Followers

Friday, March 26, 2010

..[ku kEmbali dengAn senyUman..]

“hAri ini ku mAhu mengupdAte blog srikAndi hAti ini”luAhan dAri hAtiku…sudAh beberApa hAri ku mElupakAn blog ini,pA dAya kesibukAn menyiApkan PSM terlAlu mencEmburi gAdis ini mEmbicArakan tentAng kEhidupAn bergElar pelAjar…sebUt tentAng pelAjar,ku kini bAkal menghAbiskan satu semester di kAmpus sebElum melAngkah prAtikAl di tEmpat yAng ditEntukan…

bergElar pElajar pEndidikAn, mEngambil kUrsus pergUruan tEntu mendisiplinkAn diri yAng cUkup tInggi..mUngkin di sAat ini,kU dicabAr keupAyaan untUk mengAjar pElajar-pElajar suatu masA kala…kAdangku kU bAngga menjAdi pendidik untUk anAk bAngsa nAmun ku sendiri bElum mAmpu mendewAsakan diri untUk mengAwal diri ini..mEnghAdapi semester2 tErakhir,terlalu mEncAbar untUkku bErbAnding di sAat sem 1..bAnyak kenAngan terindAh mengiringiku sepAnjang di bUmi jOhor,samAda sedAr atAu tidAk..kU melAkar pelbAgai perAsaan yang mAnis dAn jugA pahit…

nAmun perasAan risAu terlAlu dekAt dengAn jiwA ini…semuAnya kerAna PSM.hidUp ini tidAk tentu hAla…mAndi tAk bAsah,mAkan tAk lalU,asyIk memikirkAn PSM..mengAlahkan orAng sedAng menAhan kerindUan pAda kekAsihnya….mUngkin perAsaan itU di suAtu mAsa dulu ketikA ku merindUi diA namUn skrg ku relAkan diri ini untUk pElajAran..kU mAhu menyudAhkan pengAjian selAma 4 tAhun dengan segUlung ijAzah dAn jugA dengAn kenAngan yang begItu bermAkna..sebElum kU memikirkAn tEmpat yAng setErusnya untUk menyAmbung pelAjaran sarjAna dengAn orAng tersAyang..mUngkinkAh di lUar nEgara…i`allah nAntikannyA…Girls Myspace Comments

(~.-)//kU meniti sAat bAhagia bersAma.....

No comments:

Blog Widget by LinkWithin