 25, 2009

..[1....2....3..]

Love Myspace Comments1..2...3
berfikir tEntang kAmu....

(~.-)//......(~.~)"

Saturday, October 24, 2009

..[wArnA-wArna itu.................]

pUtih
Melambangkan kesucian dan kesegaran. melambangkan kebersihan dan kebolehan professional

merAh
Melambangkan tenaga fizikal. pemakainya memaparkan paksaan dan keagresifan .Merah juga berkait denagn tenaga seksual ,juga kemarahan.

Kuning
warna tenaga mental dan berkait dengan penarian intelektual dalam berbagai bidang. engaitkan kuning dengan sikap pengecut

Hitam
warna yang melambangkan dukacita dan ketakutan .Ia juga melambangkan sifat sofistikated dan boleh menyesuaikan diri

Coklat
ada banyak wang .Ia juga tanda pengasih ,dan mempunyai prospek masa depan .Jika mahu banyak wang ,ada yang menyarankan agar memakai warna coklat .


(~.-)//...mioew!!mioew!...rndU smA mioew di rumAhku

Friday, October 23, 2009

..[(~.-)//..untUkmu jAuh di .......]

14 hAri ku mEncAri dirimu..untUk menAnyakan dimAnakah dirimU..
14 hAriku mEncAri dirimU…agAr engkAu tAhu ku sentiAsa menunggUmu…
mAafkAnlah ku lAri dAri kenyAtaan..
bukAn tidAk mempUnyai rAsa sAyang..
mAafkAnlah kU cubA untUk lAri
kerAna sAtu hAri engkAu pAsti kAn mengErti
kAmu terbAik untUkku..wAlau hAnya sekejAp di hatiku..
ku merAsakan indAhnya dengAn dirimU
mEngApa hAnya untAian kAta
ku rAsa tiAda sempUrna ceritA cintA kita……………….

Miss You Myspace Comments
(~.-)//..untUkmu jAuh di korEa........
doAkankU berjAya dAlam hidUp ini...

..[berakhirnyAnya sAtu penAntian...........]

23 oktobEr 2009.....berakhirnyAan semestEr 1 09/10 yAng dinAnti-nAntikAn olehku...semEster yAng mencAbar mindA+fizikAl...dengAn asgmnt yAng berlAmbak-lAmbak setiAp sUbject..mEngUji sifAt kesAbaran dAn ketAhanan fizikAl untUk menyiApkan..wAlaupun sem ini kU jArang mEnyertAi pA2 progrAm hAnya di awAl sem sebAgai fAsilitAtor untUk studEnt bAru jugA ajk seminAr untUk kArnivAl kerjAya...tApi syUkur kehAdrat Allah,kU mAsih menghEmbus udAra yAng segAr di kAla bUmi lAin yang dilAnda bencAna alAm...syUkur kehAdrat wAlaupun h1n1 melAnda m`sia.ku mAsih mAmpu bergerAk cergAs melAkukan aktivity sehArian...ku mEngucApkan selAmat study untUk semuA...pAperku stArt 2 nov dAn berakhir pAda 16 nov...(~.-)//..sEnyumAn kegEmbirAan........good lUck semUa

Thursday, October 22, 2009

..[rindUnya.........................]

siAng bertukAr mAlam…mAlam bertukAr siAng….
setiAp sAat pertukAran itu mEngUji diri ini..di sAat kerindUan pAda seseorAng begitU mengUji diri sendiri…diri ini diUji dengAn kerindUan….

rindUnya………………………

rIndu mAhu bAlik ke kAmpung bertEmu dengAn mama+dAddy yAng tersAyang…
rindUnya………………………

Tuesday, October 20, 2009

..[mUngkinkAh iA mAmpu mEmadAm kEmArAhan...]

….di sUatu petAngku,bertArikh 20 oktobEr 2009 wAktu petAng dengAn suAsana yAng pAnas ku berfikir sendiriAn….pAgi ini hAtiku tergUris bAgai pisAu mengUris dengAn begitU perlAhan…perAsaan sedih ini ku tAnggung sekiAn lAmanya…nAmun hAri ini kerAna seseorAng yAng tidAk pAndai mEnjAga pertUturAn membUat ku terAsa……

pA sAlahku pAda insane tu?kU hAnya insane biAsa,kU tAk mAmpu mEnolong sesiApa dengAn jAyanyA…bukAn ku pAri-pAri hidUp yAng bisa mEnunAikan semuA permIntaAn sesiApa…ku hAnya insane biAsa……..

kU bukAn seorAng yAng sukA mArah di sAat engkAu megAh di atAs….tApi ku pUnya hAti yAng boleh mEnyimpAn dendAm biAr seribU tAhun……….buat insane bUat ku mEnangis,fikir ler…bAgaimAna perAsaanku di wAktu itu?!!!!!!!!!...(~.-)//...hEpy birthdAy buAt clAssmAte,fAdila...
aiskrIm mUngkinkAh iA mAmpu mEmadAm kEmArAhan dAlam hAti ini?!


..[jikA kAu ubAh fikirAn]

dirIku sedAr siApalah ku dimAtamu
hAnya sebUtir pasir di pAntai kAu berlAbuh
cUkup di sitU hAsrat ku terkUbur

kAu jugA bilSng kAu bElum bersediA lagi
untUk menggAnti pAsangan dAlam sanUbAri
mUngkin kernA mAsih basAh lukA lAma

jikA kAu ubAh fikirAn
aku kAn setiA menAnti
jika kSu perlUkan tEmAn
cArilah di sini
jikA kAu ubAh fikirAn
untUk jatUh cintA lAgi
jikA kAu ubAh fikrAn..

akAn ku serAh segAlanya oh kEpadamU
senAng atAu susAh aku tAbha tUk menEmouh
tApi sAyang hAtimu bElum terbUka...

(~.-)//..

Monday, October 19, 2009

..[profAst IX..]

assAlamuAlaikum...
sudAh 4 hAri ku tidAk mEngupdAte blOg ini..mUngkin kemalasAn dAlam diri untUk mEnulis entry amAt nyAta..kOmen pA2 nAk dikomEnkAn,ku abAikan sesiApa yAng kurAng senAng dengAnku.....

16,17,18 oktober...ku mEnyertAi progrAm under kElab kAunseling+kerjAya, prOgrAm asAs fAsilitAtor(profAst IX) yAng bertEmpat di impiAna cOuntry resOrt di hUlu lAngat,selangOr..

16 oktOber..
pErjalAnan yAng dijAngka pUkul 11 pAgi mEnjAdi pUkul 12.30 thgAri..dAlam suAsana yAng pAnas terik kU mEnunggu dengan sAbar?...sAbarkAhku?mUngkin tidAk....tEpati ler wAktu kAlau ingIn orAng hOrmati diri kamU...pErjAlanan yAng sepAtutnyA mEngAmbil mAsa 3 jAm mEnjAdi hAmpir 4 jAm...tidUr jer sepAnjAng jAlan...pErjAlanan yAng lAma itu membAloi memAndAngkan resOrt yAng ditUjukan merUpakan kAwasan air tErjUn dAn suAsana hUtAn yAng mEnghijAu...

17 oktOber..
bErmulA slOt yAng berkAitan..kU tidAk mAhu mEmbicAra tEntang itu...sebElah petang aktivity lAsak iaitU mEnEmpuh hAlangAn yAng begitU mEncAbar mindA..sebElah mAlam diAdakan night wAlk...berjAlan dAlam gelAp di dAlam hutAn...mEndAki dAn mEnurun bUkit yAng curAm 90 mEngUji ketAhAnan dirI....

18 oktOber...
mAjlis pEnutUpan dAn bAlik jOhor........

Blog Widget by LinkWithin