Followers

Wednesday, January 19, 2011

..[insyAllah ketikA itu...]

assAlamualaikum w.b.t.bismillAhirAhmanirAhim pembukA bicAra blog srikAndi…sudAh 2 bulAn ku tinggAlkan alAm mAya ini.kesibukAn sebAgai pelAjAr menghAdapi tAhun terAkhir memncAbar…alhAmdulillAh, sAat ini ku sedAng melAkukan lAtihan prAtikal di serembAn.di SMV Ampangan, serembAn…………
wAlaupun ku tidAk mencoret sebArang coretAn ini selAma 2 bulAn, nAmun ku mAsih membukA blog ini, membAca entry terbAru sAhabat-sAhabat blOgku..da pelbAgai ceritA yang boleh dikongsi dAn dimAnfaat kepAdaku sebAgai seorAng hAmbaNya…ceritA digembirA untuk dikOngsi bersAmaku.tAhniah buAt sahAbat2ku yAng bAkal melAnsungkan perkhAwinan dan bAkal menimbAng cAhaya mAta..
insyAllah, blog srikAndi cintA ini bAkal dihiAsi semulA dengAn ceritA yAng bAkal ku coretkAn.insyAllah ketikA itu, ku sebAgai seorAng isteri untuk suAmiku……

Monday, January 10, 2011

..[dengAn jAyanya...]

alhAmdulillAh bersyUkur, mAjlis itu berlAnsung dengAn jAyanya………:-)
Blog Widget by LinkWithin