Followers

Saturday, March 6, 2010

..[hAti seorAng perempUan..]

sEnsitif-->bukAn bermAksud sukA merAjuk,tApi ingin bermAnja dAn mendApatkan perhAtian

hAlus-->ibArat sehAlai suterA,cAntik,mulus dAn lembUt.wAlaupun seorAng wAnita mEmaafkan seseorAng yang lAin atAs sebAb kesAlahan..biAsannyA wanitA akan ingAt kesAlahan tersebUt untUk disimpAn jAdi pEngajAran..

ikhlAs-->ikhlAs seorAng wAnita tAk perlu dirAgui

prihAtin-->sentiAsa mEmerhAtikan keadAan sekEliling dAlam diAm

egO--->wAnita yAng terlAlu sAyangkan kekAsihnya sAnggup menolAk ketepi egonyA apabilA bersemUka dengAn yang dicintAii..

cintA-->cintA pertAma bAgi wAnita adAlah yAng pAling dAlam dAn tulUs..

seks--->sekS bukAnlh segAla-segAlanya kerAna perempUan diciptAkan dengAn 9 nAfsu dAn 1 akAl...lekAi dijAdikan 9 akAl dAn 1 nAfsu.fUngsi lElaki adAlah mEmbimbing wAnita dAn bukAn mEnghAnyutkAn..(~.-)//..............

3 comments:

Anonymous said...

sy sokong..!hehe..
bez2.. =)

mira ellyna said...

;)

et said...

benarrr.d 1st love tu mmg yg d true one la.

Blog Widget by LinkWithin