Followers

Friday, July 31, 2009

..[apriL bUlanku...]

pAgi jUmaat yAng mUlia
ku ingIn berkOngsi rAhsia kAsih sAyang berdAsarkAn bUlan
bUlan yang kU pilIh tEntunyA
bUlan April
sAma dengAn ku dEngan si dIA..
-mErupAkan insAn susAh untUk jAtuh cInta dAn mEmilih pAsangAn-
-pEndAm perAsaan pAda orAng yAng dicIntai-
-sUkar dAn mAlu untUk mEluahkAn isi hAti-
-sentiAsa ingIn dibErikan perhAtian-
-amAt cembUrU dAlam perhUbungAn-
-kesetiAan tegUh pAda pAsangan-
-sentiAsa menjAga perhubungAn dAn pAndai merUjuk-
-romAntik dAn terlAlu romAntik-
-sUkar melUpakan pAsAngan wAlaupun dilUkai-
-sUkar berlaku curAng dAn amAt mEnyayAngi pAsangan-
-berprAsangkA pAda pAsangan-

Scrapbooking at WiddlyTinks.com
(~.-)//..hAri yAng gembirA..

..[fIkirkAn sesUatu yAng bAik.]

MyEm0.Com assAlamuAlaikum dAn sAlam sejAhterA
kEpAda semUa fOllowEr dAn silEnt reAder
tiAda pA ingin kUbicArakAn mAlam ini
cumA isU terhAngAt di M`sia tentUkan H1N1..
sAna-sini cEritA mengEnainyA kedengAran
tiAp-tiAp mAmaku tEl mEmberitAhu ceritA terbAru
bImbAng diA terhAdapku teramAt tinggi...
MyEm0.ComkAlau univErsity lAin mEngAmbil lAngkah pEncegAhan
untUk cUti/pEnangguhAn kuliAh bAgi mEngelAkkan penyebAran virUs ini
tApi U ku ini mAcam tAk adA langkAh kearAh itu
sekUrang-kurAngnyA bAgi lEr mAsk dEkat semuA stUdent
nAmun hAnya dOktor+nursE pUsAt kesihAtan yAng lEbih mEngutAmakAn
kEs 1 dicAtatkan olEh seorAng stUdent nAmun kesAhihAn kEs itu
tidAk disebArkan..
MyEm0.ComkOnvokesyEn U akAn diadAkan seminggU dari sekarAng
8-10 August ini...mUngkinkAh ini disEbabkAn konvO yAng hAmpir tibA
mEnghAlang cUti pEncegAhan..kU ingin cUti tApi dAripAda beritA yang kU
perolehi dAri intrnEt..bAnyak institusi pEnddikAn yAng tutUp semEntara
MyEm0.Com sepErti yAng dikEtahui,sUasanA di tEmpat bElajar
yAng mEnggAlakkan berjUmpa dengAn rAmai orAng dAlam mAsa sehAri
mUngkinkAh iA selAmat?
mEngikuti pErkEmbAngan terbAru,semUa aktIviti U dibAtalkan
tApi U kU tidAk pAsti lEr..
sebAgai lAngkah keselAmatan,rehAtkan diri untUk pa2 progrAme dAn juA jAlan-jAlan
mEncegAh lebih bAik dAri mEngubAti...
MyEm0.Com..rindU ler dEkat fAmily timE mAcam ini...
dApat dengAn fAmily rAsa lebih selAmat..
jUa rindU si dIa...


(~.-)31 jUlai?...hEpy birthdAy to my friEnd
mOhd zUlhilmi bIn Abd rAhim

Wednesday, July 29, 2009

..[lakAranmu...]sUasana mAlam yAng dingIn
mEmbuAtku terjAga sekEtika
jAm menUnjukkAn jAm 1.30 mAlam..
mAlam itu ku tidUr awAl...
dAlam fikirAn tibA-tibA teringAt si diA...
ku mEmegAng hndphone dAn mEnaip untUk si diA
...~.~ ...
kini bulAn julAi akAn sAmpai penghUjungnya
aUgust,septEmber,oktobEr,nov dAn disember...
mAtahari dAn bUlan sAling sIlih bergAnti
dAn sAat itu ku nAntikAn..
kU menghitUng hAri untUk menUnggu si diA...


(~.-)//.....sIapAkAh si dIa?

..[H1N1 menggAnas?!..]


selsEma bAbi@H1N1 telah merebAk di mAlaysia
setiAp hAri mencAtat penAmbahan kes yAng berkAitan
dengAn keAdaan cuAca yAng pAnas dAn berAngin,virus ini
semAkin cepAt merebAk..
kAlau sebElum ini,ku mEndapat UiTM selurUh m`sia mEndapat cutI
kelmArin ku mendApat beritA UUMmengAmbil lAngkah
untUk cuti selAma seminggu..lawAtan kelAb usAhawanaan
jugA dibAtalkan
niAt ku bAlik kedAh dengAn free tUrut terbAntut...hehe..
dAn semAlam sAhabatku yAng belAjar dekAt UKM diberikAn cuti
bermulA hAri jumaAt jua UPM..
tApi mAlang cuti rayA aidilfItri kAn dipendekkAn..
tidAk sanggUp ku cuti kEjap untuk rAya..~.~
bAgaimana pulA pihAk sekolAh-sekolAh melAngkah pencegAhan?
sebArang lAngkah keselAmtan..jAga kebersihAn
elAkkan berjumpA dAn kuAr di tEmpat awAm..
so mulA sAat ku mengAmbil lAngkah penghindAran dengAn
tidAk pergi ke tEmpat umum..
wAlaupun pun sekArang minggu juAlan megA sale dekAt kL/JB..
bAtalkan niAt tuk berjAlan-jAlan...P/S:..selAlu-selAlu mendengAr beritA-bErita berkaitAn dengAn H1N1...
adAlah binAtang ini bersAlah?

Monday, July 27, 2009

..[>.>"..]


pApan tAnda

LisA:dAh duA kali perOmpak yAng sAma dAtang merOmpak kedAi kitA
emy:tu lAh I dAh cAkap kAt yOu.jAngan pAsang signbOard "SILA DATANG LAGI"..HaA degil

.........................................................................

sewA bilik

tigA orAng sAhabat yAng sedAng bercUti bercAdang untUk menginAp di sebUah rumAh tumpAngan berhAmpiraN pAntai.berikUt perbUalan seorAng dAri merekA dengAn pemilik rumAh tumpAngan itu

amrAn:berApa bAyaran bilik untUk semAlam
pemilik:murAh sAhaja.RM150
amrAn:nApe mAhal sAngat?
pemilik:sebEnarnya bAyaran bilik ini RM100 untUk semAlam.sAma seperti bilik-bilik yAng lAin.olEh kerAna menghAdap lAut,dikEnakn cAs RM50 sEbAgai tAmbAhan
amrAn:kAlau begitU..kAmI ingin mEnyewA bilik ini dengAn hArgA RM100 dAn berjAnji xkAn mEmandAng ke lAut..

..[bilA si birU mEnjAdi tEma]

mAjlis anUgerah dekAn fptEk
tElah berlAnsung di f2 bAwah 27 julAi
sUasAna yAng amAn dAn sejUk pAda petAng itu
hujAn yAng turUn sejAk tEngahAri lAgi
temAnyA iAlah wArna birU atAu putIh
birU?...mEngapA biru?
hAmpir 300 pElajar yAng hAdir pAda mAjlis ini
tAhniAh buAt clAssmteku..
semogA berjAya untUk sem setErusnyA...
gAmbar2 bersAma classmate dAn jugA housemAteku....
(~.-)//...sAkit kEpala mEnjelmA...Sunday, July 26, 2009

..[weekEnd yAng kumAhu]

weekEnd yAng merElaxkAn
tAnpa sebArang gAnguan.......
pAgI ini hujAn rAhmat membAsahi bumi yAng hijAu
terAsa kesejUkan yAng dingIn..
di kOlejku dA progrAme,nAmun kU merAsakan diri ini
tidAk mAmpu untUk mElibAtkan diri untUksAma-sAma mEmeriAhkan
entAh nApe kU terAsA pErasAan mAlas
terlAlu tebAl untUk mengAktifkAn diri
dAlam fikirAnku hnyA tAu weekEnd istilAh rehAt
mEndengAr beritA dAri clAssmAte yAng berAda di sg. lAyar
kAn bAgus ku dApat jOin progrAme
bolEh berjumpA seketikA dengAn fAmily ku di kedAh
ku mEmdapAt jemputAn untuk mengikUti lAwatan
sAmbil belAjar anjurAn kElab keusahAwanaan uni
ke Universty utAra m`siA rAbu ini...
perAsaan berbelAh bAgi tidAk tAhu mAhu mEngikUti...
esOk mEnjElangkAn diri..mAjlis anugerAh dekAn akAn
berlAnsung pAda petAng esOk bertEma wArba biru/putih..
(~.-)//dA apA pAda wArna?....


Saturday, July 25, 2009

..[.....]

(~.-)//..bilA hAti berkAta-kAta,lidAh mEmbisu seribU bAhasa

..[ku sukA hAmster]
hAmster?siApa sukA belA hamstEr?
tEntu ler kU antAra orAngnya
kU minAt haiwAn yAng berbUlu cAntik ini
terutAmanya kucing...hAmster..arnAb...hehe
dUlu zAman sekOlah kU mendApat hAdiah seekOr hAmster...
tetApi mEmandangkAn ku kurAng berminAt nAk tumpUkan
sepEnuhnyA pAda hamstEr itu...pAdahal diri sendiri
bElum tentU terurUs...kU bAgi ler pAda kekAndaku...

dAn sekArang ku rAsa tinggAl kolEj
sIbUk dengAn asgmnt..mEmbuatku ingin mEmiliki
seorAng haiwAn pelihAraan
kucing?susah nAk belA...spEsis ini sukA berjAlan...
bUlu hAmster gebU2 ckit...wAh!bEst itu..
dAlam gmbAr ini..hAmster ksyAngan kAwanku..
hAmsterku?hmm di kEdai lAgi...hehe...
dA masa bOleh ler pergI hAmster yAng cAntik2...
ku nAk belA sepAsangan...nAma?nAk bAgi si dIa yAng bAgi..zzzz

Friday, July 24, 2009

..[bila diri ingIn...]

sEtiap orAng adA cAra tersendiri dirI untUk merelAxkan diri
pEtang semAlam niAt hAti nAk sewA keretA
dAh lAma tAk drivE...tApi kAwankU sorAng ini tAk nAk tolOng
sedIh gilA..dAh ler gAh tensiOn..
mEmandAngkan hAtiku ini tAk merAsakan kepUasan hAti
ingIn pergi jAuh dAri sini...kE johOr bhAru
tApi kU risAu semAkin jAuh ku semAkin tidAk stAbil
pAgi ini awAl-awAl lagi kubErgErak ke bAndar bAtu pAhat
kAli ini kU cubA bAwA motor dengAn cik wAwa...
pA gunAnya dA P tApi ku tidAk mAmpu mEmbawAnya...
tEmpat pertAma yAng ditujUkan iAlah
dAtaran pEnggAram bAtu pAhat
lEbih kUrang begitU nAmanya tEmpat ini...
selAma dekAt cini...bElum pErnah ku jejAk kAki
sebEnarnyA tiAda yAng menArik pUn dekAt situ
nAmun mEmandAngakAn ku mElihAt keindAhan alAm..
mEngabAdikan kEnangAn...mungkIn lepAs ku meninggAlaknnya selAmanya..
tempAt kedUa yAng kutujU ialAh sUmmit..
hnya melihAt pa yAng menarik sAhaja..
tiAda mood yAng mEmbelinyA...
shOpping bersAma mAma di kedAh lagi serOnok...
dA 3 minggU mAu pulAng ke kedAh!!...

(~.-)cAra untUk tidUr nyEnyak...minUm ubAt bAtuk...zzzzzzzzz


Thursday, July 23, 2009

..[chickEn chOp+tEh tArik]


gErhAna mAtahari memUncul diri pAda hari ini
kU tidAk berkesempAtan melihAtnya
pAgi ini hujAn turUn..hujAn rAhmat...
hAri ini kU berserAbut seorAng diri...
adAkah effEct ubAt?
mAybe jugA...
atAu ku ini sekArang beremOsi?
emOsi dengAn siApa?dengAn diri sendIri....diri yAng berfikir
mAlAm ini kU mEngajAk umAy mAkan dekAt restOran Bisik-bisik
menU makAnan dA western dAn mElayu...
kAmi mEmilih chicken chOp+tEh tArik...
...........................
(~.-)mOod yAng tidAk stAbil..
kU yAng pemAlu..lalAla=.-

Tuesday, July 21, 2009

..[ujiAn persOnAliti]

ujiAn persOnaliti1)introspEltif,sensitIf dAn reflEktif
lEbih memAhami diri dAn persekitAran dengAn lebih mendAlam.sAnggup berdiAm diri
daripAda cAkap remEh.perhubungAn dengAn rAkan-rakAn intensdif.tidAk keberAtan untUk bersendiriAn.

2)berdikAri,tAk konvensionAl dAn tidAk tersAngkUt
menginginkAn kEhidUpan yAng bebAs untUk menentUkan arAh tUju sendiri.sUka riAdah+seni.

3)dinAmik,aktif,ekstrOvert
menerimA risiko untUk mendApatkan kerjA yAng mEnarik+pelagAi.

4)terUs terAng.seimbAng,hArmoni
mEnghArgai gAya nAturAl dAn perkAra yAng tidAk rUmit.orAng lain mEngagumi anda.orAng yAng mesrA.

5)profesionAl,prAgmatik,yAkin diri
kuAsai diri dEngan percAya dengAn diri sendiri.brtAnggungjAwab

6)tEnang,berhAti-hAti dAn tAk agresif
berbicAra dengAn berhAti-hAti.mudAh menyesUaikan diri tApi sukA memncilkAn diri...

7)kElakAr.riAng
hidUp bebAs dAn spOntan.bersIfat ingin tAhu dAn terbUka.andA mengAlami persekitAran sebAgai sesuAtu yAng versAtil dAn mEnAkjubkAn

8)rOmnatis,pElamun dAn beremOsi
sensitif,enggAn memAndngkAn secAra rAsionAl dAn wAras.tidAk benArkan sebArang kongkOng

9)anlitik,amAnah dAn keyAkinan diri
perAsaan hAlus andA bermutU tinggi dAn tAhan lAma..


(~.-)kU yAng num. 7...hEpy go lUcky

Monday, July 20, 2009

..[dIrikU yAng......]

selApas bAlik dAri kArnivAl kerjAya
rAsa sAngat keletihAn dAn kepEnatAn
kU dengAn rAsa sAkit kEpala kupergI juA mAkan mAlam bersAma cik umAy
mUngkin mAsa tidUrku tidAk cukUp
mnyiApkan asgmnEnt dAn progrAme
dAn pAgi ini kU tidAk mAmpu bAngun
terasA sAkit kEpala yAng terAmat
pAgi ini ku tidur jEr,sAmpAi ler pEtang bAru pergi
pusAt kEsihAtan university itU mEngAmbil ubAt
rupAnya rAmai jugA studEnt+stAf yAng sAkit
terpAksa tunggu mAsa yAng agAr lamA untUk
mEmbuAt pemeriksAaan kesihAtan
syUkur alhAmdulilAh kU hAnya demAm biAsa
suhU pun tidAk ler tinggi sAngatubAt-ubAt yAng dibErikAn olEh doktOr...nAsib lEr ckit sAja...

..[Ice Age 3:dAwn of thE dinosAurs]

Ice Age 3:dAwn of thE dinosAurs
kAli ini lEbih menArik,lEbih bAnyak aksI
dAlam keAdaan demAm ini pUn kU still ingIn melihAt filEm
wAlaupun bukAn di pAnggung wAyang,nAmun setAkat cd pun ok gAk
jAuh sAngat nAk pErgi bAtu pAhat...ambIl mAsa
pA2 ku enjOy tEngok fIlem wAlaupun bAdanku rAsa pAnas+sejUk...


Sunday, July 19, 2009

..[berAkhirnya sudAh.......]

bErakhirnya sudAh karnivAl kerjayA & keusahawAnan 2009
"trAnsformAsi kerjAya,mErubAh mAsa depAn"
oUtput yAng diperolEhi?
pengAlaman mEnghAndle sebUah seminAr
dAlam yAng progrAme univErsity
kEmahirAn insAniah yAng mEmbEntuk kEyakinAn diri
kegEmbirAan dAn kepenAtan yAng mEngajAr erti sesebUah tAnggungjAwab
tAnggungjAwab sebAgai stUdEnt
tErfikir mAsa bElAjar di Unversity bUkan hAnya untUk belAjar semAta-mAta
merEbUt 4 flAt tApi lEbih dAri situ
hAnya yAng ingin mElibAtkan diri dAlam sAtu activiTy
tAu pA yAng dimAksudkAn
bErazAm sem ini ingIn menyertAi sebAnyak mUngkin prOgram
yAng mAmpu dialAs tAnggungjAwab
bEralih pAda kArnivAl kerjayA
dirAsmikAn oleh dAto` mAznAh
tidAk berkesempAtan melihAt mAjlis perAsmian
pA tah lAgi nAk mengAmbil gAmbar...
dibEri tAnggungjAwab sebAgai ajk seminAr bersAma mAryam+fAizal
dibAwah abAng fArid...bersAma yAng lAin..
bEngkEl kemAhirAn insAniah dihAdiri olEh stUdent tAhun 3..(~.-)//kEpenAtan melAndakAn diri ini...

Friday, July 17, 2009

..[mAlam itu indAh]

minggu keduA penuh dengAn meeting programme..
mAlam isnin pembukA tirAi meetingku...
progrAme "the first yeAr begining" untUk studEnt tAhun 1
anjUran JKKP kolEj kediAman pErwirA
sebAgai ajk protokOl..agAr relAx ckit lEr...
ajk protOkol bekerjA padA malAm kejAdian..28 julAi ini
rAbu lepAs dA meeting tUk ajk-ajk progrAme
"kArnivAl kerjAya dAn kaunseling"
ku dengAn shfiq jer budAk clAss mnjAdi ajk tUk prog tersebUt
tErasa segAn+mAlu nAk bergAul dengAn orAng lAin
mAklum lEr ku jArng jOin progrAme KKDK ini...

dAn mAlam jumAat yAng pEnuh muliA ini
ku mEndapAt pAnggilAn dAri rozi..
dA perjumpAan mAjlis tertinggi KPTV dEngan student tAhun 1
fAkt pEndidikAn teknikAl
dAlam hAti dA perAsaan mAlas dAn disebAbkan perAsaan
nAk berjumpA dengAn junior
ku gAgahkan diri untUk pergI...
junior2ku semuA dA 107 orAng...rAmai itu
bAtch kAmi hnyA 25 orAng sahAja...
berlansung di dewAn kuliA D....


perAsaan bosAn melAnda jiwa ini
kU dengAn cik umAy memOhOn kebEnAran tuk kUar awAl
seterUsnya lEpak jAp dekAt dAtran siswAzAh
timE mAlam-mAlam cAntik suasAnanyA
boleh merElaxkAn fikirAn di sAmping menghirUp udAra segAr

dEngan umAy&sue&imA...
(~.-)//....peAce...


Thursday, July 16, 2009

..[ICT@UTHM]

ICT@UTHM 2009
"EksplOrasi trAnsformAsi ICT"
merupAkan progrAme yAng berkAitan dengAn teknologi mAklumAt
pelbAgai pAmerAn,aktitivy,juAlan dAn cAbutAn bertuAh
selAin itu terdApat slOt demOnstrAsi system dAn prAsarAna ICT

memAndangkan pAgi ini pesyarAh subjEct bimbingAn&kAunseling dA hAl
clAss dibAtalkAn
kU dengAn seorAng diri pergi kE pAmerAn ICT
cik umAy sibuk dEngan PTA kesAyngAn syUk dAn kor sUksis....
kebetulAn mAsa kupergi itu dA forUm/cerAmah ICT
yang bertAjuk
"eksplorAsi dAn trAnsformsi"
lAyan ler jAp...mEncAri inpUt yAng bolEh dibUat tAmbahan ilmu...
ku lihAt terdApat pelAjar sekolAh menEngah+rendAh yAng berdekAtan..


(~.-)eksplorAsi trAnsformAsi....

..[kArnivAl kerjAya.....................2009]KarnivAl KerjAya & KEusEhawAnan 2009

AntAra pengisiAn utAma progrAm ini ialAh pAmerAn agensi swAsta dan kerAjaan, Institut PengAjian Tinggi AwAm dan SwAsta yAng akan mEmberi mAklumat mengenAi peluAng-peluang kerjAya sertA maklumAt mengenAi bidAng kerjAya kepAda pengUnjung-pengunjAng. Di sAmping itU pengUnjung jugA berpeluAng menyErtai temUduga terbUka dAn mEngikUt tAklimat tentAng prospek kerjAya yang akAn disAmpaikan oleh wAkil-wAkil agRnsi yAng terlibAt di dAlam pAmeran.


kepAda sAhabat-sAhAbAtku,dAtang memeriAhkan kArnivAl ini..
yAng pAsti sAbtu ni,bEngkel kemAhirAn insaniAh untUk semuA studEnt tAhun 3...
kU sebAgai ajk seminAr di bAwah abAng fArid yAng cAring.~.~

Wednesday, July 15, 2009

..[beli?...]

pErasaan serOnOk bAlik kAmpUng tElah dirAsai nikmAtnya
syUkur pErjAlanan berjAlan lAncar
iSnin pAgi itU ku mEngAmbil kepUtUsAn untUk mAsUk kuliAh
wAlaupun pEnat dAn sAkit kEpala melAnda diri ini...
dA clAss yAng dibAtalkan...
petAng kumEngambil mAsa terluAng
pergi mEmbeli bElah bArangAn keperluAn
dekAt bAndar bAtu pAhat tAk besAr sAngat tApi
kAlau nAk pA2 bArang,i`Allah dengAn usAha
mEnjumpAi juA....
tEman cik umAy beli bElAh....~.~lalAla..


filEm transfOrmer....kU dAh hilAng mOod nAk tengOk filEm.ini..
tunggU hArry portEr 16 jUlai
hArap2 kAli ini kU akAn dApAt tEngok
tApi weekEnd dA progrAme...kArnivAl kerjAya dAn kAunseling 2009,
jAdi AJK seminAr...
Sunday, July 12, 2009

..[bilA rindu...............]


bintAng malAm ........
kAtakAn padAnya
aku ingin mElUkis sinArmu di hAtinya..........
embun pagi.......
kAtakan padAnya
biar kudekAp erat
wAktu dingin membelEnggUnya
taukAh engkAu.....
wahAi lAngit
aku ingin bertemU membelAi wajAhnya..
kan kupAsang hiAsan angkAsa yAng terindAh
hAnya untUk dirinyA
puisi rindu ini
kuciptakan hAnya untUk
insAn tercintA
walAu hanya agAk sederhAna
izinkAn kuungkAp segenAp rasA
dan kerinduAnku.......
(~.-)//..bUat insAn di perAntauAn....

Saturday, July 11, 2009

..[----<@...]

MyEm0.ComassAlamuAlaikum
minggu pertAma kuliAh tElah mElabuhkAn tirAi
minggu permUlaan yAng agAk memenAtkan
nAmun kEpenAtan ini telAh dirAsai semAsa MHS lAgi
kini kU adA di kAmpung..di kedAh
suAsana kAmpung yAng amAn dAn dAmai menjAdikan ku mElupAkan
kU di sAmping mAma dAn ayah dAn abAng yAng tersAyang
MyEm0.Com entry kutulis pAda petAng jumAat sebelUm
mAsuk bEngkEl tekno elEktrik en rAmlan
first timE kubertEmU dengAn en rAmlan ku ingAt diA seorAng pesyArah
yAng tegAs dAn skEma
nAmun setElah beberApa jAm beliAu mEngAjar,ku lihAt
beliAu sAngat prof dAn kU bolEh mEmahAmi wAlaupUn
dAlAm kemEngantUkan....
MyEm0.Com pEtang semAlam kU tidAk bernAsib bAik
wAktu mAndi,seekor lipAn mengigitku...
nAsib bAik ler anAk lipAn jEr
tApi gigitAn itu agAr sAkit jugA
mulA2 nAk hendAk p klinik nAmun setElah diletAk minyAk
alhAmdulilAh dAh ok....
MyEm0.CommAlam semAlam ku mEndApat pAnggilAn dAri korEA
dAh lamA ku tAk mEndengAr suara si diA,rindU sAngat
hAti terAsa riAng sAngat mEndApat tAhu
si dIa akAn pulAng hujUng tAhun ini
mUngkin kU perlU menyediAkan sAtu suprise tUk si diA...~.~
MyEm0.Com tErbAng pUlang.................

Friday, July 10, 2009

..[PPSMI]

bilA PPSMI dimAnsuhkAn...
bAhasa inggeris dihEntikAn dAlam pembElajarAn sAins dAn mAtemAtik
wAjar keputusAn ini?
bAgi pEndapAtku,penggunAan english amAt pEnting
ku lihAt anAk buAhku yAng bElajar di sEkolAh rendAh sekArang fAsih speAking engliSh
ini berpuncA dAri penggunAan engliSh di dAlam clAss yAng dihAdir olehnyA...
mUngkin kAh PPSMI ini tidAk berjAya?

Thursday, July 9, 2009

..[flip flop]

flip flop............
ku lihAt bAnyak kendEraan pAsti mEmpunyAi flip flop
nAmpak comEl dengAn karAkter yAng pElbagai
dA bungA dAisy,mAtahAri,butterfly,lAdybird,rosE
dengAn pElbAgai jenis cOlour
biru,merAh,jinggA,putih,pink,hijAu
mAlam ni lepAs p dinner kU pergi lEr beli
flip flop untUk letAkkan dekAt keretA abAngku
kAlAu ayAhku tAk sukA bendA-bendA mAcam ni
so kU akAn bEli yAng lain untUk ayAhku...
dengAn hArapan nAnti kU bAlik kEdah
bolEh pinjAm keretA untUk jAlan-jAlan
pAdahal ku hAnya bAlik 2 hAri jer....
tApi perAsaan rindU itu mElebihi mEngakibAtkan
ku tergErak hAti untUk pUlang ke kAmpUng
bAlik kEdAh!!....~.~kU pilih wArna jinggA+bungA dAIsy....
tEristimewA untUk abAng dAniel...

..[hidrAulik]

hArI ini mAsuk hArI ke-empAt semEster bArU bermUla
tiAp kAli kUliah bermUla,bermula pEngumpUlan assgmEnt-assgmnt
mUngkin sEm ni mInggu pertAma dAh terpAksa
bekErja kerAs berbAnding sem lEn
minggu 1 minggu untUk enjOy..nAmun tidAk!
pEngautomatAn indUstri mEmulAkan kuliAh pertAma
tn hAji jAmaludIn mEnjAdi pEsyarAh subjEct ini
diA agAk serius berbAnding semester lepAs....
tugAsan pertAma mengkehendAki mEmbuAt
kAjian ringkAs mengenAi mesin-mesin
yAng menaplikAsikAn elEmen-elEmen elEktrik+mEkanikAl
grOUpku memilih tAjuk "hidrAulik"
kU mencAri mAklumAt mEnggunAkan intrnEt
tidAk berkesempAtan untUk ke librAry
buku-bUku rujukAn pUn bElum berkEsEmpAtan untuk dipinjAm
hAnya beberApa buAh sAhaja...
"hidraulik"
hmm sesUatu yAng menArik untUk diterokAi dAn dikAji...
Dr MiskAr mEnjadi pesyArah titAs
Dr ni sEmangAt membEri kAmi tugAsan dAri A-Z
semAngat pesyArah bAru di university...
semestEr ini mengUji tAhap kesedAranku tErhAdap suAsana keliling
persediAan untUk mEngAmbil PSM pAda sem depAn...

p/s:sesIapa yAng bAik hAti bolEh ler berkOngsi mAklUmat mengEnai "hidrAulik"
emAil dekAt xioyou_eye@yahoo.com
(~.-)//...

Wednesday, July 8, 2009

..[bilA ku rAsa............]...........kU meneruskAn perjAlanan dengAn perAsaan yAng tAkut.dEngan bunyiAn unggAs,hArimau,serigAla mEnjadikAn bertAmbah tAkUt tEtapi berbekAl semAngat dAn mangkUk yAng telah diselAmatkan,kU menerUskan perjAlananku...
tibA-tibA terserempAk dengAn seorAng berUang yAng besAr dAn hitAm,kAmi bertentAng mAta dAn yAng lebih memerAnjAtkan beruAng itu bercAkap..bEruang itu berkAta
"akU lApar!!aku lApar!!"
kerAna perAsaan kAsihan,kU mengeluArkan mangkUk itu dengAn mukA sepUluh sen.kerAna rAsa kAsihan dAripAda berUang,nAmun iA menggunAkan seluruh kUdrat tEnAganya mencAri ayAm membUat BBQ dAn menjAmu pAdaku......

ceritA ini kukArang mAsa TOT MHS dan semAsa kem kepimpinAn pelAjar di USM..dAn mAsa itu ditEman oleh pesyArah USM iaitu abAbgku sendiri...rindu dekAt abAng!hehe..
Blog Widget by LinkWithin