Followers

Monday, November 30, 2009

..[iktibAr dAri ceritA cintA itu lEbih bermAkna]

"drAma nUr kasih..drAma berkisAr ceritA cintA yang terbAik ku pErnah lihAt untUk tAhun ini..bukAn ku rAjin tgk tv pUn...hehe...tApi ceritA supernAturAl+csi lAgi beSt(~.-)//"

apAkah yAng disAnggup dikOrbankAn untUk cintA??
jAngan kerAna istilah cintA,kitA hAnyut bAgai kAyu burUk di dAlam sungAi...hAnyut dAlam keserOnokan cintA...cintA mainAn...kAdang2 ku berfikir,nApe ku tidAk berjAya dAlam hubungAn bErcintA itU.

kEnal 3 tAhun,luAh perAsaan...sebulAn terUs berpisAh..perAsaan cembUru mEnguAsai
kenAl 8 tahUn..bercintA dAn berpisAh...jArak mEmisAhkan

semuA ini kU lAlui...ku sedAr dAn ku yAkin kU belUm temUi cintA sejAti yAng mEmbuAtku sentiasA senyUm..atAupUn ku yAng hAnyut dAlam bAyangAn cInta itu sendiri?...
pernAh suAtu ketikA ku bertAnya kepAda ustAz di universty mEngenAli istilAh cintA dAn bAgaimAna mAhu mEngetAhui seseorAng itu bAkal suAmi suAtu hAri.
jAwapan?!....hAnya ku yAng mEnegetAhui...
(~.-)//iktibAr dAri ceritA cintA itu lEbih bermAkna..

Sunday, November 29, 2009

..[hAppykAn diri dAri.......]

hAtiku rAsa bAhagia
pAbila kAu bersAma
tiAda gundAh gulAna
merosAk hAti kitA

mAri kitA bergAnding dengAn tAngan
jAuhkan segAla peperAngan
kitA ciptA irAma
di dAlam mElodinyA
kitA nyAnyi bersAma

lEbih bAik cintA dAripadA bEnci
lebih bAik setiA dAri iri hAti
mEnyanyi dAn menAri sesukA hAti..
jAnji kitA!!...hAppy!!..[blaCkberry,blUebErry---> strAwberry.yUmmy2.]

pAgi ini mAma+ayah bertolAk ke kUala lUmpur tibA pukUl 810 pAgi dengAn flight airasiA AK5357…ku pUn tAk ingAt….pemergiAn mEreka untUk menghAdirkan mAjlis perkhAwinan anAk kAwan ayAhku di ampAng…mEngikUt perancAngAn,mAhu konvO berkEreta,tApi mEmandAngkan iA kAn memEnatkan dAn tEntulah merUgikan mAsa…kedAh---> kUalA lUmpur…

akhirnyA ku dApat mEnontOn wAyang the twilight sAga new mOon…ceritA cintA pOntianAk dengAn mAnusia…di queensbAy bersAma abAng+anAk buAh tersayAng…mUngkin rAmai dAh tEngok ceritA ini..mUla-mulA ku ingin mEmilih ceritA chritmAs cArol nAmun difikirkAn twilight nEw mOon PG18..tEntu bAnyak aksi yAng mEnArik+unsur-unsUr SX…hehe… twilight……. mUngkin ceritA cintA ini mEngAjarku sAtu erti cintA sejAti wAlaupun berbezA…

shopping sekEtika di QueensbAy ku lihat rAmai orAng yAng mengAmbil cUti aidilAdha untUk menghAbiskan mAsa di sini…dan semAlam ku mEngatAkan ingin mEmbelikAn iphOne..blAckbErry si cOmel….dAn akhirnyA abAngku,zUl mEmbelinyA…jEles dAlam hAti.tApi mEmandAngkan ku mAsih belAjar…hehe…..iphOne…milikkU,bilAkah?.(~.-)//

(~.-)//..blaCkberry,blUebErry---> strAwberry.yUmmy2..

Saturday, November 28, 2009

..[ceritAku di pAgi rAya...]

selAmat mEnyAmbut aidilAdha...
bElum terlAmbat untUkku mEngucApkan ucApan hAri rAya untUk semuA terutAma mEngenAliku di kirA kAmu semuA di mAna...
di sUasAna pAgi rAya aidilAdha yang ke-21 kAli ku mEnyAmbut sebAgai hAmbaNya

"kU bAngun setElah dikEjutkan olEh mAmaku,mAsa itu jAm hpku mEnunjukkAn pUkul 6.30 pAgi..ku teruskAn bersihkan diri dAn mengAmbil wudUk..mEnunAikan tuntutAn solAt.sUjud pAda peciptA..."

"tEpat pUkul 8 pAgi,pErjalanAn ke mAsjid mEngAmbil mAsa 5 minit..mEnaiki keretA yAng dipAndu oleh ayAhku..ku turUn dAri keretA dAn ku lihAt tiAda rAmai yAng dAtang seperti mAna rAya aidilfitri yAng lepAs..ku dudUk di sebelah mAma.setElah menunAikan solat+mEndengAr khutbAh...sebEnarnya ku hAmpir tertdO ketikA mendengAr khutbAh..mUngkin kepEnatan di petAng sebElum rAya...mAna kAn tidAk...kU mEnempuh hujAn yAng lEbAt...konOnnyA tAhan lAsak,akhirnyA....."


anAk sAudaraku..

(~.-)//..menUnggu flight ke KL esOk pAgi...

Friday, November 27, 2009

..[sAlam aidiladhA dAriku..]

selAmat mEnyambUt aidilAdhA
10 zUlhijjAh 1430...(~.-)//..alAngkah bAgus adA yAng tersAyang...
rindU kAmu..

Wednesday, November 25, 2009

..[I love my mUm..]

setelAh menunAikan solAt subUh 2 rAakat ku terUs ke pAngkuAn mAmaku…ku ciUm tangAn + pipi mAmaku…ku bersyUkur setiap hAri ku lAlui ku mEmpunyAi seorAng mAma…mAma yAng tersAyang…pAgi ini setElah mEnjamAh sedikit sArapan..ku terus on kAn tv …. jAm yAng mEnunjUkkan pUkul 8 pAgi itU,mUngkin di kOlej selEpas mEnunAikan subUh jikA tiAda class..kEmungkinAn untUk tidUr seketikA amAt nyAta…hehe…biAsa ler zAman bElajar ini,mAsa tidUr dAn bElajAr ikUt sukA….tetApi bilA berAda di rUmah…kU diAjar untUk tidAk mEnyAmbungkAn tidUr setElah mEnunAikan solAt subUh…..kAtakan “tidAk” untUk tidUr!!!..itU prinsip mAmakU ….sUbuh ---> siApkan diri untUk mulAkan hAri bAru..(~.-)//

kU mEneruskAn niAt mEnonton tV…pAgi-pAgi ini tEntu akAn bukA rAncangAn yAng berinfOrmasi sedikIt….tEpat pUkul 10 pAgi,kU mEnukAr channel…cite yAng dipilih Hi-5…cItE untUk kAnak-kAnak .tibA-tibA mengingAtkanku zAman kAnak-kAnak ribEna dUlu…seusIa 4/5 tAhun,hAnya seorAng sAhaja di rumAh mama+ayah…abAng+kAkak semUa bElajar........ke sAna-sini mAmaku mEmbAwa dengAn kAsih sAyang…serOnok time itu mEnjAdi anAk kesAyangAn mAma..

(~.-)//...I love my mUm…---> mAmaku

Tuesday, November 24, 2009

..[wAktu dAn keadAan yAng mEnentukAn segAla-segAlanya…]

mElihAt kAwan-kAwanku di fAcebOok asyik tUkar-menUkar status---->mArried, in the relationship and other…adAkah cintA merekA-merekA itu cintA sejAti?..sejAti kE kepurA-purAan hAnya dAlam hAti seseorAng itu…….mUngkin hAti ini berdetik seketikA,adAkah perAsaan cembUru wUjud mElihAt kegembirAan dAn keserOnokan itu?….tidAk!!..kU tidAk mencAri cintA mainan…cintA untUk dipermAinkan..kU mencAri cintA sejAti..dAripAda seseorAng bolEh membuAtku jAdi isterinyA…dAn suAmiku…itu yAng kucAri…

“sesUngguhnyA perempuAn yAng bAik itu untUk lElaki yAng bAik & lelAki yAng bAik
untUk perempuAn yang bAik................”


perempuAn yAng bAik?!...dAlam hAti,kenA tetApkan pendiriAn dAn berdoAkan supAya mendApat penUnjuk dAri Allah s.w.t…..ajAl mAut dAn jodOh pertEmuan telAh ditetApkan…cumA wAktu dAn keadAan yAng mEnentukAn segAla-segAlanya…

(~.-)//....terkEdu sekEtika...

..[hEpy holiday untUk semuA..]

hAri ini sudAh mAsuk hAri ke-limA ku bercUti..sUnyi jer ym ku ni..kU lihAt list nAme classmAteku yAng on9 semAkin kurAng..adAkah mErekA tEngAh berserOnok dengAn fAmily?mUngkin kAwan-kAwan yAng berAda di pAntai timUr sibUk dengAn suAsana bAnjir yAng melAnda di sAna…alhAmdulilAh tEmpatku selAmat dAri bencAna…ku lihAt kesusAhan student SPM & STPM menghArungi air bAnjir……bAnjir?mUngkin ku pErnah merAsai suAsanA bAnjir di wAktu exam PMR..tApi alhAmdulilAh ianyA tidAk membEri kEsAn bUruk pAda mEntal+fizikAlku yAng tengAh memikirkAn PMR bAkal tibA…

bUatku cLassmAteku…bElum terlAmbat untUk mengucApkan selAmat bercUti untUk kAmu semUa…setElah ku mElAngkah kEluar dewAn peperiksAan untUk paper exam,tidAk kesampAian untUk bertEmu kAli terAkhir..mAsing-mAsing sibUk dengAn diri sndiri dAn dA yAng pulAng ke destinAsi sejUrus selesAi exam…
(~.-)//..hEpy holiday untUk semuA yAng mEngenAliku
sAyang kAmu semuA=.-

Monday, November 23, 2009

..[hOld on to what yOu love..]

hOld on to what yOu love-
stay true to what yOu know
tAke everything yOu dream
of and nEver lEt it gO

(~.-)//...2009/2010
sAyang semUa

..[sendiriAn kU bErmOnolog dAlaman..]

“pErkEnalan antAra seorAng perEmpUan dengAn lelAki di usiA belAsan tAhun..mEmbibit sAtu pErAsaan.perAsaan yAng mengUkir perAsaan sAyang setErusnyA-------->cintA.…ketikA itu kU bAru berusiA belAsan tAhun…mEnjEjaki kAki kE umUr 18 tAhun…sekArang?!sudAh 21 tAhun..bAkal ke--->22 tAhun 1 sebulAn lAgi ke tAhun 2010”

“sendiriAn kU bErmOnolog dAlaman ….adAkah ku mEnulis entry diblOg srikAndi cintA setElah ku terlAlu kecewA dengAn perAsaan sendiri atAu kU hAnya gAdis yAng mEncAri erti hidUp?hidUp selAma 21 tAhun mEngAjar ku pElbAgai..bAgai pElangi..mEmpUnyai tUjUh wArna mEwArnAinya….. mErAh,jinggA,ungU,hijAu dAn………cumAnya iAnya tiAda wArna hitAm…hitAm membEri kEnangAn yAng terlAlu pAhit untUk dikEnang…”

“pink+pUtih…wArna kEgemAranku…sepUtih hAti yAng kU cAri dAn merAh jAmbu dAlam jiwA ini…mUngkIn sesiApa yAng tidAk mEngEnAli mEngAnggApku seorAng yAng bolEh dipErmAinkAn..mUngkin tidAk pA ku..”

(~.-)//..terfikir seseorAng bolEh mEmbuAtku gembirA+senyUm sepAnjang hAri kU mEnAnti...

Sunday, November 22, 2009

..[tErAsa diri dihArgai..]

suAsana hujAn yAng tUrun tidAk hEnti-hEnti setiAp mAsa..tidAk kirA siAng dAn mAlam…mEmbuAtku diri ini kesejUkan..kEsejUkan menghadApi cUacA yang berlAinAn di kOlej….kAlau sebelUm ini,ku mEnitiskAn air mAta memberi semAngat pAda diri mEnghAdapi cAbarAn di mInggu-minggU exAmku…

nAmun ku mEnArik nAfas lEga…ku sekArang disAmping mAma+ayah tersAyang…Ku amAt terharU merEka sAnggUp melAyanku di sAat ku semAkin mEngAda-mEngAdA…….mUngkin kEpUlangan ku amat ditUnggu.wAlaupun hAnya ku bersAma mAma+ayah di terAtak ini namUn keserOnokAn untUk berAda sepAnjang 24 jAm di kediAman sendiri amAt nyAta….

hAmpir semInggu bAkal menyAmbut hAri rAya aidilAdha…sAmbutAn hnyA serbA sederhAna sAhaja di tEmpatku ini..mEmandAngkan tiAda ahli kEluArga yAng menUnaikan hAji tAhun ini,kEmungkinan fAmily akAn mengAdakanmAjlis korbAn untUk saudAra terdekAt…..sepErti rAya yAng lalu,kU hAnya menyiApkan sepAsang bAju di pAgi rAya..untUk menunAikan solAt sunAt kElak…

(~.-)//...tErAsa diri dihArgai

Saturday, November 21, 2009

..[mErindui sAat bAhagia itu..]

cintA…cintA dAri seorAng sAhabAt ----->kekAsih…
mUngkin iAnya perkAra biAsa..biAsa dalAm hidUp ini.
nAmun cintA dAri seorAng kEkasih----->sahAbAt.
mUngkin ianyA tidAk wUjud dAlam hAti ini..

cInta bOleh bErputik dAri persAhabatAn seorAng lElaki dAn perempuAn.. nAmun pErpisAhan yAng bErlaku mUngkin mEmusnAhkan nilAi persAhabAtan antAra merekA……(~.-)//...mErindui sAat bAhagia itU
iAnya dAtang dAn pergi tAnpa kerelAan hAti ini....

..[shinAwawa eyEnie with smile]

hidUp kitA pEnuh dengAn cAbarAn…
tApi sebAgai mAnusiA kitA tidAk bolEh lAri dAri semUa itu..
jUst fAce it
life is great……(~.-)//..shinAwawa eyEnie with smile

Friday, November 20, 2009

..[kU menAnti detik-detik gEmbira....]

syUkur ke hAdratNya…akhirnyA ku sAmpai di hAlaman kAmpungku….tErharu sAngat pErjAlanan jAuh dAri selAtan ke utAra berjAya…wAlaupun kU mEngAlami simpton mAhu demAm,akibAt kEpenAtan menghadApi pEperiksAan dAn psm nAmun semAngat yAng adA pAda diri mEmbAntuku mEnghArUngi dengAn sAtu senyumAn kegEmbirAaan…

sehArian ku berehAt tAnpa gAngguan…serOnok rasA di bilik sendiri,di atAs kAtil sendiri…bersAma teddybEar sendiri…di terAtak kEdiamAn ayAhAndaku+bondAku tersAyang…..(~.-)//..kU menAnti detik-detik gEmbira yAng bAkal mUncul tiAda lAma lAgi……

Thursday, November 19, 2009

..[akhirnyA tAjuk cAdangAn untUk...]

akhirnyA tAjuk cAdangAn untUk PSM telah berjAya dihAntar..wAlaupun ianyA dilAkukan lAst minutes,nAmun hAsilnya………………?tAjuk di cAdangkan olEh lEcturerku sendiri…”nOn destructive tEst ultrA sOnic fOr wElding”……sAmada tAjuk direjEct atAu ditErima?sem depAn bAru mEngetAhui..sem ini cAri mAklumAt dAn mAsa untUk enjoy bersAma kEluargA tersAyang………(~.-)//..

Wednesday, November 18, 2009

..[mimpi-mimpikU disetiAp mAlam]

sudAh 1.46 pAgi..
ku?mAsih mEncAri mAklumat mengenAi tAjuk PSM..
PSM----------->kepenatAn mElandA seluruh pelosOk mEntal+fizikAl ini(~.-)//alAngkah bAgus adA seseorAng yAng disAyangi
mEngiring tidur sertA mimpi-mimpikU disetiAp mAlam..

Monday, November 16, 2009

..[untUk merelAxkan diri yang kepenatAn]

tEpat pUkul 11.30 pAgi..kU melangkAh keluAr dAri dewAn peperiksAan..perAsAan gembirA+bercAmpur dengAn kepenAtan fikirAn menghAdapi exAm hAmpir tigA minggU...sebulAn mEnyiApkan diri untUk 6 pAper...semuAnya sUdAh berAkhinyA dengAn jAyaya..bErakhir sEm 1 09/10 sebAgai pElajar tAhun 3...nAmun adA bAnyak lAgi perkAra untuk diselesAikan...

cAdangan tAjuk PSM...mEnghAntui diri ini..untUk merelAxkan diri yang kepenatAn--->tidUr+wAyang....mEnantiku sebElum mElangkAh ke kedAh..rindU mAma+ayAh+kucIng2ku..sertA segAla-segAlanya di sAna...


(~.-)//.....usAha+doa+tAwakal mEngiring perjAlanan hidUp
semogA mEndApat result yAng cemErlang...

Sunday, November 15, 2009

..[di bAwah nAungan cintA]


"cintA adAlah kejujUran,ketUlusan dAn kesetiAan.cInta sejAti adAlah kesUcian yAng hArus dijAga.cInta semEstinyA berhUlu imAn,bErmuAra tAkwa dAn kebErsian jiwA.."

..[warna yAng mElambAngkan diri ini..]

warna yAng mElambAngkan diri ini

ku--->pUtih(24 april)

Kamu punya matlamat yang jelas dalam hidup dan berusaha keras untuk mendapatkannya. Orang lain juga sering memberikan penghargaan tinggi terhadap kamu memandangkan kamu agak berkebolehan dalam pelajaran/kerjaya. Walau b...agaimanapun, kamu ini kuat cemburu orangnya dan kadangkala sukar nak bekerjasama dengan orang lain. Perhubungan cinta kamu juga sering tegang dek kerana sikap cemburu kamu terhadap si dia. Cemburu itu memang tanda sayang tapi kalau dah melampau tu, cemburu buta namanya!(~.-)//..tArikh lAhir si perAk?.....


..[semAkin mEnghAmpiri pEnghUjungnyA..]

fikirAn di kEpala teringAt-ingAt pAda kAmpung hAlaman..mUngkin 19 nOv terlAlu lAma untUk ditunggU...dAh hAmpir duA bulAn ku tidAk pulAng...rindU sAma mAma ayAh...mUngkin ku di sini sibUk dengAn exAm,tetApi merEkA dengAn pRogrAm sendiri?ku?...

pAper terAkhir untUk sem ini bAkal memUnculkAn diri 16 nOv..dA 1 hAri lagi dAri tArikh ini...fikirAn yAng terlAlu serAbut dengAn mAsalah kOlej untUk sem depAn dAn jugA tAjuk cAdangAn prOjek sArjana mudA bElum kutEmui...mEncAri..mEncAri..mEncAri..nAmun kEsudAhannyA..............?

semAkin mEnghAmpiri pEnghUjungnyA...
semAlam bersAma cik umay dAn wAwa mElepAk di squAre onE..dengAn suAsana hujAn yAng tuRun renjAi mEmbAsAhi bUmi..kU gAgahkan diri pErgi..niAt dihAti mAhu ketEnangAn untUk stUdy untUk pAper terAkhir.........
(~.-)//...fikirAnku mElayang-lAyang

Monday, November 9, 2009

..[ku bAngun sebAgai seorAng hAmbaNya...]

ku bAngun sebAgai seorAng hAmbaNya...bersyUkur kU mAhu melihAt dUnia ini..
ku lihAt lAngit yAng cAntik dengAn sinAran mAtahAri...
terkesimA melihAt indAhnya ciptAanNya...
dAn...........
jAuh dAlam lubUk hAti ini,kU merindUi kelUargaku....
mAma....i miss yOu...


(~.-)//..tEringin di pAgi2 hAri ini..hUhu

..[selamAt pAgi cintAku…]

selAmta pAgi cintaku…mOhd ridzUan rejAb yAng jAuh di koreA…mEngApAkah kebelAkangan ini ku terlAlu ingAt kAmu?adAkah cintA itU wUjud wAlaupUn ku menAhannyA…mUngkin mAsa yAng terlAlu singkAt dAn jArak memisAhkan kitA untUk kitA berkAta sAyang antAra sAtu sAma lAin…

jiwA ku ini kosOng tAnpa sokongAn seorAng lelAki…lelAki itu kAmu..jAuh hAti mEnunggU kepulAngAnmu…ku sentiAsa ingIn berjUmpa di setiAp mimpiku….nAmun mimpi itu hAnya mAinan mimpi…..dAtang dAn pergi begitU sAhaja…

andAinya kAmu membAca entry…ku hAnya ingin mEmberitAhu,jAuh dAlam hAti ini adA perAsaan sAyang dAn ku sentiAsa mEnanti kepulAnganmu….pulAng wahAi sAhAbatku…………..ku ingIn mengirA detik-dEtik itu..

(~.-)//mOrning cygg..........

Saturday, November 7, 2009

..[06112009..................]

setelAh 3 pAper tElah berlAlu dengAn jAyanya..jAyanya k?mUngkin amAt teruk untUk dibicArakan...itu angkAra tArget soAlan..akhir-akhir bukAn soAlan yAng ditArgetkAn tAk masUk...senyUm keseorAngan dAlam dewAn F2...tiAda apA yAng ku ingIn kesAli..biArkAn iA berlAlu..mUngkin iAnya sAtu pengAjaran buAt semuA,ku dengAn classmAtes..

niAt di hAti mAhu mEnontOn filEm terbAru "pisAu cUkur"..jAm mEnunjUkkan pukUl 6 petAng,tAnpa berfikir pAnjang terUs bertOlak pergi...nAmun tersilAp pilih pAnggung wAyang...filEm tersebUt tAk dtyAngkan cineplEx BP ..hAnya di MBO sahAja...mAhu pergi squAre onE?mUngkin tidAk...(~.-)//..hEpy bElAted birthdAy untUk abAng fArid firdAus...
nAnti pErgi lOndOn,UK..jAngAn lUpa buAh tAngan untUkku...hEhe

..[mUlakan pAgi ini dengAn sAtu.......]

mUlakan pAgi yAng indAh ini dengAn sAtu senyUman...


(~.-)//shinAwawa eyEnie + ............................??

Tuesday, November 3, 2009

..[Wahai sayang ku….!]

Wahai sayang ku….!
Jikalau disatu hari nanti….
Engkau sedang merasa sedih dan berdukacita
Serulah aku!
Pasti aku akan segera datang disisi mu
Walaupun aku tidak dapat mengembirakan mu ketika itu
Yang pastinya…
Aku akan turut serta berduka menangis bersama2 mu!

Wahai manis ku….!
Jikalau disatu hari nanti
Engkau lihat lidah ku sudah menjadi bisu dan kelu
Segeralah datang kepada ku
Kerana ketika itu….
Aku sedang didalam kerinduan
Dan sedang tersangat dahaga
Memerlukan diri mu dan kehadiran mu…!

(~.-)//..rIndu sAma kAmu...+.-

Monday, November 2, 2009

..[oktobEr -----------> novEmber..]


oktobEr -----------> novEmber..
mEninggAlkan seribu kEnangan
kEnangAn yAng terlAlu indAh dikEnang....
lovE oktobEr...
cintAku di bulAn oktOber...

..[di situ adA kejAyaan.............]

istimEwa untUk sAhabat-sAhabatku di mAna andA berAda....
selAmat mEnghadApi pepEriksaAn akhir semEster..........
usAha+doA+tAwakal mEngiringi kitA semUa...

"yA allah,berikAlahku kesempAtan wAktu untUk mEmohon dArimu..AnugerAhkan akU kejAyaan dAlam peperiksAan ini"
(~.-)//...
Blog Widget by LinkWithin