Followers

Thursday, June 25, 2009

..[lelAki itu...]

1-lelAki tidAk pernAh rAsa simpAti pAda diri sendiri.kAlau merekA putUs cOnta,tidAk pernAh terbAwa-bAwa dAn bilA bertemu kAwan,bertAnyakan tEman wAnitanyA dengAn selAmba mEreka jAwAb
"oh,aku dengAn dia dAh putus"
kemudiAnnya merekA berlAlu minum teh tArik.bErlainan pulA dengAn gAdis.mEreka lEbih bAnyak yAng mEnjawab,
"tOlong jAngan yAng pAsal mAmat tu lag!!"..........

2-lElaki melihat mAsalah utAma ialAh kehidUpan merekA.BagaimAma nAk terUskan kEhidUpan,nAk cari kErja dAn sebAgainyA biAepun hubungAn cintA sudAh putUs.Gadis lEbih memikiRkan 'hubUngan perciNtaa' merekA yang terpUtUs,kEnapa mesti jAdi begitu!..

3-pAda lelaki ada teman wAnita,sAtu bOnus.Gadis pUla merAsakan mesti ada tEman lelaki,kAlau tidAk hidUp tAk lengkAp.

4-tAnpa tEman wAnitA.lelAki mEmikirkAn tEntang kerjAya,sukAn,kEluar dengAn temAn dAn mendengAr muzik.

5-lElaki tidAk menAngis mAcam budAk kEcil kerAna mEreka tidAk pernAh bersimpAti pAda pErasaan.

6-lElaki itu berAni bersUmpah yAng merekA tidAk kecewa ditinggAlkan temAn wAnita,wAlhal merekA sebEnarnyA sedIh dAn terlUka....
Wednesday, June 24, 2009

..[bIla hAti tErasA bosAn]

TOT tuk progrAm MHS...
21 mAlam...
ku dengAn berAt hAti mEninggAlkan rumAh..bAlik johOr
bermulA 22-26 jUne diAdakan trAining of trAinEr di kOlej tUn dAto` ismAil..
ni kAli ke-4 ku bErtraining dEngan KKDK...
tIap kAli pRogrAme mEsti bUat activity yAng sAma...
kAdang2 agAk memboringkAn..tapi lAyan jEr....
"tEam buIlding" mEnjadi progrAmE pErtama TOT..
belAjar bAgaimanA komunikAsi dApat mEmbEntuk
individu dAn kEpentingAn...
"sEminAr etikA dAn sosiAl"..kUrsus mEngenAi protokOl...
kAlau bAb etikA dAn protokol ni kU mEmang bErminAt...
bElAjar sesuAtu bAru...
hidUp kEna beretikA dAn bersOpan...(~.-)//..
tErasA kebosAnan tApi kU bUat2 hAppy....
24 junE?1 rejAb...moviE trAnsformEr tElah mElabuhkAn ceritA
di pAnggung wAyang...
moviE yAng dinAntikAn...terAsa mAlam ni juA ingIn pErgi tEngok...
pA kata dAya tiAp-tiAp hAri dA jer hAlAngan...

Friday, June 19, 2009

..[sIapAkah kAmu?]

tAg dAri seseorAng ingIn nAmanya dirAhsiakAn...hehe
layAn jer..

1-siApakah kAmu?
~nOrAini bt hj. Ahmad~
~berusia 21 tAhun~
~pEnuntut dAlam kos pEndidikAn~
~anAk bOngsu dAlam fAmily mAma dAddy~

2-sikAp kAmu?
~sElalu melEmparkAn senyumAn~
~sAngat mEnyayAngi binatAng tErutAma kUcing+hAmster~
~sukA membAca mAjalah,bUku fesyEn,n othEr...~

3-hAndphOne yAng kAmu pAkai?
~nokIa n-70 jer~

4-siApa bf kAmu?
~xwUjud lAgi setAkat ini,mEmilih sAngat.tunggu puterA rAja kot..hehe~

5-kata-kAta hikmAh yAng kAmu sukA?
~usAha tnggA kEjayaan,tAnpa usAha impiAn tAk akAn tercApai~..[bApa yAng disAyangi.....]

bUlAn lEpas kitA mEraikAn hAri ibU dAn bUlan ini
pulA gilirAn bApa untuk dirAikan...
wAlaupun sAmbutAn hAri bApa agAk kUrang hAngatnya
bErbAnding hAri ibu tidAk mEngapa asAlkan kitA tidAk lupA jAsa
dAn pEngorbAnan ibubApa kitA
mUngkin dEngan sekAdar ucApan ringkAs dApat mEngukir
senyUman di bibir ibu bApa..
biAsAnya bApa digAmbArkan sebAgai sAtu simbol kUasA
dAn hAkim dAlam mEnjAtuhkAn hukumAn
seorAng bApa pAtut dihormAti bukAn ditAkuti
dAn sebAgai anAk kitA patut mEnerimA bApa kitA seAdanya....
semogA parA semuA dApat mEnjadi kEtua kEluarga yAng memimpin kEluArganya...


sElamat hAri bApa teristimEwA bUat ---<@
Hj. Ahmad bIn IbrAhim
sAyang dAddy selAlu....muAhhh..

Thursday, June 18, 2009

..[kritEria mEmilih pAsangAn]

...kriteriA mEmilih pAsangan hidUp mEnurUt Islam....


1-Islam

kriteria yAng sAngat pEnting bg seorAng yAng beragAma Islam,mEmilih cAlon suAmi/istEri..

“ … dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Al Baqarah : 221


2-bErilmu dAn bAik ahlAknya

mAsa depAn kEhidUpan suAmi istEri erAt kAitannya dengAn memilih suAmi/isteri,mAka iSlam mEmberi anjurAn agAr memilh akhlAk yAng bAik,sAlih dAn tAat beragAma..

“Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang Dien dan akhlaknya kamu ridhai maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan.” (HR. At Tirmidzi)

3-MengutAmakan orAng jAuh (dAri kekerAbatan) dalam perkahwinAn.

bErmaksudkan untuk keselAmatan fisik anAk ketUrunAn dari penyAkit-penyakit yAng menulAr atAu cAcat secAra herEditas.SehinggA anAk tidak tumbUh besAr dalam keadAan lemah atAu mewArisi cacAt kedua orAng tuanya dan penyAkit-penyakit nenek moyAngnya.
Di smping itu juga untuk memperluas pertAlian kekeluargan dan mempererAt ikatan-ikAtan sosial...

..[cInta ibArAt.............]cInta ibArat air...
kAsih sAyang umpAma air,
setiAp orAng mendAhagakannyA,
tetApi bolEh lemAs jikA cInta dijAlin umpAma air lAutan...

Wednesday, June 17, 2009

..[hAti seorAng pErempuAn]

sEnsitifMyEm0.com-bUkan bermAksud sUka merajUk,tApi hAnya ingIn bErmAnja dAn mEndApat perhAtian....
ikhlAs-MyEm0.com ibArat sehElai sutEra,cAntik,mUlus,lEmbut dAn mudAh koyAk.wAlAupun seorAng pErempuAn/gAdIs/wAnitA memAafkAn seseorAng yAng lAin atAs sebAb kesAlahan,biasAnya diA akAn ingAt kEsalAhan itu dAn disimpAn jAdi pEngAjarAn..bukAn dendAm...

prihAtin-sentiAsa mEmerhAtikAn keadAan sekEliling dAlam diAm
mAnja-MyEm0.com sUka bermanjA kepAda insAn yAng bernamA lElaki..jUga pErempuAn
ego-MyEm0.com wAnItA yAng terlAlu sAyangkAn kekAsihnyA sAnggUp ketepi egonyaa apabila berjUmpa dengan insAn yAng dicIntai...
cintA-MyEm0.com cInta pertAma adAlah cintA yAng pAling tUlus dAn dAlam..


MyEm0.com ...hidUp diwArnai dEngan pErasAan..yAng dA kAla mEngembIrakan,mEnyedihkAn dAn mEmberi sAtu pengAjarAn yAng bAik uNtuk dibUat tEladan...

..[penAt lEr]

pEngalAman test jpj...
pAgi2 pukUl 8.30 pAgi dAh da dkt pusAt pengUjian
5 minit dAri rumAh..kAli ini abAng kesAyangAn yAng hAntar
mAlas nAk drive..risAu nAnti xda pArking dAlam arEa pusAt
mAklum lEr rAmai mAnusiA yAng dAtang mAsa hAri tu
dAlam 200 orAng...
mAlas nAk ambil risiko..nAnti tAk jumpA pArking pulAk..lAgipUn xda lesEn!
pUkul 9 pAgi dA taklimAt test...
ku lihAt mEntari mEnyinAr dengAn sinAran yAng amAt memAnaskAn...
time test motOr hUjan punyer lebAt,skrg pAnas...
kU keseorAngan,tAnpa kAwan-kAwan...jAdi pErAmAh ler sedikit..
tEgur sini,tEgur sAna...
pUkul 11 bAru gllrAnku ujiAn mEndAki bUkit+pArking..
bUaT dAlam mAsa 3 minit...pEgAwai JPJ punyA ler senyUm dEkatku...
siap nAk berkEnalAn dAn tAnya mAcam2 lAgi..nAsib bAik lulus,
kAlau tidAk mAlas nAk cAkap dengAn pegAwai..huhu...
kEbetUlan jUmpa kAwan sekOlah yAng ambIl test sEkali..
bErborAk-borAk mEngisi mAsa untUk menunggU glrAn jAlan rAya...
puKul 2 petAng,bAru ku mEmulAkan perjAlanan..
dAh kpenAtan mEnunggu dAn terasA lApar tApi pa kAn dAya...
nAma penguji..KPP(T)Zahari bin Amir...
sepAnjAng ujiAn,pgAwai itu xcAkap pA2 dengAnku...sOmbongnyA...
timE hAri ujiAn mAcam2 yAng jUmpa plAk...
bUs kEluAr ikUt sukA jEr,pAdahAl kerEtA yAng
kugAh bAwa ni hAmpir dengAn ini!!
budAk2 sekOlah sibUk2 lintAs...mAmat rempit bUat willy depAn2...
tApi alhAmdulilAh ku berjAya...
wAlaupun mEmenAtkan menunggu gilirAn tuk test tApi semUa berbAloi...
pUkul 3 bAru tEl abAng dAtang ambil...
mAndi+solat+mAkan...teruS bersiAp untUk ambil mAma ayAh
dkt airport pEnang...
dAlam hAti mAcam xnAk ikut jer..nAk p pEnang sAtu hAl..jAuh gAk..
sepAnjAng ke pEnang..kU tidUr jer..biAr abAng drivE...
niAt hAti nAk shopping untUk semEster bAru tApi mEmenAtkan..
aKhirnyA mAlam bAru sAmpai rumAh...
dAn sempAt lAgi on9 YM...huhu...cntct dEngAn orAng jAuh~.~....


MyEm0.Com.....?!!...

Tuesday, June 16, 2009

..[lulus jpj]

dEngan jAyanya ku lUlus test JPJ
tEst keretA...
"p"
pEnat!!...(`.-)//..

Monday, June 15, 2009

..[pEngAntin bAru]


mEngambil kEsEmpAtan ini nAk mEngucApkan selAmat peNgantin bAru buat
imrAn & jAs
kAk jAs ini kAwan bAik housEmateku mAsa sem 1 08/09
tIdAk dApat pergi memEriahkan mAjlis perkhAwinAn
nun jAuh di sAbah...
mintA maaf xsempAt nAk bOOking tickEt..hehe..pAdahal tAk nak pergi pun...
semogA kAk jAs akAn berbAhagia dengAn abAng imrAn..
deNgAn mempErOlehi cAhya mAta yAng cAntik+comEl mAcam kAk jAs..amIn..
semoga kAk jAs akAn mEnjAdi pensyarAh politeknik yAng bAik...
tNggu aini ek..kU akAn sambUng lepAs degrEe ni...
semogA tidAk loss cOntct dEngAn kawAn2...
semogA berjUmpa pAda konvo 8 aUgust ini...


selAmat pEngantin bAru
kAk jAs & abAng

..[kAwanku]hAndphOne n-70 berbUnyi dEngan alunAn lagu lOve stOry..

"assAlamualAikum...hAi cik aini"
"wAsalam w.b.t..iyE sAya.ni spA?"ku bertAnya..
"ko ni kAwan bAik pun tAk kEnal k?"
"erkk...hmm kAlau tgk nUmber ni 01322....,xdA kawan dAri kL"
"ni kAwan bAik ko mAsa mAtrik ler...yatIe"
"hehehe...lAma xdEngar khAbar?..sOry hp ak tAk pErnah sAve nUmber orAng
mAcam besA"...
"Aini...jOm jUmpA nAk x?"
"bIla itu dAn dkt mAna?"
"hmm dEkat alor sEtar..lEh jAlan2..kAta ambIl lEsEn xkAn xlulus lg..hehehe"
"erkk...blum tesT lagi..16 jUn...alAng ko ni lAst timE bAru gEdik2 nAk ajAk ku kUar"
"besA ler ku bAru jEr abes prAtikal dkt hoSpitAl tAnjung rAmabutan,pErak"
"tanjUng rAmbutAn?!erk...cmna?dA jumpA kekAsih bAru x?hehehe.."
"dA..dA..tUK ko dEngan cik fAna pun da"
"yE ke?..hehe..ku xnak ler...nAnti ku yAng terlEbih pulAk!!!..hehe"


ku mEnyambung perbUalan itu..dEngAn mAcam2 cerita...
sIapakAh yAtie?
diE adAlah kAwan bAik ku mAsa dEkat kolEj mAtrikUlasi dulu
dIe segAla-segAlanya...
bAnyak kenAngan dEngan dia...huhu
yAng pAling ku ingAt..
pEristiwAsa menyAkat orAng yAng diminati..jAhat ku ini..
kAlau mEminAti sesorAng,orAng lAin kan mAlu,tApi kami berdUa sUka kAcau2 lAgi.
biAsanya ler SA itu pEmalu sAngat..pA lagi ku dEngAn yatie kAcau die...
mAsa sem 2..kU ambil bOla tAmpar..sA ambil kAwad...
pA lagi sebElum pergi prAktis bOla tAmpar,pergI kacAu-kAcau budAk2 lAki kAwad dulu..
pNya mAlu si dia ini..lAntak ler kO!dAh ku minAt ko..
apAbila tibA hujUng sem 2..dA pertAndngAn kAwad untUk budAk physcAl yNg ambIl koko..
dAn tibA masa ku dEngan yAtie bUat bEnda jAhat..
bendA jahAt yAng membUat ku rAsa dia mAlu...
time die kAwad itu,kAmi berdUa rAkam perbArisAn tu..kElakarnya..
sAmpAi hAri ini kU mAsIh simpAn video tu...ni lEr kAwan bAik ki mAsa matrikUlasi kEdah dulu,yAtie...
sekarAng gAh sAmbUng bljAr dkt Uitm sHah Alam dAlam jurusAn kejururAwatan..
budAk physcAl ambIl perubAtan..
kAn kena bElajar biologi...
tApi seronok bElajar biologi dEkat sekolah dulu..mAtrik lAgi serOnok kot..hehe
sUkses dAlam kerjAya..rAwat2 ler hAtiku yAng lara..hehe...
nAnti hujUng jUlai ini...ku akAn pergi Uitm..kitA jUmpa di sAna iye cIk yAtie..

..[akhlAk terpUji]

jIka dIa diAm
dIamnyA sAngat
mENyEnAngkAn....
jikA diA senyUm
senyUmnyA sAngat
mEmbahAgiakan
jikA,jIka dAn jikA
semUanya mEmbuAtkan
kitA seleSa..
itUlah dIa
insAn yAng
pNyAi akhlAK
yAng terpUji.....


Sunday, June 14, 2009

..[bAlik jOhor]

6
5
4
3
2
1

dA 5 hAri lAgi ku dekAt kAmpung
dEngan fAmily tersAyang,dengAn mamA,ayAh,abg n kUcing2 tersAyang
dAn 5 hAri lAgi ler ku mAhu bertOlak bAlik ke bAtu pAhat,jOhor..
jOhor nun jAuh di selAtan...
tAngkAk,mErsing,muaAr,kLuang,jOhor bharU,kotA tinggi ayEr hitAm
semUa tempAt ku pErnah kUnjungi...
orAng lAin berseronok2 mEnghAbiskAn cUti..
ni AngkAra mEnjAdi fAsilitAtor untUk minggu hAluan siswA 09/10
pErsEdiaan menerimA siswA-siswi bAru yAng akAn mendAftar 28 jUn ni..
pA yAng menyebAbkan kUmenrimA tAwaran mnjAdi fAsi?!
pAdAhal tAu cmnA perAngai studEnt bAru..bAnyak kerenAh..
ni kAli kedUa menyIbuk nAk jOin MHS
sEsi 08/09,kU jAdi ahli jAwatankUasa kebAjikAn dAn pErsEdiaAn..
sEbut kEbajikAn mAkna berhUbung kAit dEngan kesihAtan studEnt bAru jUa ajk/fAsi
selAma seminggu mEmEgang kotAk first aId,bermAcam2 "pEnyakit" kutEmui...
dA yAng lUka 5mm dEkat kAki pun,mEnjerit 1 universIty dEngar..
dA yang pAtah kAki,bertOngkat ke sAna-sini..
ku jUa yAng membAntunyA..
dA yAng menjErit tengAh-tengAh mAlam,ku fikIr kEna histeriA,rupAnya
gAstrik..si gAdis mAnis rUpanya...
terkEtar-ketAr tEl ambUlan uni dAn doktor..
kEnAngan yAng pAhit,kenA mArah dEngAn doktor...
mAna tidAk tel pUnya berkAli-kAli sAmpAi doktor itu bersUarA

"wAk...ni kEs gAstrik,bUkan kes kemAlangan..dArah sAna sini,kalAu sAya bw kerEta lAju-lAju..ntAh2 sAya yAng jd pEsAkit"

ku pErnAh mElihAt bAgAimana mAmaku mengAlami sAkit gAstrik yAng terUk
dAn ku tAk nAk si gAdis menjAdi sepErti mamAku...

untUk clAsSmAtEku yAng bAkal jOin mHs tuk seSi ini
jOin ler...dAn jAngAn stress mElayAn kerenah student bAru
yAng dA kAla melucUkan,mengembirAkan,menyedihKan dAn jugA meninggAlkan kenAngan yAng berhArga sebAgai senior..
sEm tAhun ku akAn melAngkAh ke tAhun 3...


..[tAg]

tAg?!
tAg ni adIk hAtim yAng menyibUk sUruh kAk aini yAng cAntik bUat..
disebAbkan seorAng adik ini bAik dengAnku
kU buAt untUk insAn bernAma hAtim...
nAk tAg yAng mencAbar sedIkit..
yAng mengUji mInda insAn-insAn..hehe...

KenApa anda sUka gambar ini?
gAmbAr ini diAmbil mAsa tAhun 2004..mAsa form 4
mAsa reunion clAssMate form 3 ku...
sUka gAmbAr ini?
gAmbAr ini diAmbil mAsa pergi reUnion dAn jumpa bUah hati..cinta monyet..:xx
gAmbar ini menunjUkkan ku maSih kurus dAn rEndah...45 kg/155 cm kot
gAmbAr ini diambil dEngan menggunAkan cAmeraku sendiri..cAmera itu dAh hilAng
gAmbr ini discAn dengAn menggunAkan scAn 3 in 1 ku..dA dkt jOhor
gAmbAr ini mEnunjuKkan ku mAsih remAja,budak-budAk lagi...

bIla kAli terAkhir mAkan pizzA?
28 MeI..mAsa tunggu tEngok movIe terminator sAlvAtion dekat centrAl square sUngai pEtani bersaMa abang...order sEt 3..hehe...itAlian+spAnyol pizzA..sedApnya!

lAgu terAkhir yAng andA dengAr?
lagu "bukan cInta biAsa" dAlam laptop..
mengIngatkan ku dengAn orAng itu...

sElain nAma sendiri anda sUka dipAnggil dengAn paNggilan apA?
aini...cek

Apa yAng sEdang Anda bUat selain sElesAIkan tAg ini?
berchatting dEngan seseOrang yAng berAda di korea..duen_killer2
dengAn menggUnakan ID bAru..
harAp hUjung tAhun ini awak bAlik m`siA k..hehe

tAg lagi pada sesiapa?
tAk nak lEr..tAg ini tAk mencAbar minda!!~.~


Saturday, June 13, 2009

..[lOve stOry]

its a cUte lovE stOry

A gUy hAd cAncer and hAd only 30 dAys left..
he liked a girl wOrking in a CD shOp bUt nevEr
tOld hEr abOut his lOve
evErydAy he usEd tO bUy a CD jUst to spEnd somEtime with hEr..
aftEr a mOnth he died..
whEn the girl wEnt in seArch to hIm
his mOther tOld he died Out of cAncer and tOOk
her to his rOOm....
whEre shE sAw all cd`s unopEned
and the girl stArted crying
why?!
she hAd lovE letters fOr him insidE th cd`s...

bOth lovEd bUt nevEr expressEd...
----------------------------------------
cErita ini kuAmbil dAri kotAk emAil
yAng berkUrun-kurun lAmanya
mUngkin hAti ini kerindUan pAda si dIa
tApi........

..[diEt pelik]

dIet?!
apA tUjuan diEt?
adA yAng untUk menjAga kesihatAn
ada yAng untUk mEngurUskan bAdan

pElbAgai cAra sAnggup dilAkukAn unTuk tAmpil kUrus biArpun sesetEngah
amAlan diEt tidAk menjAnjikAn hAsil yAng diidAmkan..
kU ambil artikEl ini dAri hArian mEtro..
"dIet pElik"

di jEpun,diEt pisAng mnjAdi kegilAan hinggAkan kEdai rUncit
di sAna sUkar menyEdiakAn stOk pisAng dipErlukAn..
mEnerUsi pElan dIet yAng dikAtakan bOleh mEningkAtkan
kAdar metAbolismE tubUh..
sebiji duA pisAng dimAkan bersErta air mAsak pAda suhu bilIk
untUk sArapan..
pengAmalnya bOleh mAkan apA sAja untUk hidAngan tengAh hAri dAn mAlam
tetApi tiadA pencUci mulUt
mAkan mAlam hArus diambIl sebelUm jAm 8 mAlam
tengAh mAlam untuk tidUr...

penyAnyi opEra Jepun,mEngakUi tUrUn berAt bAdan kirA-kirA tUjuh kilogrAm
dAlam tempoh sIngkAt mEnggunAkan pElan diet berkEnaan
biArpun sehinggA kini keberkesAnnyA belum dApat dipAstikAn
ia tetAp mEngundAng kegilAan pengemAr diet....opEra..teringin nAk tengOk opEra dAn teAter...

Friday, June 12, 2009

..[P]


hAri ni...
kU "jAlan-jAlan" bLog yAng kUfollwer
dA 10 Blog..hehe..
mAcam-mAcam cErita dicEritakAn
dA yAng best,dA yAng bAd
mAsIng-mAsing mengAmbil kesempAtan cUti semesTer
mEngAbAdikan mAsa terlUang bersAma insAn-insAn terdekAt
dA yAng pergi bErcUti,dA yAng bAlik kAmpung
dA yAng berdAting bersAma insAn tersAyang
dA yang mEnyambUt birthdAy sEcAra meriAhnya...
kAn bAgus diAdakan kendUri doA selAmat & syUkur
bersyUkur dilAnjutkan usIa sehinggA hAri ini..
dA yang mngAmbil kesempAtan ini mengerAtkan hubUngan dengAn
mEngikAt tAli pertUnangan..
mUngkin bAgikU cUti semEster sEbulan
kU mEnghAbiskAn mAsa bersAma kelUargA..
bersAma mama ayAh kAk abg anak buAh yAng nAkal
cUti ini ku tAk plAn pergI mAna2
sAmada jUmpa kAwan or sHopping
semUnya dengAn fAmily..mUngkinkAh cUti ini tErakhir bUatku?
mUngkin tidAk mUngkin yA....
ku menjEnguk ke blog cik milimilo..
tAhniah lulUs tEst jpj...
kU bAkal mengAmbil test jpj kEreta 16 jUn
berdEbAr-debAr wAlaupUn kU dAh lamA memAndu keretA
tetApi perAsaan bersAma jpj dAlam kereta tentU berbezA..
28 mEi yAng lAlu ku telAh lulUs test jpj motor
rOmantik betUl mAsa berlAnsung test
punyA ler ujAn lebAt....
bAju kubAsah,tErAsa keseksIan
terketAr-ketAr kumemegAng hAndle mOtor
wAlaupun umUrku dAh mencecAh 21 tAhun
kU bersyUkur dApAt mengAmbil lEsen
dUlu mAsa lepAs mAtrikUlasi malu-mAlu nAk ambil lesEn
tinggAl jAuh dengAn fAmily bAru ku rAsakan lesen kenderAan penting
bAgi insAn yAng sUka berjAlan seperti ku...
dOaku berjAya dAlam test jpj 16 jun...

kAlu kuberjAya dAlAm test 16 jUn ni..mAka ku dAh memiliki
lesEn p bAgi motOr dAn kereta
"P"..ku kAn perkAsamkAnnya selAma 2 tAhun
i`Allah dAlam 2 tAhun lAgi ku Akan jAdi cikgU
dEngan gAji sendiri,bOleh memilki keretA sendiri or
belAsah jEr kEreta sUami punyer...hehe

..[sEmoga berjAya]


semOga berjAya

semOga berjAya
menjAdi gAdis mUlia
semUlia diri mAryam...
semOga berjAya
mEnjAdi wAnita fAqihah
sebIjak mindA AisyAh...
semOga berjAya
mnjAdi perempUan tAbah
setAbah hAti AishAh...
semOga berjAya
menjAdi srikAndi kebAngsAAn
sehEbat jiwA sumAiyyAh...
seMoga berjAya
mEnjadi hiAsan dUnia
seindAh akhlAk rAbiatul adAwiyAh...
semogA bErjAya
menjAdi isterI solEhah
sebAik budo kHadijAh...
semOga berjAya
mEnjadi wAnita dAn kekAsih
kecintaan TuhanmU...

Thursday, June 11, 2009

..[el ninO]

mAlAysia dilAnda el nino
sUhu meningkat hinggA 37`C
terAsa kepAnasan di siAng hAri juA di mAlam hAri
kEdah sekArang hAri-hAri pAnas
tAk tAhu berpUnca dAri pEmnasAn globAl atAupun sEjuk sEndiri yAng dAtang2..
cAlcius yAng tinggi mEnghalAng kubergiAt akTif di lUar
pigmEn-pigmEn kUlit jugA sEmakin hAri sEmakin bertUkar wArna
pokOk-pOkok sekitAr rUmahku terAsa kelAyUan
mEnunggu hUjan membAsahi bUmi ini
pemAnasan duniA!!
dAh 2 minggu ku tidAk rAsa titis-titis Air hUjan mEncecAh bUmi ini..
hUjan itu rezeki..kemArau itu...?
bersAma-sAma kitA mendekAti yAng esA...
sOlat hAjAt dAn berdOA..

cUaca pAnas mAcam ni tentU serOnok dApat bermAndi-mAnda
di aiR terjUn bUkan air lAut
dEkat arEa kedAh bAnyak tempAt rekreAsi air terJun
sepErti air tErjun lAta bAyu,air tErjun bUkit hijau
air terjUn lAta rimbA taqwA...
air tErjun titi gAntung arEa yAn
kU lebih sUka air tErjun dAri air lAut
mAsin!!
air tErjun yAng bErAsal dAri air mAta semUlajadi
amAt nyAman dengAn suAsana hijAu
dikelilingi pOhon-poHon hijAu yAng berbUnga cAntik
tEtapi pAntai jugA kusUka lihAt kecAntikan
pAntai PD..Di situ kEnangAn terciptA...
alAngkah bAgUs kudApat berEnang2 seperti ikAn..mEnikmAti air tErjun yAng bersIh dAn sejUk...
nyAman sUasana hUjan yAng mEnghijAu..
kenAngAn mAndi-mAnda/bErkelAh di Air terjUn di hUjan lipur sg bAntAng,bEkok,jOhor
bersAma clAssmAte...

..[yAhoo]


ym ohh ym nApe engkAu buAt hAl?
tAk bolEh sign in sedihnyA!Huhuhu.......
dAh seminggU ym buAt hAl tibA-tiba jer accOunt lOcked
cmnA ku nAk chAt
id "xioyou_eye" 2 kubUat mAsa tingkAtan 3
kEnangAn bersAma si dIa
mAsing-mAsing belAjar di tEmpat lAin
hAndphonE blUm adA,ym lAh menjAdi perAntAraan
kucUba sign in mElalui ebUddy & mEebo
jUa tidAk berjAya...
pAdahal kAlau onlinE pun
ku lebih sElesa invisiblE...bUkan ku tAk nAk si diA tAhu kuonline
tApi kU rAsa biAr ler kU yAng mEmulakAnnya..
ym ohh ym..hAte U!!

Tuesday, June 9, 2009

..:)

jAngan melihAt penampilAn,
kerAna ia bolEh menipumU.
jAngan melihAt kekAyaan,
kErna ia bOleh menghAncurkAn...
pergilAh kepAda seseorAng yAng
bOleh membUat kAmu
tersEnyum..
kernA hAnya dengAn
sebUah senyumAn hAri yAng
gelAp menjAdi terAng...
cArilah seseorAng
yAng akAn membuAt hAtimU
tersenyUm.........:)

..(~.-)//zzzz...


----------------------------------------------------------------------------------
pAnadOl

bidin memerhAtikan kAssim sedAng membAncuh kOpI di dApur.kEmudiannya,kAssim memasukkAn sebiji pAnadol ke dAlam kOpi tersebUt.bidIn yAng kehAiranan tErus bertAnya kepAda Kassim tEntang perbuAtan peliknya itu...

bidin:weh kAssim..nApe masuKkan pAnadol dAlam kopi itu?!

kassim:( dengAn selamba)kOpi ini panas...sebAb tu lAh aku bAgi pAnadol.jAdi kurAnglah sikit pAnasnya....

bidin:??.....=.-

-----------------------------------------------------------------------------------

diEt

dOktor menasihAtkan rosli supAya mengamalkAn diet kErana dia mengalami obesiti.

dOktor:Rosli,kamu mesti mAkan sedkit rOti panggang..sebiji bUah-buahan dAn segelAs air kosong

rOsli:bAiklah.....ermmm...adAkah semua itu sAya perlu Ambil sebelUm atAu selepAs mAkan,doktor?

-----------------------------------------------------------------------------------

khAtam

ahmAd:aKu dAh khatam al-qUran.ko pUla cmnA?

ali:bElum lagi.mAsih merAngkak-rAngkak.

ahmAd:kAsihan...orAng lAin bAca duduk..ko pUlak merAngkak-rAngkak..

ali:???...

Saturday, June 6, 2009

..mimpi

mimpi?!...
semUa orAng pernAh mengAlami mimpi
bezAnya ada yAng mimpi bUruk dAn baIk
mimpi bUruk menghAntui hidup seseorAng
lebih-lEbih ia mEngambArkan keadAan yAng mEngerikAAn dAn mEnakutkAn

jikA andA mimpi bUrUk
sepErti dicEkik hAntu,ditImpa besi other....
1)melUdah ke kirinyA tigA kali
2)memintA pertolongAn kpd Allah drpd godAan dAn mimpinyA yg dAhsyt,tigA kali
3)membAlikkan tubUh
4)mEngambil wUdUK dAn bersOLat

bErhubung dgn mimpi,nAbi s.a.w bersAbdA,mAksudnyA:
"mimpi yAng bAik adalAh drpd Allah,sedAngkan
mimpi bUrUK adAlah drpd syAitan
Apabila sesorang antAra kAmu bermimpi yAng disenAngi,
jAnganlah dibicArakan kecuAli kpd orAng
yAng mendengArnya"
hAdis riwayat muslim
(~.-)//...shinAwawa eyenie...

..erin & epul..

6 jUn 2009
erin & epUl disatUkan sebgai suAmi isteri yAng sAh
.....
ku berkesEmpatan pergi ke mAjlis perkhAwinan
sepUpu sebeLah ayAhandAku..
erin iAlah sepupu pErempUanku
bErtemu jOdoh dEngan si tEruna jaUh
di nEgeri pAhang dArul.....?
tEmanya biru laut...
bErimbAs kembAli cintA merEka berpUtik
di laut cHina selAtan...

.....
sAna-sini kEnduri...
mAlaysia dllanda musIm mengawan...
ku jEr xtAu bila...
mAybe bUlan disembEr tahun ntAh bila...hehe..
mUsim panAs jua melAbuhkan kedinginAn
nAk mEnjamu sElera terAsa ketidAkselesAan..

biru..sElembut cintamu..
seindAh lautAn yAng menyatUkan cinta...erin & epul...
dua merpati sejoli..
belAsah snAp jer gAmbar...

kepAnasan...(~.-)//...
Thursday, June 4, 2009

..sEcret recEpi..>.>"tEringin dI hAti nak mEnikmAti kEk
kEk yAng bErkrim dAn gEbu...
dimAkan sekAli dEngAn cOkLAt!!
sEdApnya!!..
hAti ni tEringin mEmbuAt sEndiri tApi mEmandAngkan
iA mengAmbil mAsa dAn kEmungkinAn tUk jAdi itU 50% jEr..
bAik kUmlangkAh pErgi kE sEcret rEcepi...
dAh berbulAn2 kU "mElAwat" secrEt recEpi..
nAk tnggu orAng itu bElanja ntAh biLA..
aSyrAf tAlib!!jAnji nAk blnjA?!bilAkAh?!
wEeknd ini kU nAk jumpA kAwan2ku...
sUme dA bercUti tApi yAng sEdihnyA sUnyi sEpi...
dA yang hAbes bElajar(ambil dipLoma)...
dA yang dAh nAk kAhwin!!cEpat giLA..
kU sElagi tAk mengEnggAm segUlung ijAzah+smbUng mAster..
jAngAn hArap fAmilyku nAk lEpas2kankU...huhu..
filEm "jAngan pAndang bElakang cOngkAk"/"hAnnah m."
dAh ditAyangkan hAri ini...
kAlau bErkesempAtan bOleh layAn filEm ini..
bEgini hidup sEOrAng gAdis sOlo..:xx
kAwan2 mEnjadi tEmpat menghibUr...
(~.-)//......cOol

"siApa katA merOkok itu cool"

teringAt dUlu,sewAktu di sekOlah mEnengAh,sEtiap mingu cikgU akAn
mEmbuat pEmeriksAan mengEjut..
mAcam2 kEna rAmpas..kAdAng2 itu mAjalah..
tApi yAng overnyA,,lEpas rAmpas cikgU2 yAng bAca sendiri..hehe..
kIni bukAn majalAh/sebAgainya yAng dirampAs
sEbaliknya pAling bAnyak rokok,estAcy,dAdah dAn senjAta senjAta tajAm...
bUat apalah bAwa yAng bUkan2 ke sEkolah..
bAwa buku cUKuplah...
mUrid-murid pErempuan yAng daring...
mErokok di dalam kaWasan sekolah
kalAu di lUar,jgn cAkap tnpA segAn silu lAgi...
kini bIlangan remAja perempuAn yAng merOkok bertambAh
mEreka mengAtAkan merOkok adAlah koOl dAn modEn..

cOolkah bilA merOkok?!
ku rAsanya lEbih cOol dAri mEreka yAng merOKok..
jAngan hAiran kirAnya anAk perempUan ada rOkok pek kEcil
kErna tEori mEreka mErokok ini
hisAp sebAtang tak hAbis,duA batang bAtuk,ketigA jugA batuk
tEtapi kAlau keempAt bOleh kEtagih...

tAk usAhlah cubA menghisAp rOkok lagIpun
bAnyak perkaRA yang bOleh diLakukan dAn simpanlah wAng tersEbut unTuk hAri hAdpan..
mErokok lansung xcoOl tEtapi mempAmerkan imEj gadis-gAdis yAng tidAk
mEmpunyAi akhlAk muliA...Wednesday, June 3, 2009

..lEmbap

pAk pandir telah bErjumpa dEngan seorAng dOktor psikolOgi
untUk mEnanyakan mAslah tEntang dirinya...pAk pAndir:Doktor,semuA Orng kata otAk saya lEmbap.bEtulkAh doktor?Apakah tAnda-tanda bAhwa otak seseorAng itu lEmbap??

dOKtor:bAiklah,sAya akan bertAnya sAtu soAlan,jikA pakcik tAk mampu mnjAwabnya otAk pak cik mEmang betullah lEmbap

pAk pAndir:Apakah soAlannya dOktor?

dOktor:ini sOAlannya.dEngar betul-betul ya..kApten hOok dikatakan orAng pertAma yAng mengelilingi bUmi.malangnyA dia cUma sempAt berlAyar sebAnyak tigA kali sebElum meninggAl dUnia.pAda pelayArannya yang keberApakah dIA meninggA duniA?

pAk pAndir:Mmm....tUkar soAlan lain bolEh tAk doktor?

dOktor:??????...........

...bAngun pAgi

bAngun pAgi untUk segAr!!

kajian di cOrnell medicAl school new york
mndApati individu yAng bAngun antAra
jAm 6-8 pAgi
bOleh menikmAti tenagA yang lebih sEgar sepAnjang hAri
agAr boleh bAngun pai dAn tidAk
kekUrangan tidur
jadi pErlu mengUrangkan aktiviti mAlammu...
sEbaliknya,sejUrus bAngun dAri tidur kamU perlu
melAkukan sedikit senAman ringAn,
minUm air kosong
dan hAdapi hAri baru kAmu dEngan
fikirAn yAng tEnAng....(~.-)//..

kU skA lelAki yAng bAngun aWAl pagi dAn sElalu p gym...~.~

Tuesday, June 2, 2009

..tEman

tEman..
sEmua orAng adA tEman
tEman belAjar,temAn pejAbat,tEman istimewA
kUsyukur mEndApat tEman@sAhabat yAng baik
bUkan seorAng yAng pEramah
wAlaupun kuini bUkan insAn yAng sempUrna
sEkurang2nya kU dapat mengisi mAsa lapang bElajar
dEngAn sahAbat-sAhabatku...
tErima kAsih kEpada sAhabat2ku..
tidAk kirA yAng belAjar di uni tEmpatan/ovErsea


umAy!rindU ko...hehe...hEpy holidAy...
jUmpa mAsa minggu MHS 09/10..wawa..sElamat mEnjadi RA yAng rajin dan jAngan nAkal2..
jumpa 21 jUn nti...

kehAngatAn mentAri menyinAri pAgi
derUsan hujAn mEndingini pAnas
sAling mEngiring sAling melEngkApi
begitUlah kUdrat IlAhi

kehAdirAnmu temAn bagAikan cAhayA
mEnerAngi tamAn hAtiku yAng sepi
menjAlin kAsih mesrA kUrnia MahA Esa
merEstui kemesrAan ini

keikhlAsan hAtimu menghAngatkan jiwA
kelembutAn suarAmu menyEjukkan bAra
jenih airmAtamu lAmbang ketulUsan
menEmAniku di kAla kesepiAn+kEgembirAan
pUisi "sEorang tEman" istimewa tUk kAwan2ku...
(~.-)//...shInawawa eyenie..

..pAling mAlas!!

pAda zAman dAhulu.adA sebuAh kAmpung di
mAna semuA rakyAtnya amAt RAJIN belAka!tidAk adA seorAng
pun yAng mAlas.jAdi pAda suAtu hAri,rAjanya mEmbuat pengumUnan hEndak mencAri sEorang yAng pemalAs.sEmasa perhImpunan itu,tAmpil
seOrng lelaki mEngaku:
kAtanya:"sAya adAlah rAkyat yAng paling mAlas"
rAja pUn bErtanyA:"apA tAhap kEmalasan kamU?"
lalu jawAb lelAki tersebUt:"kalAu sAya nAk mAkan,adA orAng yAng menyUapkan sAya"
tibA-tiba dAtang seorAng lelAki lAin..
katAnya:"sAya lebih mAlas lagi dAri diA tuanku"
tUanku pUn bertAnya kepAdanya:
"sAmpai mAna tAhap mAlas kAmu?"
lAlu menjAwabnya:
"kAlau sAya makan pUn,sAmpai adA orang tolong kUnyahkan"
mAka rAja pun terdiAm
tAnpa disAngka-sAngka,dAtang pulAk sEorang bUdak lelAki kEpadanyA sAmbil beRkata:
"sAyalah yAng paling mAlas tuanku"
rAja pun bertAnya:
"bAgaimana pUla tahAp kEmalasAn kAmu wAhai budAk kecil?"
budAk itu pun mEnjawAb:
"Tulah...nAk cite pun mAlas"Monday, June 1, 2009

..mAjlis pErkahwinAn

..1 jUn 2009...
hAri ini mAjlis perkhAwinan sEpupuku
dEngan relA hAti kUmelAngkah pErgi
kE mAjlis yAng pEnuh mEriahnya...
mAklum ler anAk sulUng
dApat mEnAntu yAng pErtama meSti lAh disAmbut mEriah..
mUngkinkU nAnti lEbih hEbat
anAk pErempuAn bongsU..:xx
mAjlis bertEma english stylE..
mEnunggu pEngantin sibUk bersAnding,kU curi2 bErgAmbar
2 jAm mElepak di mAjlis
tErasa amAt mEmboringkAn..
akhIrnya pukUl 2 kUmeninggalkan mAjlis....

..10?!...

assAlmualAikum w.b.t
berbicAra tEntang pEndidikAn di mAlaysia..
kU berbAngga mEndApat pEndidikAn di usIa 5 pada tAhun 1994
di prA sekolAh SKPAB...
mUngkin zAman sEkarang kAnak-kAnak dAh mulA bElajar di prA/tAdika di usIa 3/4 tAhun..
disEbabkan mAmaku terlAlu "sAyang" melEpaskan anAk bOngsu kEsAyangan die uNtuk
bElajar di pra sekOlah yAng mAsih miNuM susU botol..hehe
di usIa 5 tAhun kuMelangkAh ke pRasekolah...dEngan mEmakai bAju wArna ungu..(tErsilap ler,mAklum dAh lAma mEninggalkan pra-sekolAH..

hAri ini kubErkesempatan membAca artikel mengEnai
"pelajAr SPM dihAdkan mengAmbil 10 sUbject sAhaja"
bElum tErlambAt tukkU bEbicAra tEntang itu..
bErsetUju dEngan cAdangan Timbalan Perdana Menteri,
Tan Sri Muhyiddin Yassin ..
sEbAgai sEorang pElajar pErlu mEmilih pAkej sUbject dEngan kEmampuAn diri dAn tAhap kecEmerlangan diri sEndiri...
mAsA yAng diperlUkan untUk mengUlangkaji adAlah tErhAd
jikAlau mEngAmbil subjEct yAng bAnyAk sehinggA 20 subject...
pEngurAngan sUbject tEras dAri hAnya 4 dAripada 6 sEbelum ini
bAgi mEnbEri pEluang pElajar mEmilih 6 subject eLektif
dUlU kuambil alirAn sAins..dAn diwAjibkan 10 subjEct sAhaja..
pAling sedikit..tApi alhmdUlilah xmEmbebAnkan diri dAn mAsa tuk
mEmbEri pErhAtian tUk sesUatu sUbject
10 sUbject?!
bAgaimana peljAr yAng mEngambil alirAn sains+arAb dAn alirAn teknik?
setAhuku sUbject yAng diwajidkAn 11/12 subjEct...

mAsa itu emAs..
sEbgai pElajAr bUkan hAnya cEmerlAng dAlam pElajAran tApi pErlu aktif dAlam kokurikUlum..sukAn,kElab,pErsatuAn...
ianyA hAruslAh bErmula dAri alAm sEkolah
uNtuk kemAsukan kE universiTy pAda zamAn kini..mEngheNdakikan pElajar aktif dAlam UKQ..
mEngenAi pengAjaran dAn pembelAjaran dAlam english..
kUbErpendApat ianyA pErlu diterUSkan bAgi mEnjAmin kecEmErlangan
gEnerasi pAda masa hApadAn..
sEbgai bAkal guru,kUditerApkan penggunAan english dAlam P&P..
untUk menjAmin dAn meningkAtkan kuAliti pEndidikAn di Msia sume pihAk peRlu mEmbAntu sEcra lAnsung dAn tidAk lansung...

(~.-)//..shinAwawa eyEnie..
Blog Widget by LinkWithin