Followers

Wednesday, September 30, 2009

..[septEmber..oktOber]

jAm di lAptop ini mEnunjUkkan pukUl 6.24 petAng..dAlam mAsa beberApa jAm lagi,oktOber akAn bersUa mukA…mEninggAlkan septEmber…sEptember mEninggAl seribU kenAngan..kEnAngAn pAhit+mAnis…kEnangAn yAng terindAh..bilA mEningkAtkan usiA ke arAh dewAsa,adA kAla perAngai kebudAk-budAkan itU mAsih wUjud…wUjud dAlam diri ini…

berbicAra tentAng syawAl.mUngkin mAsyarAkat jOhor mAsih berAya selAma sebulAn..di kAmpungku?mUngkin mAsing-mAsing dAh bekErja dAn begitU jugA dengAn mAma ayah…wAlaupun ayah dAh bersAra dAlam kerjAya nAmun kerAjinan mAsih terserlAh…

berbicAra tEntang syAwal,suAsana di jOhor mAsih terAsa..sAna sini open house…kEbetulan mEndApat message jempUtan ke open house classmate pAda ahAd ini…orAng mEnjEmput,hArus ler pergi..mAna tAu dApat dUit rAya lAgi k..hehe…lAgipUn mAsih belAjar,lEh ler buAt mukA tAk mAlu mintA duit rAyA lagi…

berbicAra tentAngku…hAri ini ambil m/c untUk sAtu class,tibA-tibA tAk sihAt…ini angkAra tAk cUkup tidUr ler…bagAimAna mAhu mEndApat tidur yAng berkUaliti di dAlam minggU terAkhir ini?mAkan ubAt tidUr k?

oktOber…bAkal kU bertEmu esOk hAri…tiAda pA2 yAng istimewA dAlam bulAn oktOber dAlam diAri hidUp ini…tApi iA mEninggAlkan sAtu titik kEnangan bersAma yAng telAh berlAlu..dAn bAkal hilAng dAlam diri ini untUk selAmanya….


..[sAntai bersAma....]

hAri selAsa hAri yAng mEnyeronokkAn..nApe iye?!

jAwApan semuA class+bengkEl dibAtalkan…semuA pesyArah mAsih dAlam mood berAya..berAya ke sAna sini….mAsih buAt2 busy dengAn open house sAna sini…pElajAr pun jAlan sAna sini tAnpa mEnyiApkan asgmEnt yAng sepAtutnyA…hehe…

pEluAng mAsa dAn keAdaan yAng adA mEmberi pEluang ku bersAma kAwan bAikku,cik umAy untUk berjAlan-jAlan…berjAlan-berjAlan area bAtu pAhat.mAkan+shopping+cUci mAta..opss!!...hehe…kesempAtan ini jugA pergi tengOk wAyang movie G-Force..ejEn FBI yAng comEl!!bilA tension dengAn asgmnt,gelAk tAwa yAng dApat mErelAxkan diri ini…sekUrng-kurAngnyA hAti kAn mAkin ceria+bAhagia..hehe….mEmandAng sUbject kEjurutEraan grAfik (autOcAd) mAsih mEmpunyAi sAtu tugAsan group…tugAsan yAng mEnghendAki setiAp group mErekAbAntuk design untUk IKEA dAn yAng terbAik akAn bertAnding sehinggA ke itAly…itAly tu…huhu…bAgi mEndApatkan mood yang bAik dAn idea,bersAma ahli yang lAin lepAk di pizza hut di BP mAll..mEmbincAngkan ideA yang terbAik…

pizzA ini boleh menAmbAhkan kalOri ini…diEt selEpas rAya adAlah perlU…lAlala~.~…

bincAng k makAn lebih?....


(~.-)//...selAmat hAri rAya aidilfitri..

Sunday, September 27, 2009

..[bElum hilAng penAt ..]

bElum hilAng penAt pulAng dAri kAmpung hAlamAn,ku bersAma ummi+kAwan mengAmbil mAsa hari minggU ini berjAlan-jAlan sekitAr ayer hitAm.kelihAtan rAmai orAng mEngAmbil kesmpAtan shopping untUk mEmbeli bArangan hiAsAn rumAh…shopping after rAya?!

lAlalA~.~ penAt….


(~.-)//..gilA gambAr?!....

..[-.-..]rindu diA............(~.-)//..

..[semInggu telAh berlAlu ]

semInggu telAh berlAlu cuti rAya..kini kU telAh sAmpai di bAtu pAhat…suAsana kolEj yAng mAsih sUnyi…dA sAtu hAri sebElum mEmasuki minggU ke-12..minggU yAng bAkal mEnyibukkAn diri dengAn asgmnt sertA test ke-2 setiAp sUbjEct..

mAhu rehAt sebElum mEnyiApkan asgmnt yAng belUm kesudAhannya…rAya di jOhor?mUngkin tidAk untUk tAhun ini.kU mAlas nAk jAlan-jAlan lAgi..kALau kesempAtan mAhu pErgi ke mUar jAp…berjUmpa dengAn sepUpuku di sAna...


Saturday, September 26, 2009

..[when I cry..]


..”when I cry I sEe yOu in my tEars..
bUt I clean mY tears thErefOr nO onE cAn see yOu…”

Friday, September 25, 2009

..[yA allAh...]

yA allAh
jikA diA jOdohku,kAu
pErmudAhkanlAh….
dAn jikA bukAn,kAU jAuhkAnlah diA
dAriku…
dAn jikA perAsaan ini..mEnyayanginyA
kEranamU…kAu bAntulAh kAmi..
dAn jikA iAnyA kerAna nAfsu semAta
kAu jAuhkAnlah iA dAri kAmi…………

Wednesday, September 23, 2009

..[..........:xx]


assAlmuAlaikum..suAsana syAwal belUm lAgi redA..sAna-sini mAsing lAgi keAdaan sesAk.sekEjap jer dAh mAsuk hAri ke-4 rAya adidlifiti…dA 3 hAri lAgi mAhu bAlik johOr..asgmnt & test?!bElum lAgi disiApkan… mAsing2 updAte pAsal rayA…ahh bOring!!..dAh semAkin besAr ini semAkin hilAng semAngat rAya…kAlau umUr belAsan tAhun dulU kemAna mAma & dAddy pergi semuA mAhu ikUt..sekarAng?pUjuk rAyu pUn bElum tEntu ku ikUt..hehe…

tApi kerAna hubungAn silAturrAhim yAng tinggi,ku dengAn rAsa segAn silU pergi berAya di rumAh clAssmateku mAsa sekOlah+mAtrik..kirA antarA kAwanku yAng sentiAsa dAlam dim Ana ku berAda..dA dekAt jOhor,dIa pun apply jOhor gAk…tErAtak hAnis hAshim nun jAuh di atAs bUkit bersAtu..bukAn senAng open hOuse time ku gAh free ini…lalAlalA~.~………(mOod tengAh sedih)

Monday, September 21, 2009

..[rAya itu indAh jikA.....]

hAri ini tElah mAsuk rAya ke-2,mood rAya bElum kUnjUng tibA dalAm diri ini..suAsana terAtak Hj Ahmad dipEnuhi sAudAra-marA dAn kEnalAn tidAk mEmberi sebArang effect pAdaku.anAk buAhku yAng kEjar-mEngejAr di hAlamAn,bermAin bUnga api bersAma-sAma..tApi kU hAnya mElihAt dAri jEndelA bilik..nApeku bEgini di sUasana hAri rAya ini?mUngkin sesuAtu telAh hilAng dAri diri di aidilfitrI ini..mUngkin mEnjAga hAti seseorAng itu terlAlu sukAr nAmun mEngelAkkan hAti sendiri terluka tentU amAt perit…biArkAn perAsaan itu hilAng…

petAng tAdi ku mEnemAni kAwan bAikkU seorAng ini pergi berAya di sAlah sAtu rumAh kAwan sEkolAh di perAk dArul ridzUan..yAng dekAt-dekAtku bElum ku jejAk kAki lAgi ini kAn pergi jAuh dUlu..dA 6 hAri lAgi dekAt umAh…2/3 hAri ku akAn cUba mEnziArah…

esOk berAya di rumAh kAwan sekolAh mEnengAh….itUpun mOod dAtang lEr…

(~.-)//..rAya itu indAh jikA hubungAn silAturrAhim itu dijAga...sekAli hAti terlUka,perkAtaan mAaf tidAk wUjud lAgi untUkmU..
Sunday, September 20, 2009

..[sAlam aidilfitrI]

mAsa:pAgi syAwal yAng indAh
status:single and avAilable…hEhe

assAlamualaikum..sAlam adidIlfitri.pAgi ini kU bAngun untUk mAndi sUnat aidilfitri.bErpAkaian bAru,mElangkah pergi ke mAsjid mEnunAikan solAt sunAt aidilfitri…selesAi terus mElangkAh ke pusAra nenek+atUkku yAng tersAyang...nenek+atUk sebelAh ayah dAn atUk sebElah mAma tElah pErgi sebelUm ku sempAt melihAt dUnia ini..kU cUcu bOngsu sebElah mAma+ayah….cUma kesempAtan dengAn nenEk sebElah mAma….itupUn ku mAsih kecil..bermaafAn dengAn mAma+ayah+sertA abAng yAng tersAyang…

ku Nor Aini Bt Hj Ahmad ingin mEngucApkan sAlam aidilfitri.mAaf zAhir & bAtin istimewA buAt:

semUa blogger yAng mEng”follower”+silent reader

bUdAk-budAk sekolAhku..rendAh+mEnengAh.rAya ke-3 kitA jumpa

kengkAwanku yAng sehAti sejiwA di kolEj mAtrikulAsi kedAh..rindU sAngat korAng…nAnti reunion..

clAssmateku yAng terkini…mAnis+pAhit mEnjadi kEnangan terindAh kita…hArgai rAya di semEnanjung,sebElum dipOsting ke sAbah/sArawak..

bUAtku sepUpu ku yang berAda di jEpun..rAya ni kitA jumpA,kAmu bAlik kan?…

sAhabAtku bAik dAri mAtrikulAsi,mohd asyrAf bin tAlib..sAya mAhu jUmpa kAmu nAnti
my bEst friend,umAymah…..dAtang ler rAya umAhku…

fAridzUl asyrAf…wAlaupun awAk tAk wish rAya dekAt sAya..hehe..kecil hAti

ridzUan rejAb…enjoy rAya di seoul…

pAda yAng mEngenAliku…..mAaf zAhir & bAtin.

..[lebAran ini..]
selAmat hAri rAya aidilfitri..mAaf zAhir& bAtin kepAda semuA yang mEngenAliku..
semogA aidilfitri ini mEmbAwa sinAr kegembirAan....

Friday, September 18, 2009

..[akhirnyA ku sAmpai di kAmpung hAlaman]

tEmpat:kAmpung yAng disAyangi+dirindui
mAsa:18 sEptember 2009

akhirnyA ku sAmpai di kAmpung hAlaman..tApi yAng sedihnyA sAkit gUsi+sAkit kepAla dAtang menyibUk pAda wAktu-wAktu yAng sukAr ini.sepAnjang perjAlanan ku tidUr jer.bUkan sAjer-sAjer nAk tidUr tApi ku telAh ubAt tAhan sAkit hAmpir 4 biji sepAnjang perjAlanan…

sAmpAi jer rumAh kAkak,rehAt..dAn terUs pergi klinik gigi..dengAn kesAkitan gusi +kEpala ,kU gAgahkan diri mEnemAni ayah pergi ke sUngai petAni ..mEncari kElengkApan untUk rAya,nAmun pAda pertengAhan highway antAra AS dAn SP,kesesAkan jAlan berlAku..dAlam mAsa 1 jAm dAlam kesesAkan,ku mEngAdu kesAkitan…dAn pUnca kesesAkan iAlah kemAlangAn ngeri melibAtkan sebuAh trelEr dAn keretA dAn semuA yang terlibAt mAut…terkedU sekEtikaku bersAma ayah…

bAgi yAng pUlang,berhAti-hAti di jalAn rAya..ingAtlah yAng tersAyang

esOk ayah akAn buAt lemAng dAn mAma akAn buAt kan rendang dAging+ayAm dAn sedikit ketupAt..mEmandAngkan tAhun ini hanyA ku bersAma abAng yang berAya di rumAh ini,persiApan sederhAna sAhaja..abAng +kAkak semuA di rumAh mertUa..
(~.-)//..niAt di hAti mAhu berAya di rumAh bAkal mertUa..hehe

Thursday, September 17, 2009

..[ingAt lAh orAng yAng tersAyang]

sebElum kU mEninggAlkan bUmi jOhor dArul tAkzim ini,kU tUlis sAtu entry di pAgi ini..hAmpir sebUlan kitA umAt islAm mEnunAikan rUkun islAm,ibAdAt puAsa dAn dA 2/3 hAri lAgi mAhu mEnyAmbUt aidilfitri.rAmadhAn bUlan mUlia,andAi sesEorAng itU dApat mEluAngkan mAsa sepAnjang bUlan rAmAdhAn ini,tEntu beruntUng diA…

persiApan rAya?alhAmdulilAh semOga dAh siAp sediA di rumAh..kU hAnya seorAng sAhAja yAng bElum pulAng..tAhun ini ku hAnya berAya dengAn mAma ayah dAn abAng..sedih?biAsa jer…abAng dAn kAkak semUa berAya di kediAman mertUa..kAlau ku kAhwin,adAkah jugA berAya di kediAman mertUa?hmmm…tAhun ini kU sAmpai rumAh duA hAri sebElum rAya,kirA tAk perlU bersusAh pAyah persiApan..semUa mAma dAh siAp…

sEbelum kU melAngkah pulAng,dA bAnyak asgmnt kEna siApkan…cAdangAn tAjuk PSM..tAk tAhu mAhu pilih tAjuk apA,awAm,elektrik atAu mEkanik…yAng mAhu pulAng,hAti-hAti mEmandU itu..ingAt lAh orAng yAng tersAyang...

(~.-)//...rindu sAma mAma ayAh...

Tuesday, September 15, 2009

..[mAkna disebAliknya..]

jAm tAngan..
tAnda mEngingAti setiAp mAsa dAn wAktu

cIncin…..
tAnda ikAtAn kAsih yAng abAdi

gElang…
tAnda mesrA

rAntai lEher…
ikAtan cintA yang pErlu perhAtian

pAkaian/kAin…
semOga kAsih berkEkalan dAn dekAt selAlu

mInyAk wAngi…
tAnda cInta

bUnga…
tAnda perkEnalAn dAn tAnda sAyang

cOkelat…
semAnis cintAmu

lAgu/CD/kAd ucApan…
mEngabAdikan cInta

sejAdah/al-qUran…
tAndanya kEkasihnyA itU menyAyangi dUnia dAn akhirAt(~.-)//...mEmikirkAn hAdiah untUk si diA

Sunday, September 13, 2009

..[tAnda mAlam lAilatuqAdar..]

assAlamUalaikum…

mAsa terlAlu cepAt berlAlu.hAri ini sudAh 23 rAmadhAn 2009.mUngkin dA sesetEngah orAng sibUk untUk mEmbuAt persiApan untUk rAya.nAmun mungkin kitA perlu mencAri mAlam seribU mAlam,mAlam lAilatuqAdar ..

apAkah dimAksudkAn dengAn mAlam lAilAtuqAdar?iAlah di mAlam tersEbut akAn tUrun mAlaikAt dAri sidrAtul mUntahA mEmbAwa rAhmat untUk diagIhkan kepAda mErekA yAng berhAk mEndApatkAnnya,hinggA bAyi yAng dilAhirkan oleh orAng kAfir pAda mAlam tersebUt akAn mEndApat bAhagiannya kerAna iA adAlah bertUjUan kehendAk Allah untUk mEmbEri sinAr cAhaya..

bilAkah mAlam lAilatuqAdar?akAn turUn pAda mAlam gAnjil sAhaja.bermAkna mAlam 21,23,25,27,29 rAmadhan adAlah hAri-hAri yAng akan terpilih adAlah gAnjil…

tAnda mAlam lAilatuqAdar:
mAlam itu itU tenAnag,tidAk dingIn dAn tidAk pAnas.siAngnya cAhayA mAtahari berwArna pucAt.pAda malAm itU mAlaikat jibrAil akAn menyAlami orAng yAng beribAdat pAda mAlam itu dAn tAndanya ialAh kitA tibA-tibA rAsa sAyu dAn kemudiAnnya mEnangis teresAk-esAk secAra tiba-tibA…(~.-)//..mEmperbAnyakkan ibAdah..dekAtkAn diri pAdaNya

Saturday, September 12, 2009

..[jUmaat yAng indAh..]

jAm mEnunjUkkan pukUl 5.30 petAng,dAlam hAti ingIn berbUka puAsa di lUar,berbUka sesUatu yAng bAru,yAng mEnyelerAkan,yAng lAin drpAda yAng lAin…kU dengAn housemAte,beriA-iyA tElefOn orAng untUk sewA keretA tApi mAcam-mAcam hAlangAn…

akhirnyA jAm pukUl 6.15 petAng,bertolAk kAmi bertigA..destinAsi yAng ditUju iAlah BP mAll jer,bUkan mAhu pergi jAuh pUn…alAng jAnji ku dApat release tension dAri semUa yAng telAh berlakU sepAnjang minggU ini..pAling mencAbAr pAda tAnggal 9 septEmber 2009,presentation subject tAmadUn islAm dAn asIa,mEndApat perhAtian dAri psyArah sehinggA pelbAgai soAlan ditUjukAn untUk ahli kUmpulAn..

akibAt kesesAkan jAlan yAng dipEnuhi kenderAan,telAh mEnghAlang untUk sAmpAi lEbih awAl…pArking tidAk mEnjAdi mAsalah,kEmungkinAn belum weekend dAy…dAn jAm mEnunjUkkan pUkul 7 petAng,dengAn tergesA-gesA terUs mencAri restorAn untUk berbukA..

dAn kAmi bertigA memilih rAsamAs…first time ku mAkan dekAt sitU..kAlau mAhu mAkanan dekAt pizza,Kenny rogEr,perlU mEmbUat tempAhan…dAlam mAsa 15 minit sebElum berbukA siApa mAhu lAyan…mAkanan bolEh mEnyelerAkan dAn sedAp dengAn hArgA yang berpAtutAn..lAyan mAkan…(~.-)//…

sUasana shOpping cOmplex telAh dipEnuhi dengAn sejUmlah orAng untUk membEli belAh pAda lAst-lAst minutes..nAsib ler kU dAh beli bAju rAya awAl-awal lAgi..bAju itu dAh bertApa di rumAh bondA dAn ayAhAndaku…sediA untUk dipAkai jer(~.-)//…ahAd..isnIn…selAsa..rAbu ,..khAmis..dA 5 hAri lAgi ku mAhu pulAng ke kedAh…riAng riA dAlam hAti..tugAsan?!erkkk…..

Friday, September 11, 2009

..[=.-..]


hibUrkan diri dAri kesedihAn...(~.-)//..

sElamAt menyAmbut ulAng tAhun ke-21 bUat clAssmate ku,mOhd hAfizWednesday, September 9, 2009

..[bilA rAya semAkin hAmpir]

dalAm suAsana kesibUkan menghAdapi test pAda minggU ke8/9 ni,kesibUkan mEnyiApkan tugAsan pesyArah yAng semAkin hAri semAkin sAmpai dUe dAtenya,kU tiAda mAsa untUk kuAr jAlan-jAlan mAna-mAna pUn.kAlau sem-sem lepAs,dA juA mAsa ku 2run kL,p mUar dAn p JB,tApi skrAng terhEnti sekEtika aktivty kegemAranku itu…

jAlan-jAlan M`sia…

dAlam suAsanA puAsa yAng mEncApai hAri ke-18,suAsana rAya semAkin terAsa.dAn ku mEngambIl kesempAtan itu mEmbeli sedikit bUah tAngan bUat bondA tersAyang,khOdijAh di kAmpUng hAlaman.dA kala mendengAr sUara mAma,terAsa ingIn pulAng sekArang.mEnemAni mAma ayah tiAp mAsa.tinggAl berdUa di kAmpung tentU rAsa kesUnyian..dAn kU ingIn mEmeriAhkAn suAsana itu.

kU ingIn pulAng…..

dAlam suAsana duniA serbA canggih ini,mUngkin kAd rAya tidAk digUnakan lAgi sebAgai penggAnti diri untUk mEngucApkan selAmat hAri rAya.dAn tidAk dAlam diri ini.dAri sekOlah lAgi,ku sibUk mEmilih kAd rAya untUk kEnAlan.dAn sekArang ini wAlaupun sibUk dAlam pelAjaran,ku tidAk ketinggAlan untUk melUangkan mAsa sekEjap untUk mEnulis ucApan dAn isi hAti untUk kenAlan yAng pernAh mEngenAliku..

wAlaupun tAhun ini bAjet agAk kurAng,ku hAnya dApat mEmberi padA yang ku rAsa orAng itu istimewA untUkku..istimewA dia untUkku..kU pilih kAd rAya yAng islAmic,sesuAi dengAn usiAku…mAaf ler ia ku pOsnya pAda lAst minutes,nAmun ku rAsa kAd rAya ini akAn mEnjAdi pEnggAnti diri ini…

(~.-)//...perbAnyakkAn ler ibAdah di pEnghUjung rAmadhAn ini,semogA mEndapAt keberkAtan dAn rAhmAtnya..
..[nUzul al-qUran]

hAri ini sudAh masuk 18 rAmadhan.tAk disedAri mAtahri terbit dAn terbEnam pAda wAktu senjA,bUlan mEmunculkAn diri pAda mAlamnya.tikA malAm 15 rAmdhan,ku mElihAt sinAran bulAn yAng cAntik menErangi bUmi ciptAan ini

mUngkIn dA yAng mEnyedAri 17 rAmadhAn mAlam mErupAkan mAlam nuzUl al-qurAn.Perkataan ‘Nuzul’ bererti tUrun atau berpindAh dari atas ke bawah.bAgaimanA peristiwA nuzUl berlAku?

pEristiwA nUzul al-qUran mEnjAdi sAtu rAkaman sejArah dAlam kehidUpan nAbi s.a.w hinggA seterUsnya berperingkAt-pEringkAt mEnjadi lEngkap sebAgaiman kitAb al-qUran yAng adA padA kitA hari ini.
ambIl mAsa yAng terlUang dAlam bulAn rAmadhan ini,mEmbAca al-quran dAn mEmAhami isi kAndungAn.sesUngguhnya al-qurAn dAn as-sunnAh mEnjadi pAnduan yAng benAr di dUnia pinjAman Allah s.w.t ini.kitA semuA akAn berjUmpa dengAn pncIptaNya...


(~.-)//..surah Al-‘Alaq.bAca ler..


Sunday, September 6, 2009

..[mEngikUt perkirAan.....]assAlamUalaikum..sAlam sejAhtera kepAda semUa.telAh mAsuk 6 septEmber 2009,16 rAmadhAn.kAlau semAlam pergi sOlat sUnat terAwih,tEntu solat sUnat witir dA pertAmbAhan doA qUnut…tApi ku sendiri pUn ketinggAlan sOlAt sUnat terAwih semAlam..

mEngikUt perkirAan da 2 minggU,14 hAri,336 jAm,20160 minutes dAn sAat….awAl rAhmat,pertengAhan mAghrifah dan akhIrnya pElepasan dAri nEraka..mUngkin kitAperlU berfikir dAn merebUt pelUang untUk mEngAmbil keberkAtan bulAn rAmadhan yAng mUlia dengAn lebIh berfAedah lAgi..utAmakan ibAdah puAsa yAng wAjid dUlu..tumpUkan sepEnuhnyA pAda ibAdah pUasa yAng wAjid dUlu.kEjArkan kElebihAn ibAdah pUasa yAng wAjid dulU…

kAd rAya...dA 2 minggU lagi,nAmun kU tidAk berkesempatAn nAk membEli dAn memilih kAd rAya lAgi..tApi tAhun bAjet untUk beli kAd rAya kurAng ckit..dAlam RM50++..cUkup..kAd rayA untUk mAma+ayah,kekAsih hAti,kAwan-kawAn sEkolah+mAtrik..dan selAin itu…hehe…

(~.-)//..cintA pAdaNya,kerAna Dia penciptA segAla kejAdianSaturday, September 5, 2009

..[sEsunggUhnya allAh tidAk akAn....]

sEsunggUhnya allAh tidAk akAn mEngambil sesUatu yAng kitA sAyang selAin mEnggAntikAn dengAn sesUatu yAng lebih bAik...(~.-)//..........

Friday, September 4, 2009

..[(~.-)//....]

bilA selerA untUk mAkan menUrun,tiba-tibA fikirAn mengingInkan sesuAtu yAng bAru. kEbetulAn petAng bengkEl tEkno elEktrik habis awAl,jAlan-jAlan pergi bAzar..dAn keinginAn untUk mAkan KFC..bersAma-sAma dengAn cik umAy,nAbilAh dAn nurUl.....[mEngirA dEtik-dEtik]sElamat berbUka puAsa buAt semUa...

hAri ini sudAh msuk hAri ke-14..sudAh 2 minggU kitA menjAlani ibAdah puAsa.pejAm celik pejam celik sudAh meningkAt usiAku sekArang ini.dA 14 hAri lAgi mAu bAlik ke kedAh dArulAman.tApi kAli ku pergi rumAh kAkak sulUngku dUlu,bAru bAlik ke rumAh dekAt kAmpUng.nAnti mAma mEsti mengUtamakan anAk-anAk bUah yAng lain.ini mUla ler perAsaan jelEs..=.-

perAsaan yAng biAsa...

berbicAra mEngenAi bAju rAya.ku telAh membEli 2 pAsang bAju fEsyen mUslimAh.dAn dAlam hAti ini mAcam mAu 1 pAsang lAgi.tAmak kAn?.pAdahal time rAya tidAk pergi mAna-mAna pUn..lepAk dekAt rumAh.jAdi anAk dAra yAng bAik jer..hehe.kesibUkan mEnguruskAn asgmnt dAn aktivity kelAb menghAlang ku dengAn cik umAy utk pErgi shOpping dan tgk wAyang

shOpping timE?

mEngikUt perAncangAn minggU ini mAhu 2run kL,jmpA kAwanku dekAt UKM,bAngi...sAmbil jumpA kAwan-kAwAn lAma dAn berbukA bersAma ,namUn dOrAng sAngat melUpakanku sehinggA me"awAl"kAn pAda merdekA dAy yAng lepAs.kecIl hAtikU..hehe.rindU dekAt kawAn-kawAn sekolAhku dekAt UiTM Shah Alam..

rindu kEnangAn sekolAh...

(~.-)//...jArd thE greAt dA bUat contest..dAn ku mEmikirkAn sesUatu..

Thursday, September 3, 2009

..[dirikU yAng sensitivE]

kAdang-kadAng lidAh berbicAra sesUatu tAnpa memikirkAn perAsaan orAng sekeliling.perAsaan orAng yAng pErlu dijAga dengAn bAiknya..hAti ini sehAlus suterA,amAt sensitive.sensitivE pAda orAng itu…atAu ku yAng mEmpunyAi emOsi yAng tidAk stAbil…

….mEmulAkan entryhAti ini merAsakan kegembirAan setelAh 3 tEst dAn 1 presEntatiOn telAh selesAi..iAitu pEngautomAtan(home test) tApi soAlannyA susAh..sOil mechanic?hmmmm buAt ntAh-ntah pA2….tEkno elEk?sukA…presentation proposal untUk sbjct kAedah pEnyelidikAn?perlU pertAmbAhan bAik dAri lEcturer….penAt..penAt…tApi ku bersyUkur diri ini tidAk pontEng class lAgi…

bErbicAra mEngenAi puAsa…ntAh mEngapa lidAh ini tidAk menerimA mAkanan jOhor ini lAgi.sEmuanyA rAsa tidAk sedAp…adAkAh ku sAkit?sAkit pA?.....

(~.-)//..mEmikirkAn pA yAng mAhu mAkan?...

Tuesday, September 1, 2009

..[blOg privAte]

semAlam:
jAdikan pengAjaran dAn mOhon ampUn atAs kesAlahAn

hAri ini:
fOkus dAn lakUkan yAng terbAik pAda setiAp lAngkAh

esOk:
jErnihkAn mindA dAn strAtegi sertA dOakan kebAikan1 septEmber 2009 telah mElAbuhkAn dirinyA,dAn berlAlu sudAh 10 hAri berpuAsa.terAsa mAsa berlAlu cEpAt..apAkah yAng ku lAkukAn sepAnjang mAsa 10 hAri?alhAmdulilAh kearAh yAng telAh bAik..dAn terdetIk dAlam hAti ini ku ingIn berubAh dAri segi pAkaian..cUma mAsa yAng mAsa mEntukAn perubAhan itu.

bErubAh ke arAh yAng bAik....

1 septembEr 2009 tElah mElabuhkn dirinyA,dAn hari ini ku telAh selesAi mEngAmbil test untUk test sOil mEchanic.dAn hAsilnyA amAt mEngecewakan..kerAna terlAlu mEmikir bendA lain sehinggA...

kecewA datAng dari diri ini...

1 septembEr 2009 telAh melAbuhkan dirinyA.mUngkin blog "srikAndi cintA" akAn diprivAtekan...ku dAh kecewA dA sesetEngah orAng yAng mengAtakan sesUatu yAng tEntangku...

bLOg privAte........

(~.-)//....tiAda kAta ingIn dibicArakAn..
Blog Widget by LinkWithin