Followers

Saturday, December 4, 2010

..[srikAndi cintA..]AssAlamuAlaikum w.b.t..pembuka bicAra dAri blog srikAndi cintA…4 disembEr 2010, tu tArikh yAng terterA di kAlendar..lebih kurAng 3 minggu sebelUm menglAngkAp tAhun bAru 2011…usiA pUn meningkAt.tAhun 2011---> 23 tAhun…alhAmdulillAh syUkur kehAdrat illAhi, dikurniAkan kesihAtan yang bAik untUk menjAlani kehidupAn sebAgai seorAng anAk untUk insan bernAma Hj. Ahmad & Hjh KhodijAh………..setelAh hAmpir 2 bulAn ku meninggAlkan seketikA alAm penulisAn mAya, ku merAsai perAsaan rindu mengUasai diri ku pun kembAli..ku cubA mencintAi alAm mAya ini sebAgaimAna ketikA ku di awAl.mencoret setiAp hAri……..blOg srikAndi cintA yAng sAyAngi..bUkti cintA pAda insan yang bernAma lelAki..blog srikAndi cintA hAdiah seorAng srikAndi untUk kekAsihnya selepas allAh dan rasul…..:-)

..[BBV..]BBV bAtch 07/08....semogA kAmu-kAmu berjAya menjAdi gurU yAng cemerlAng, gemilAng dan terbilang..:-)..
Blog Widget by LinkWithin