Followers

Friday, March 19, 2010

..[sAlahkah ku [mErindui] insAn yang dUlu pernah istimewA di dAlam hAti ini?..]

persoAlan yang bermain dalam sAnubari ini.siapakAh yang mampU menghilang rAsa sayang dan rindUku di sAat seorAng insan yang bergelAr sahAbat bAik memusnAhkan segAla-segAlanya dari diri ini..bAgaimana perAsaanku bila mengetAhui cinta antAra kita semAkin hilang disebAbkan orAng ketiga yang berpurA-purA baik dengAnku..

mAsihkU ingAt di wAktu perkenAlAn antara diA dan sahAbat bAik ini diatUrkan di depAn mataku dengAn tidAk sengAja..kU bukAn mencembUrukan,sAhabat ini merAmpas kebAhagiaan yang ku cUba bina bertAhun-tahUn lamAnya…begitU senAng membUrukkanku di depAn sAng kekasihnya…percAya lah ku mAsih dalam dilema,antara mempercAyai dia atAu sahabAt sendiri..kU bukan kAnak-kAnak yAng masih mengejAr gulA-gulA disebAliknya penipUan kAu…sAmpai sAat ini bila ku lihAt kau berpurA-purA bersAlah nAmun hAkikatnya cubA bergEmbira..

(~.-)//merindUi cintA dia

2 comments:

mira ellyna said...

uh payah.. dlu bf nye membe ramai mau rampas mira dari die..


bersabarlah yee

Kampungku2u said...

Masih ada lagi kumbang yang dahagakan cinta.....

Blog Widget by LinkWithin