Followers

Saturday, October 31, 2009

..[mimpi yAng sempUrna]

mImpi..tEntu semuA pernAh mengAlami mimpi..sAmada mimpi indAh, mimpi serAm..atAu sebAgAinya…mimpi mengUngkit seribu sAtu mAkna buAt seseorAng….mimpi yAng sempUrna?mimpi yAng bolEh memberi sesuatu mAkna kepAdaku…bukan sekAdar mAinan tidUr

sejAk kebelAkangan ini, ku sentiAsa teringAt pAda seseorAng…terbAyang-bAyang mukA seseorAng itu..terbAwa-bAwa ianyA bersAma-sAma tidUrku..tidurku yAng sempUrna…sempurnA padAku….

mImpi yAng sempurnA…

mUngkinkAh ku pErlu bertAnya pAda bintAng-bintAng bilA ku rAsai kusUnyiAn…sedArkah ku berjalAn dAlam kEhampAan..kU tidAk mAhu kerAna seseorAng, semuA orAng terlUka…terlUka kerAna kerAna kitA….
kU mAhu berjumpA dengan seseorAng itu dAlam mimpi-mimpikU………..


(~.-)...stUdy at lIbrAry

Wednesday, October 28, 2009

..[tAsik Y..]

setElah pEnat mEnyiApkan lAb repOrt tEkno eLektrik,ku mEnglAngkah pErgi ke tAsik Y nun jAuh di kAwasan persekitAran bAtu pAhat..mUngkin orAng sekitAr tAhu kwujudAn tAsik ini sejAk berkurUn-kurun lAmanya...ini pErtama kAli mElangkAh di sitU bersAma cik azwA...lAyan:....................................


Monday, October 26, 2009

..[entry ke-200..mUngkinkAh?

assAlamualAikum..demAm exAm telAh melAndA diri pElajar.kU jugA tidAk terhindAr semuA itU,sudAh bermulA study wEek,mUngkin tAhun ini,Ku tidAk berkEsempAtan untUk pulAng ke kedAh…mAma+ayah dA urusAn di kElAntAn,mElawAt birAs di sAna..ku?tidAk mEngikUti ….terAsa sedih nAmun demi exam yAng bAkal bermUla 2 nOv ini ku lupAkan semuA itu..mUngkin sUatu hAri ku bAkal mEnjEjaki di bUmi kelAntan sebAgai pEndidik atAu lEbih dAri itU….hAnya mAsa mEnentukAn…

entry ke-200…mUngkin bLOg ku hAnya simple…entry2 yAng simple,sejiwA dengAn diri kU yAng simple..mUngkin pAda awAlnya blog ini untUk sukA-sukA sAhaja,bErkongsi ceritA bersAma sAhabAt-sAhabat …..wAlaupUn kAdang2 ku mEndApat comment yAng bOleh mEngUris hAti ini,nAmun ku seorAng mEnerimA dengAn hAti terbukA…terbuka pAda kenyAtaan atAu pAda hAti,itU bukan persoAlannya….

fAcebOok?mUngkin adA orAng mEngAtakan iAnya “berhAntu”…bilA lAptop dibUka dAn internet dicOnnectkAn terUs lAyan fAcebook..mUngkin tidAkku?huhu…pAling ku sukA dAlam FB itu hAnya fArmville…mEngAjar ku bercUcuk tAnam…lEbih mErelAxkan jiwA dAn mElupAkan seketikA mAsalah yAng adA..mUngkin lEr…yAng pasti ku mAhu tArget sAmpai level 30……

exam wEek yAng bAkal bermulA 2 nov,pAper pertAma pAper subject U…mUngkin perlu luAngkan bAnyak mAsa untUk bElajar untUk mEnjAmin kEputusAn di hUjung semester..sekUrang-kurAngnya ku bAkal senyUm sendiri dengAn kejayAan itu………………aini!!chAyok2….

(~.-)//..rindU kucing2ku...".dAfi,fAsha,errA"...hehe

Sunday, October 25, 2009

..[1....2....3..]

Love Myspace Comments1..2...3
berfikir tEntang kAmu....

(~.-)//......(~.~)"

Saturday, October 24, 2009

..[wArnA-wArna itu.................]

pUtih
Melambangkan kesucian dan kesegaran. melambangkan kebersihan dan kebolehan professional

merAh
Melambangkan tenaga fizikal. pemakainya memaparkan paksaan dan keagresifan .Merah juga berkait denagn tenaga seksual ,juga kemarahan.

Kuning
warna tenaga mental dan berkait dengan penarian intelektual dalam berbagai bidang. engaitkan kuning dengan sikap pengecut

Hitam
warna yang melambangkan dukacita dan ketakutan .Ia juga melambangkan sifat sofistikated dan boleh menyesuaikan diri

Coklat
ada banyak wang .Ia juga tanda pengasih ,dan mempunyai prospek masa depan .Jika mahu banyak wang ,ada yang menyarankan agar memakai warna coklat .


(~.-)//...mioew!!mioew!...rndU smA mioew di rumAhku

Friday, October 23, 2009

..[(~.-)//..untUkmu jAuh di .......]

14 hAri ku mEncAri dirimu..untUk menAnyakan dimAnakah dirimU..
14 hAriku mEncAri dirimU…agAr engkAu tAhu ku sentiAsa menunggUmu…
mAafkAnlah ku lAri dAri kenyAtaan..
bukAn tidAk mempUnyai rAsa sAyang..
mAafkAnlah kU cubA untUk lAri
kerAna sAtu hAri engkAu pAsti kAn mengErti
kAmu terbAik untUkku..wAlau hAnya sekejAp di hatiku..
ku merAsakan indAhnya dengAn dirimU
mEngApa hAnya untAian kAta
ku rAsa tiAda sempUrna ceritA cintA kita……………….

Miss You Myspace Comments
(~.-)//..untUkmu jAuh di korEa........
doAkankU berjAya dAlam hidUp ini...

..[berakhirnyAnya sAtu penAntian...........]

23 oktobEr 2009.....berakhirnyAan semestEr 1 09/10 yAng dinAnti-nAntikAn olehku...semEster yAng mencAbar mindA+fizikAl...dengAn asgmnt yAng berlAmbak-lAmbak setiAp sUbject..mEngUji sifAt kesAbaran dAn ketAhanan fizikAl untUk menyiApkan..wAlaupun sem ini kU jArang mEnyertAi pA2 progrAm hAnya di awAl sem sebAgai fAsilitAtor untUk studEnt bAru jugA ajk seminAr untUk kArnivAl kerjAya...tApi syUkur kehAdrat Allah,kU mAsih menghEmbus udAra yAng segAr di kAla bUmi lAin yang dilAnda bencAna alAm...syUkur kehAdrat wAlaupun h1n1 melAnda m`sia.ku mAsih mAmpu bergerAk cergAs melAkukan aktivity sehArian...ku mEngucApkan selAmat study untUk semuA...pAperku stArt 2 nov dAn berakhir pAda 16 nov...(~.-)//..sEnyumAn kegEmbirAan........good lUck semUa

Thursday, October 22, 2009

..[rindUnya.........................]

siAng bertukAr mAlam…mAlam bertukAr siAng….
setiAp sAat pertukAran itu mEngUji diri ini..di sAat kerindUan pAda seseorAng begitU mengUji diri sendiri…diri ini diUji dengAn kerindUan….

rindUnya………………………

rIndu mAhu bAlik ke kAmpung bertEmu dengAn mama+dAddy yAng tersAyang…
rindUnya………………………

Tuesday, October 20, 2009

..[mUngkinkAh iA mAmpu mEmadAm kEmArAhan...]

….di sUatu petAngku,bertArikh 20 oktobEr 2009 wAktu petAng dengAn suAsana yAng pAnas ku berfikir sendiriAn….pAgi ini hAtiku tergUris bAgai pisAu mengUris dengAn begitU perlAhan…perAsaan sedih ini ku tAnggung sekiAn lAmanya…nAmun hAri ini kerAna seseorAng yAng tidAk pAndai mEnjAga pertUturAn membUat ku terAsa……

pA sAlahku pAda insane tu?kU hAnya insane biAsa,kU tAk mAmpu mEnolong sesiApa dengAn jAyanyA…bukAn ku pAri-pAri hidUp yAng bisa mEnunAikan semuA permIntaAn sesiApa…ku hAnya insane biAsa……..

kU bukAn seorAng yAng sukA mArah di sAat engkAu megAh di atAs….tApi ku pUnya hAti yAng boleh mEnyimpAn dendAm biAr seribU tAhun……….buat insane bUat ku mEnangis,fikir ler…bAgaimAna perAsaanku di wAktu itu?!!!!!!!!!...(~.-)//...hEpy birthdAy buAt clAssmAte,fAdila...
aiskrIm mUngkinkAh iA mAmpu mEmadAm kEmArAhan dAlam hAti ini?!


..[jikA kAu ubAh fikirAn]

dirIku sedAr siApalah ku dimAtamu
hAnya sebUtir pasir di pAntai kAu berlAbuh
cUkup di sitU hAsrat ku terkUbur

kAu jugA bilSng kAu bElum bersediA lagi
untUk menggAnti pAsangan dAlam sanUbAri
mUngkin kernA mAsih basAh lukA lAma

jikA kAu ubAh fikirAn
aku kAn setiA menAnti
jika kSu perlUkan tEmAn
cArilah di sini
jikA kAu ubAh fikirAn
untUk jatUh cintA lAgi
jikA kAu ubAh fikrAn..

akAn ku serAh segAlanya oh kEpadamU
senAng atAu susAh aku tAbha tUk menEmouh
tApi sAyang hAtimu bElum terbUka...

(~.-)//..

Monday, October 19, 2009

..[profAst IX..]

assAlamuAlaikum...
sudAh 4 hAri ku tidAk mEngupdAte blOg ini..mUngkin kemalasAn dAlam diri untUk mEnulis entry amAt nyAta..kOmen pA2 nAk dikomEnkAn,ku abAikan sesiApa yAng kurAng senAng dengAnku.....

16,17,18 oktober...ku mEnyertAi progrAm under kElab kAunseling+kerjAya, prOgrAm asAs fAsilitAtor(profAst IX) yAng bertEmpat di impiAna cOuntry resOrt di hUlu lAngat,selangOr..

16 oktOber..
pErjalAnan yAng dijAngka pUkul 11 pAgi mEnjAdi pUkul 12.30 thgAri..dAlam suAsana yAng pAnas terik kU mEnunggu dengan sAbar?...sAbarkAhku?mUngkin tidAk....tEpati ler wAktu kAlau ingIn orAng hOrmati diri kamU...pErjAlanan yAng sepAtutnyA mEngAmbil mAsa 3 jAm mEnjAdi hAmpir 4 jAm...tidUr jer sepAnjAng jAlan...pErjAlanan yAng lAma itu membAloi memAndAngkan resOrt yAng ditUjukan merUpakan kAwasan air tErjUn dAn suAsana hUtAn yAng mEnghijAu...

17 oktOber..
bErmulA slOt yAng berkAitan..kU tidAk mAhu mEmbicAra tEntang itu...sebElah petang aktivity lAsak iaitU mEnEmpuh hAlangAn yAng begitU mEncAbar mindA..sebElah mAlam diAdakan night wAlk...berjAlan dAlam gelAp di dAlam hutAn...mEndAki dAn mEnurun bUkit yAng curAm 90 mEngUji ketAhAnan dirI....

18 oktOber...
mAjlis pEnutUpan dAn bAlik jOhor........

Thursday, October 15, 2009

..[kAitan 7 dengAn bulAn+bintAng?.....]

1…2……3……4……..5……6……..7………………..ku mengira satu persatu hingga detik ini…apAkah yAng ku hitUng?........7 ?adAkah 7 saat?adAkah 7 minit?adAkah 7 jAm?7 hAri?7 bulAn?........

abAikan!!!...................

dAh 2 hAri ku demAm…..demAm kerAna rindU..rindU kepAda siApa?tEntu ler pAda insane yAng menyAyAngiku..mAma+dAddy di rUmah…rindUnyA…rindU sepErti orAng bercintA…hEbatkAh rindU kekAsih kepAda kekAsihnya?mUngkin hebAt pAda orAng yAng tahu mEnghArgainyA….

rindU punyA mAkna tersendIri…

Allah s.w.t mEngurnia setiAp mAnusia itu akAl fikirAn…berfIkir sesUatu dengAn wArasnya bukAn kerAna nAfsu semAta-mAtanya….ku pErlu berfikir adAlah mAmpu berkAta tidAk pAda sesUatu yAng nyAta tidAk adA penghUjungnya…

keputUsan dAlam diri ini….

indOnesia?..destinAsi pErcutiAn fAmily hUjung tAhun ini…hAdiah birthdAyku yAng ke-21 dAn sambUt anAk buAhkU yAng terbAru,alIf sufiAn nAmun memAndangkan sekArang indOnesia dAlam situAsi kurAng amAn..bAgaimAnaku mAhu menEruskAnnyA?mAma……………………………………………….mUngkinkahkAh dibAtalkan?..

bAtalkan ke tukAr tempAt lAin?

bUatku kAmu yAng jAuh di kOrea…perpisAhan itu mEngAjar erti rindU dAn ku sentiAsa berdoA di dAlam solAtku..andAi kamu jOdohku,sAtukAn sepErti adAm+hAwa wAlaupun mAsa yAng mEnentu..nAmun jikA kAmu adAlah milik orAng lAin,sekAdar doA semogA bAhagia…kAmU,jikA rindU sAmaku tEngok lEr bulan+bintAng di atAs sAna…….kerAna ku sentiAsa mElihAt bulAn dAn mEnghitUng detik kepulangAn kamu wAlaupun sebAgai kAwan…


(~.-)//..kAitan 7 dengAn bulAn+bintAng?.....

Tuesday, October 13, 2009

..[Ku dAn kAmu...adAkah semuA yAng...](~.-)//…kU dAn kAmu……adAkah semuA yAng berlAku
adAlah dugAan dAlam percIntaAn?...

Monday, October 12, 2009

..[mElaka,wOrld hEritAge city (UNESCO)..]

11 oktOber 2009..prOgram lAnjutan lAwatan bersAma peljAr sek ren kEb sri mAnggis...bertEmpat di mElaka,wOrld hEritAge city (UNESCO)...dengAn asgmnt yAng mAsih bElum disiApkan,kU bersAma 9 orAng clAssmAte yAng lAin sertA ahli program bertlk dAri bAtu pAhat ke mElaka tepAt kol 9 pAgi..sAmpAi di dAtran mElaka,pUkul 11.30 pAgi..bAyangkan wAktu tEngAhari,ku bersAma 4 orAng+5 budAk2 sek mendaki kotA a fAmosa........dAn melAwat tEmpat-tEmpat...pEnat mEngcontrolkAn budAk2 sekolAh

kepAda clAssmatekU..jikA mAhu gAmbar2,kAmu dAtang amek dAri sy..cAs dikEnakan..hehe


(~.-)//...mAhu siApkan asgmnt...........

Saturday, October 10, 2009

..[091009...tArikh itu]

hAri ini U ku buAt sAmbutan hAri rAya…sekArang syAwal kEberApa ek?hehe…sAmbutan untUk pAra staff dAn student…ini first time pergi selAma 3 tAhun dekAt sini dAn jugA mUngkin kAli terAkhir untUk sini…dengAn cuacA yAng pAnas terik,terpAksa berAtur untUk mEndApat mAkanan..mUngkin cAra ini tidAk sepAtutnya wUjud dAn perlU sistemAtik….bertEmpat di dewAn terbUka,sAmbutan ini terpAkasa dilAmbatkAn selAma 1 jAm hAnya mEnunggu NC...

kEcewA dengAn apa yAng berlAku…ini kAli kU pergi jAmuan rAya anjurAn HEP u…

mEnunggU mAsa untUk jAmuan rAya...mEnunggu selAma 1 jAm.mEmbAloi k ?


sebelAh malAmnya pulAk,kelAb kAunseling dAn kerjAya mEngAdakan mAlam jAlinan kAsih…mEnyAtukan ahli lAma dAn baru..mUngkin mAjlis mAlam ni lEbih mEmEntingkAn silAturrAhim dAn suAsana happy wujud…kU mEnjAdi jwtAnkuAsa untUk excO multimedia untUk semester hAdapan…
(~.-)//..lagU si gUmmy bEar...Thursday, October 8, 2009

..[evErthing`s okAy...]

Girls Myspace Comments


pAgi ini ku bAngun awAl untUk ke clAss bimbingAn & kAunseling...tibA-tibA pukUl 7.50 pAgi mEndApat msg bgtAu clAss bAtal...terAsa legA mEmandAngkan sepAnjang minggU,dA 3 test dAn presentAtion yAng mEngUji diri...tApi bersyUkur semuAnya dAh berakhir..mEnunggu finAl?mUngkin tidAk lAgi..dA beberApa asgmnt yAng bElum disiApkan..ditAmbah asgmnt trnslAte modUl elEktrik di hUjung sem ini..terfIkir seketika..

..[rAhsia buAhan kegemAran kAmu]

jEnis limAu(orEn,limAu nipis,limAu bAli)
~cnderUng pAda wArba cerAh..sukA bndA yang mEncAbar.orAng lAin sukAr mEnilai dAn mEngenAl diri kAmu dAn mEngenAl diri kAmu yAng sebEnarnya..gEmAr berehAt dAn bersendiri untuk tempOh mAsa yAng singkAt..individu yAng bergembirA dAn gunA waktU terluAng dengAn sebAiknya dengAn bendA menyeronOkkan

buAhan tropikA(pisang,bEtik.jAmbu)
~sukA pEngalAman yAng bAru..tidAk sukA mElibAtkan perAsaan dAn sAkitkan hati orAng lAin...luAngkan mAsa dengAn orAng akrAb dengAn diri sAhaja...dA pndrian yAng tersendIri...

buAhan cEri(blAckbEri,strawbErry,rApsbERI,anggUr)
~sukA mEnggembirAkan orAng lAin..mudAh dApat tEman bAru kerAna andA seorAng perAmah.pErsonAliti yAng sukAr dinilAi kerAna wUjudnyA kepElbAgaian personaliti dAlam diri.mEnonjolkAn diri yAng unik dAn mEmiliki keistimewAan yAng tersendIri.


kekAcang
~moody.mood berubAh setiAp mAsa.orAng sekeliling jugA berhAti-hAti dengAn kAmu.mEmperuntUkkAn mAsa yAng lAma untUk kEnal diri kAmu.(~.-)//..sukA strAwberry...

..[cintA itu indAh]

cintA itU indAh…bAgaimAna iA indAh?mungkIn setiAp orAng mEmpunyAi pengAlamAn yAng tersendiri..sAma adA iAnya positif atAu negative..dAn ku mEmpunyAi seribu sAtu ceritA cintA..biArnya iA dAlam hAti ini sAhaja…
(~.-)//..hArgAi lah pA kitA miliki sekArang..andAi iA pergi,usAh tAngisi lAgi…

Monday, October 5, 2009

..[akhirnyA---->......]
tEst+asgmEnt+presEntAtion = memenAtkan
akhirnyA -----> demAm

Sunday, October 4, 2009

..[rAya bersAma clAssmAte..]

assAlamualAikum...

hAri ini ku bersAma clAssmate yAng lAin mEndApat jemputAn ke rumAh sAlah seorAng classmAte iaitu nAzura...wAlaupun sibUk dengAn asgmnt dAn test bAkal dihAdapi minggU ini,tApi ambil mAsa yAng singkAt ini berAya bersAma clAssmate....

terimA kAsih untUk tuAn rumAh,nAzura...gAmbar-gAmbAr bersAma clAssmate:


(~.-)//..terAsa mAhu demAm jerSaturday, October 3, 2009

..[hikmAh disebAlik apA yAng berlAku..]suAsana hujAn turUn renjAi-renjAi membAsahkan bUmi ini…2/3 hAri yAng lepAs kitA dikejUtkan dengAn kejAdian gEmpa bUmi sertA tsunami di kepulAuan sAmoa dAn sumAtera..sekAli lAgi bUmi indOnesia mEnerima nAsib mAlang…dugAan dAri Allah..sAmpai tEmpatku terAsa gegarAn tu...

lihAt dAn fikirkAn hikmAhnya…

suasAna hujAn ini mUngkin tidAk di tEmpatku..nUn jAuh di utAra..utarA di kEdah…kedAh di kediAman bondA+ayAhandaku…hAri ini mAma buAt mAjlis jAmuan syawAl untUk saudAra-mAra terdekAt….mAljis tAnpaku di sAna…tApi kU bersyUkur…kU bukAn di bUmi indOnesia…berpisAh di kAla bumi dilAnda bencAna alAm..bncAna alAm yAng mEmisahkAn saudAra-mAra sertA kehilAngan insane yang tersAyang…

sAyang kEluargAku…

bIla ditAnya siApakah insan tersAyang dAlam diri ini?jAwapan tEntu mAma+ayah dAn adik-berAdikku yAng tersAyang…terdEtik dAlam hAti jikAlau insane yAng ku sAyang pergI mEninggAlkanku untUk selAmanya..tEntu kU tidAk mEnghAdapinyA….wAlaupun ku tidAk dAlam mAjlis hAri ini,kU bersyUkur kU mAsih mEmpunyAi mAma+ayah sehIngA jAm ini,sehinggA minit ini,sehinggA sAat ini…sehinggA detik ini…

ku bersyukUr pAdaNya..

3 oktOber 2009,merUpakan ulAng tAhun seseorAng yAng ku dUlu sAyangi sepEnuh hAti..tApi dUlu,diA meninggAlkan ku untUk orAng lAin…biArkan dia pergi..kU hAnya insane biAsa,ku tAk mAmpu puAskan hAti sepEnuh orAng…kU hAnya insane biAsa,adA perAsaan…..

lUpakAn dAn bElajar cintAi insAn yAng mEnghArgAiku..

Friday, October 2, 2009

..[mEnatAp mAtamu..]


sUngguh indAhnya hAri berlAlu
mEnunggU kAsih tAmbatan hAti
ingin rAsanya selAlu berbAgi
bersAmanya kAla suAtu nAnti

andAinya kAu jAdi milikkU
selAluku nyAnyikan lAgu rndU
andAikan kAu dAn akU bersAtu
dUnia ini bersEri selAlu

ku ingIn dirimU dekAt di hAtikU
berdUa kitA kAn rAih bAhagia
kU ingin dirimU turut mErasa
rAsa rindu untUk mEnatAp mAtamu
mEnatAp mAtamu

bAgaikAn bintAng nun jAuh di sAna
terAngi mAlam yAng semAkin gelAp
jikA kAu sUdi mEnemAniku
tAkkan lEpas wAlau sedetik pUn

Thursday, October 1, 2009

..[syAwal ke-11]

hAri ini telAh mAsuk syAwal ke-11.suasAna syAwal wUjud dekAt mAna-mAna jer.di jOhor rAya sebulAn?…di kAmpung,mAma+ayah buAt open hOuse ke-2 untUk sAudAra terdEkat..terAsa jelEs,kU seorAng jer yAng tiAda,nAk bAlik time wEeknd ini mEmang tAk berbAloi…jempUt ler kE terAtak bonda & ayAhandaku di bAling,kedAh sAbtu ini…nAsib ler mAma dAh bUat jAmuan untUk sAudara jAuh rAya ke-3 dAn mAjlis istimewA untUkku…huhu..rAhsia…


kEbetUlan mAlam ini,dApat jEmputAn dAri felO jawAtankUasa pElajar tAnpa asrAma,en nOrza di kediAman dia…orAng mEnjEmpUt,kU pergi ler..mAkanan yang dijAmu antAra iAlah lAksa jOhor.ni kAli kedUa menikmAtinya di bUmi jOhor…sedAp jugA….Blog Widget by LinkWithin