Followers

Sunday, December 27, 2009

..[kAmu tetAp dAlam hAti ini..]

kU............................
kini dAlam berAda di kAmpus.pErjalAnan jAuh dAri utAra ku lAlui dAlam suAsana yAng sedih.sedih mEninggAlkan mAma+ayAh+abAng..kAmpung hAlaman,kucing+kUcing sertA anAk bUah yAng tersAyang..sepAnjAng perjAlanan fikirAnku melAyang-lAyang mEmikirkAn si diA.wAlaupun berAt hAti untUk meninggAlkan kenAngan itu,tApi gAgah diri untUk meneruskAn iAnya..

sepAnjAng perjAlanan,ku ditEmani MP3,mEndengAr lAgu-lAgu yAng sAyu.EntAh mEngApa ku mEmilih kolEksi yAng bAkal mEnguris hAti sendiri.sepAnjAng perjAlanan,ku mEmikirkAn segAla-segAlanya.segAla-segAlanya yAng mEmbUnuh perAsaanku dAlam diAm.siApa bilAng hAti ini tidAk sedih,gEmbirA dAlam senyUm nAmun pArah dAlam hAti...

sepAnjAng perjAlanan,kU mEngira detik-dEtik yAng mEmbAwa kitA bertEmu dAn berakhirnyA dengAn sAtu kIsAh yAng mEngecewAkanku.ku ini bUkan jEnis mEnerimA cintA kerAna semAta-semAta mAhu puAskan hAti seseorAng.ku bukAn insAn begitu.terlAlu jAuh untUk ku sAkitkan hAti...

sepAnjAng perjAlanan,ku mEmikirkan seseorAng yAng bernAma ridzUan..ku mEngenAlimu telAh menjAngkau 9 tAhun.9 tAhun ku lAlui remAja bersAma-sAma,wAlaupun kitA tidAk sempAt mengenAli sedAlam-dAlam hAti bUdi.nAmun ku tAhu kamu terbAik untUkku...


(~.-)//sEm bAru telAh bermulA..segAla-segAlanya.azAm bAru+orAng bAru dAlam hidUp ini..tApi kAmu tetAp dAlam hAti ini.


Saturday, December 26, 2009

..[entry penutUp cUti semester ini..]

sebElum mElangkAh untUk meninggAlkan kEdiamAnku ini,ku tinggAlkan sebUah entry..entry penutUp cUti semester ini.sudAh 2 ½ tAhun,ku bertApa di jOhor dArul tAkzim untUk menUntut di sAlah sAtu university..university yAng dipilih lAst minutes..bukAn kerAna result mAtrikulAsi tApi kerAna untUk pEnuhkan impiAn mAma untUk menyAmbungkAn pelAjaran dalAm kursUs pendidikAn…tApi kU gembirA sekurAng-kurAng mAmaku tersEnyum.abAng2 dAn kakAk sibUk dengAn ilmU kEjuruterAan..kU?hidUp dAlam diri sendirI..

jOhor…tEmpatku bElajar,mEngenAl erti hidUp sebAgai pelAjar. 2 ½ tAhun ku di sAna,kU bElajar pelbAgai perkAra.pErkarA yang mEmbuatkU semAkin mAtang…mAtang dAlam diriku.dA 3 semEster sebElum mElangkah kEluar dengAn segUlung ijAzah.sekurAng-kurAngnya ku ingIn mengenggAm sarjAna sebElum memulAkan hidUp sebAgai………

jOhor…tEmpatku mEngEjar sesuAtu yang pAsti tidAk ku miliki.hAti dAn perasAan seseorAng susAh di dugA.sekarAng?........ku ingIn hidUp “bEbas” dari istilah cintan-cintAn.hAti ini bilA terlUka.bukAn setAkat hAncur tetApi dendAm tetAp wUjud.jAngan sesekAli mempermAinkanku andAi tidAk tAhu perAngAiku..

(~.-)//mEnjagA hati seseorAng itU terlalu susAh..

Friday, December 25, 2009

..[sem 2 09/10 bAkal membUka tirAinyA]

25 disembEr 2009,adA sehAri sebElum kU melAngkah pUlang ke jOhor.dalAm hAti terlAlu sedih untUk meninggAlkan kEluargA..tAmbAhan pulak adA yang mAsih belUm ku ketEmu tApi kU terpAksa pAsrah untUk menunggu kAmu..hAti ini untUk insane lain..

cUti selAma sebulAn,kU terlAlu gembirA.percUtian yAng menArik untUk dikEnang.kenAngan itU ku simpAn mEmori di fikirAnku dAn jugA dAlam camera peribAdi.kU terlAlu tAkut kenAngan itU bAkal berakhir di sini sAhaja..diri ini tErlalU mEnyimpAn seribU perAsaan yAng mEmbuAtku berubAh-ubAh.

26 disembEr bAkal di jOhor.entAh bAgaimAna keadAan di sanA.ku bElum bersiAp menghAdapi semester bAru yAng bAkal mEmbukA tirAi 28 disembEr.dengAn kesAkitAn kepAla+gigi yAng menusUk2 fikirAn ini,kU terlAlu sedih untUk meninggAlkan fAmilyku..terlAlu sedih.

di sAat ini,kU bEranikAn diri mElihAt result pEperiksAan semester lepAs.kEseluruhAn alhAmdulliAh…walApun terlAlu bAnyak hAlangan di hUjung sem,nAmun keputusAnyAng diperolEhi mebuAtku gembirA..(~.-)//sem 2 09/10 bAkal membUka tirAinyA.ku mAsti dAlam jiwA yAng tAk stAbil=.-

..[(~.-)//♥...kU dAlam dilEma]

Ku tertArik sAtu entry di sAlah sAtu blog yAng ku fOllow…”mEngenAi istilAh sayang dAn bEnci.yAng terlAlu benci seseorAng itu,kerAna suAtu hAri kAu bAkal pergi untUk mEmiliki diA dAn jangAn terlAlu sayAng pAda seseorAng,tAkut di kEmudian hAri diA bAkal mencetUs bEnci di hAti ini”…

semUa itu terlAlu dekAt pAdaku..pAda diri yAng mEncAri istilAh mAkna cinta.bUkan niAt di hAti ini untUk mengUngkit ceritA lama.kU tulis di sini kErana ku yAkin kAmu akAn membAca suAtu hAri.di wAktu itU kU tidAk tAhu nyAwaku ini telAh diambil olEhNya atAu tercAri-cAri mAknA kehidUpan ini..

kAmu….ridzUan.kU tAhu kAmu adA di mAlaysia,di hAlaman kAmpung.dekAt dengAnku..tApi kAmu terlAlu pentingkAn diri sehinggA mEmbuatku terlAlu mEnanti sesUatu yAng menyAkiti hAti ini.hAti ini terlAlu sakit untUk membUat melUpakan kAmu…kAmu dAtang diundAng,pErgi tAnpa ku relAkan…nAmun,kini kamU bukAn sebAhagiAn dAri ini lAgi

(~.-)♥kU mEncAri cintA seseorAng yAng bernAma………………….hArap2 pertEmuan kitA di tAhun 2010 akAn mengEmbAlikan kenAngan di mAtrikulAsi.kolEj mAtrikUlasi kedAh menjAdi bUkti cintA kitA.

Sunday, December 20, 2009

..[jiwAku pErgi untUk...]

assAlAmualAikum w.b.t….

bElum terlAmbAt untUk mEngucApkan selAmat mEnyambut awAl muharrAm untUk sEmua…sudAh mElangkAh ke 1431 hijrAh..sudAh mAsuk 23 tAhunku mEngikUt kAlendAr islAm..sudAh dewAsa kinikU…terAsa hari ini mAhu pErgi jAuh dAri kedAh..jAuh dArimU…ingIn melAngkah pergi mEninggAlkan apA yAng sepAtutnyA ku tinggAlkan sekiAn lAmanya…perAsaan dAlam hAti ini entAh bAgaimana mAhu dijElaskan..tiAda apA yAng indAh untUk dibicArakan hAri ini.sepAnjAng cUti selAma sebulAn,ku bAgaimAna terlAlu gEmbirA..gembirA yAng berAkhir dengAn kesedihAn..siApa bilAng hAti ini tidAk terAsa di kAla kAu hebAt di atAs…kAu tidAk pAndAng kE bAwah.pAdAhal kAu lupA hidUp diibAratkan rodA,adA kala kAu bAkal jAtuh di bAwah…

sepAruh jiwAku pErgi untUk ungkApannyA……………………(~.~)//

Monday, December 14, 2009

..[sepAruh jiwAku pergi..]


sepAruh jiwAku pergi
memAng indAh semuA
tApi berakhir lukA

benArku mEncintAimu
tApi tAk begini
kAu khianAti hAti ini
kau curAngiku

kAu bilAng tAk pernAh bAhagia
selAma dengAnku
itu cumA dibibirmU
kAu dustAkan semuA
yAng dbinA
kAu hnAcurkan semuA(~.-)//♥...tiadA kaitAn dAlam hidupkU..
bAhagia sentiAsa dAlam hAti ini

Saturday, December 12, 2009

..[renUngkanlAh sedAlam-dAlamnya..]

jOdoh tiadA kaitAn dengAn keturUnan..hAnya bElum sAmpai masAnya.iA bAgai mEnanti jAmbAtAn untUk ke seberAng.kAlau pAnjang jAmbAtAnnya jAuhlah perjAlanan kitA.adA orAng jodohnyA cepAt sebAb jAmbatAn singkAt.usiA 25 tAhun,rAsanya belUmlah terlAlu lewAt.dAn usiA 35 tAhun bElum apA-apA kAlau sepAnjAng usiA itu tElah digunAkan untUk membinA kEcemerlAngan.nyAtakanlAh perAsaan dAn kEinginAna andA itu dAlam doA-doA lewAt sembahyAng.allAh mEndengAr…

wAnita bAik untuk lElaki bAik,sebAliknya wAnita jAhat untUk lelAki yAng jAhat.biAr lAmbAt jOdoh asAlkan mEndApat Mr Right dAn biAr seorAng diri dAripada menjAdi mAngsa lElaki yAng tidAk berimAn kEmudiAn nAnti……

mEmang kita mudAh tersilAp mEntAfsir kEhidupAn ini.kitA selAlu sAngka,pasti bAhagia kAlau mEndApat ini.hAkikatnyA apabilA kitA benAr-benAr mEndApat apA kitA inginkan itu,iA jugA dAtang bersAma mAsalah..
rAmai orAng menempAh nerAka sebAik sAhaja,mElangkAhkan kAki ke alAm berumAhtangga.bUkankAh dengAn ijAb dAn kAbul selAin menghAlalkan hubungAn kelAmin,tanggungjAwab yAng terpAksa dipikUl jugA turut bAnyak.

berApa rAmaikah yAng mEnyesAli pErkAhwinAn mAsing-mAsing pAdahal dAhulunyA merekA bErmati-mAtian mEmbinA janji,mEmupuk cintA kAsih mAlah adA yAng sanggUp berkOrbAn apA sAhaja asAlkan segAla impiAn mEnjAdi nyAta?

jikA tidAk sAnggup untUk bergelAr isteri usAh berkAhwin dulu.jikA merAsakan diri bElum cUkup ilmU untUk bergelAr ibu atAupun ayah,bElajar dulu.jikA rAsa-rAsa bElum bersediA untUk bersAbar dengAn kerenAh anAk-anAk,cAri lah dulu kesAbaran itU.jAngan berkAhwin dAhulu sebAb kEnyAtaannyA rAmai yAng tidAk bersediA untUk mElangkAh tetApi telAh melOmpat,akhirnyA jAtuh terjerUmus tidAk jUmpa akAr berpAut tAtkala cubA mEndAki nAik.

berkAhwinlah demi tUhan dAn nAbi-nya.bukAn berkAhwin kerAna perAsaan dAn mengikUt kebiAsaan.jOdoh usAh terlAlu dirisAukan,tibA mAsanya ia akAn dAtang menjEmput,nAmun perlu jugA mEmbukA lorong-lorOngnya agar jEmputan itu mudAh sAmpai dAn tidAk terhAlang..

“cInta yAng disemAdi!kAn tidAk mUngkin lAyu selAgi adAnya imbAs kEmbali.hAti yAng remUk kEmbali kUkuh selAgi kEtenangAn dikecApi.jiwA yAng pAsrah bertUkar halUan esOk mAsih adA.pArut yAng lAna pastilkAn sembUh selAgi imAn tersElit di dAda…"


(~.-)//..renUngkanlAh sedAlam-dAlamnya..

Friday, December 11, 2009

..[pErbezAan otAk lelAki dengAn otAk perempuAn]

pErbezAan otAk lelAki dengAn otAk perempuAn..
terdApat pelbAgai cAra untUk mengUji keunikAn tUbuh bAdAn diAntara..antAranya sudAh tEntulAh otAk mAnuisa..ujiAn mEnarik untUk diUji..

[ini ujiAn yAng ringkas..]
[kirA jumlAh huruf F`s dAlam perenggAn dibAwah dAlam mAsa 15 sAat:]

FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

[dAh selesAi?]
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:(",)//..
:
:
:
:
:


[bErapa bAnyak?]
[tigA?--> andA tentUnya seorAng lElaki!!!]
bAca sekAli lAgi

FINISHED FILES ARE THE
RESULT OF YEARS OF SCIENTIFIC
STUDY COMBINED WITH THE
EXPERIENCE OF YEARS

[jAwapannyA=6 huruf F]
otAk lElaki tidAk mEmprosES perkAtaan “OF”

sesiApa yAng dApat mEngirA kesmuA F`s pAda permulAan ujiAn --> mEmiliki otAk perempUan(~.-)//..mioew..moiew....

Thursday, December 10, 2009

..[disEmber----> kU tunggu kAmu..]

assAlamualAikum..pErmulaan bicAra dAlam blog ini..dAh bEgitu lAma ku tidAk update blog "srikAndi cintA" ini.mUngkin kecewA dengAn sesuAtu…

“disEmber…bulAn terAkhir dAlam setiAp tAhun.dA 31 hAri..bermAksud adA 21 hAri lAgi mAhu menjejAk tAhun bAru…2010..dAn umUr semAkin meningkAt ke---> 22 tAhun.dalAm umUrku mEncecAh angkAra 22 tAhun,ku kAdang-kAdang terfikir mUngkin pA yAng ku buAt dA yAng terAsa…terAsa dengAnku..”

“disEmber… bulAn terAkhir dAlam setiAp tAhun.dA 31 hAri.kAlau kU pErnAh berbicAra ku mEnunggu seseorAng…seseorAng yAng istimewA di hAti.seorAng kAwan,seorang sAhabat,seorAng yAng mUngkin lebih itU…mEnjAdi seorAng cUkup bertUah dAlam hidUp ini..”

tApi sekArng kU tertAnya sendiriAn..adAkAh kAmu bAkal pulAng?wAhai sAhabatku yAng jAuh di koreA selAtan…kU menAnti sAat itu.merAsa detik istimewA yAng ku tidAk lAlui sepAnjAng kitA bergelAr sepAsang………………

“disEmber… bulAn terAkhir dAlam setiAp tAhun.dA 31 hAri.adA hAmpir 16 hAri lagi kU mAhu pulAng kE jOhor.bErat hAti ini…ntAh mEngApa?mUngkin kU tidAk rAsa kepUasan bErcUti lAgikAh?...ya!kU tidAk mAhu berpisAh dAri fAmily tersAyang…”

(~.-)//..disEmber----> kU tunggu kAmu..

Monday, December 7, 2009

..[ku percayA adA cinta..]

mEreka mEragui wUjudnya cintA yang sejAti
tidAk hAti
semEnjak dAri mulA
ku yAkin adA cinta
cintAlah yAng memUngkinkan segAla

ku relA biAr betApa pUn perit tertUsuk dUri
jAlan berlikU tiAda bertEpi
ku percAya tidAk sia-siA akU diUji
demi cintA tersEmbunyi hikmAhNya..pAsti

pAndang-pAndAng alAm ini
sAmbil pAndang difikiri
manA bUmbung lAngit tinggi
mAna lAntai bUmi
tidAk sAtu yAng terjAdi
tidAk mUngkin tersendiri
cUba cAri jAwapannya andAi mEragui

adA hikmAh yAng pasti
sejAk mulA ku percAya adA cntA
cintA itU memUngkinka segAlanya
cintA sUci yAng abadi
(~.-)//..rehAtkan diri dAripada blOg untUk sekEtika
Blog Widget by LinkWithin