Followers

Sunday, March 14, 2010

..[hAri ini hAri kAmu..]

kepenatAn ditambAh dengAn kesibUkan menyelesAikan asgmnt yAng semAkin hAmpir penghUjung,da kAlanya membUat fikirAnku dAn juga perAsaan mengAlami tekAnan….tekAnan yang adA kala membUat ku tidAk dApat mengAwal perAsaanku…..bAgAimanakah mAhu mengAwal perasAan pada orAng ku percAya selAma beberApa tahun ini membUat sesuatU di lUar kAwalanku…

di sAatku mengAlami perAsAan yang tidAk stAbil,kU melihAt sesuAtu yang membUatku semAkin nAik dArah…kepercAyaan yAng ku binA beberApa tAhun lepAs hAmpir mEnjadi 0 di kala ku mElihat ia di depAn..hAnya Allah yAng mengetAhui bagAimana perasAan menghAdapi.kU tidAk kuAt untUk menyAtakan ku tidAk menyUkainya…kAdang-kAdang ku cubA menjAga perasAan orAng lAin,namun bAgai diabAikan…

Emo Myspace Comments

No comments:

Blog Widget by LinkWithin