Followers

Monday, August 31, 2009

..[indAhnyA ciptAanNya.ku......]

indAhnyA ciptAanNya.ku terpesOna....
..[mAjlis dirimU dihArgai]

bErsempEna bulAn rAmadhAn yAng mUlia ini,kOlEj kediAman kesAynagnku telAh mengAdakAn Majlis Dirimu DihArgai untUk mAtang dAn rAkan excO biro yAng terdApat dAlam kOlej..kU antara yAng dijEmput,sEm lEpas pEgang jwtAn bEndahari dAlam biro infOrmasi dAn pEnerbitAn 08/09…tugAs?!lalAla~.~ relax….

mAjlis yAng diadAkan di F2 dAn bertEma bAju kEbangsAan dihAdir oEh semUa rAkan excO yang terlibAt.sepErti biAsa ku dengAn cik umAy tUrut sertA.mAjlis yAng ringkAs dAn pAdat..(~.-)//..stUdy utk 3 tEst yAng bAkal diAdakan minggU ni..

..[adAkAh diri ini merdekA?sElamat mEnyambUt kEmerdekAan ke-52...

Sunday, August 30, 2009

..[siApaku dAlam hAtimu?..]

siApakAh ku dAlam hAtimu?ku tertAnya-tAnya…adAkah ku hAnya bermAin dengAn perAsaan sAhaja?mEmikir sendiriAn…mEngapAkah ku begIni?ku binggUng…tApi ku tAhu kAu mEngetAhui.setIap tiAp yAng wUjud di dUnia ini adA pasAngannyA.hAwa+adAm…adAkah kitA begitU?!...

kU bermOhon pAdaNya,andAi kitA disAtukAn.disAtukan dAlam keadAan yAng bAik.bAik dAlam semuA segi…berkOngsi segAla-segAlanya dAlam hubUngan yAng diredhAi olEhNya dAn kEluargA..nAmun jikA kitA bukAn jodOh,ku memOhon pAdaNya,jAuhi diA dAriku ini…jAuh dAn hilAng kAn diA dAri fikirAn ini…

Allah s.w.t yang mAha bijaksAna….ku yAkin apA yAng bAik dAtang dAriNya dAn ku bErdOanya…


(~.-)//..kU umpAma sekUntum bUnga untUkmu…

Saturday, August 29, 2009

..[Entry ke-150]

Entry ke-150


Girls Myspace CommentskenApA kubErblOg?kerAna sukA-sukA?kerAna mEngisi mAsa lapAng di kalA wAktu lApang.?kerAna seseorAng?...ku binggUng seketikA..mUngkin ku sendIri pUn xtAhu nApe ku berbLog..mUngkin ku ingIn mEmberitAhu si dia bAhawa ku terbAhagia tAnpamu..kEnangAn dUlu adA kAla mEnyedihkAn dAn mengembirAkan..tApi hidUpku ini sentiAsa memAndang ke hAdApan.yAng lepAs memberikAn pengAjaran.pEngajAran itu mEngAjar erti hidUp…


(~.-)//.. mUngkin kU berblOg kerAna adA sesEOrAng yAng mEnArik pErhAtianku dAlam diAm...lalAla~.~

Friday, August 28, 2009

..[7 rAmadhAn 1430..]

hAri ini tElah 7 hAri..7 rAmadhan kitA berpuAsa.dipAnjAngkan umUr sehinggA hAri ini,sehinggA minit,sehinggA sAat ini ku mAsih mEnghirUp udAra segAr dAn dengUpan jAntung untUk hidUp di dUnia yAng mEmberi pElbAgai perAsaan…pErasAan yAng gembirA,perAsaan yAng sedIh,perAsaan yang mEndebArkan,perAsaan yAng mEngelirukAn…hidUp dAlam perAsaan…

minggU ke-7 kUliah mEmenAtkan..penAt,sAngat penAt.tidUr mAlam pukUl 2 pAgi,bAngun sAhur pUkul 5 pAgi dAn p class,bErbukA,terAwih,bAca qurAn..tiAp hAri mAcam itu.dAn yAng merisAukan mAkanan yAng dibeli mUngkin kurAng berkhAsiat untUk orAng berpuAsa macAm ku ini.bUkan mEngAda-mEngAda..kalAu di rumAh mAma sentiAsa nEmilih mEnu mAkananku…tApi yAng pEnting cukUp tidUr sebElah mAlam dAn cukUp mAkanan berkhAsiat,mAka i`allAh c-hAt ler kU…

dAn kebetulAn hAri ini ,7 rAmadhAn merupAkan hAri ulAng kelAhirAnku dAlam bulAn rAmadhan.sudAh umUr 22 tAhunku..alhAmdulilah ku berhArap di pAnjangkan usiA dAn mEnjadi anAk soleh untUk mama ayah dAn jugA bAkal bertEmu orAng yAng sesUai dengAnku…

dAn ku mEngambil mEmbukA puAsa bersAma umAy dAn abAng fArid di serAmbi rAsa.mEncUba sesUatu yAng bAru di dAlam bulAn ramadhAn.mogA di mAsa hAdApan dimurAhkAn rezeki..rezeki yAng hAlal.dAlam hAti teringAt pAda fAmiliy.sebElum bErbUka,tEl jAp mAma…terdengAr suAra mAma,terAsa mAhu mEnangis..tApi kU tAhu kU bAkal bErtemu dengAn mAma suAtu ketikA nAnti…kU mAhu mEnghitUng hAri untUk pulAng nAmun kU bErhEnti seketikA..tAnggungjAwab sEbAgai pElajar bElum tErhEnti….

dAn terUskan hAri esOk…


(~.-)//...jikAlau ku tidAk updAte blOg ini buAt sekiAn lAmanyA,mUngkin ku tElah pergi jAuh mEninggAlkan semUa ini..

..[ku...............................]
kU mEmbenci orAng itU...
ku mErindu insAn yAng jAuh di korEa....
tApi kU mEminAti kAu....

(~.-)//..........kU berblOg kAu berblog.

Thursday, August 27, 2009

..[mitOs..mitOs]mitOs 1: kAum perEmpuAn sering berAsa tidaAk puAs hati
hakikAt: PerempUan sentiAsa mAhu mempErbaiki keadAan supAya lebih baik

mitOs 2: kAum perEmpuan bercitA-cita tinggi
hakikAt: sebenArnya perhUbungAn keduA belAh pihAk lebih bercitA rasA tinggi

mitOs 3: kAum perEmpuan suka mengawal pergerakan kekasihnya
hakikAt: Perempuan lebih bersikap ambil berat dan lebih prihatin

mitOs 4:kAum perEmpuan lebih mEngada-gAda
hakikAt: PerempuAn sukA dimAnja dan diberi perhAtian

mitOs 5: kAum perEmpuan beremOsi tinggi dAn cepAt sensitive
hakikAt: perEmpuAn lebih berjiwA halus

..[hidUp adAlah pilihAn.....]syUkur alhAmdulilAh ku mEmanjAngkan kesyUkuran kerAna mAsih dipAnjangkAn umUr untUk bersAma-sAma bAngun untUk sAhur.dipAnjangkAn umUr sehinggA sAat ini.pAgi yAng muliA ini ku ingIn berkongsi moto hidUp.ku rAsakan setiAp orAng mempunyAi moto atAu pegAngan yAng sendiri lebih-lebih seseorAng itu adAlah seorAng pelAjar..

hidUp adAlah pilihAn dAn yAng terbAik yAng akAn mEnjadi pilihAn”

mEnjAdi motO hidupku.mEngapa “hidUp adAlah pilihAn”.bukAnkah hidUp ini adAlah ketentUan dAn azimAh??….hidUp adAlah ketentuAn dAn ketetApan dAri mAha berkuAsa..
bAnyak pilihAn yAng mEnghAlang langkAh kitA.pilihAn A,pilihAn B,pilihAn baik,pilihAn buruk..dAnya ku konfius antAra itU.tApi ku mEngetAhui Allah mencIptA bAnyak pilihAn untUk pAra hAmbanya agar kitA sentiAsa berusAha dAn bekerjA kerAs…

mEmilih…memilih….memilih pAsangan hidUp..

(~.-)//...kU ingIn berbUka dengAn coklAt cAdbUry

Wednesday, August 26, 2009

..[cEritAku di pAgi hAri.....]

pAgi ini 26 augUst bersAmaan 5 rAmadhan,ku bAngun sebAgai seorAng umAt islAm untUk mengAmbil keberkAtan sAhur dibUlan rAmadhAn al-mubArak yAng mUlia.pejAm celik pejAm celik,dah mAsuk hari ke-5 umat islAm di selUruh dUnia mEnunAikan ibAdah puAsa.dAn sudAh 3 hAri ku mEngerjAkan ibAdah ini di nEgeri jOhor..cuacA yang pAnas mEmberi sedikit kelAinan pAdaku,mEmberi sedikit perAsaan keletihAn di wAktu mEnghAdirkan kuliAh...

hAri pertAma ku bersAma umAy mengAmbil kesempAtan untUk pergi ke bAzar rAmAdhAn yang berhAmpirAn.jAm menunjUkkan pukUl 6 petAng dAn suAsana kesesAkan lalu lintAs amAt ketAra.dengAn kemeriAhan pelAjar yAng mEmbeli sAntapAn untUk mEmbukA mEngAlih perhAtianku pAda seseorAng.seseorAng yAng kebetUlan mElintAs di hAdapanku...mEnarik perhAtianku….lalala~.~

hAri ini kU bAngun bersAhur tepAt pukUl 4.45 am.dengAn mukA kepenAtan dAn mEngantUk,ku mEmbuAt air milO,dAn mEnjamAh sedikit roti dAn kurmA..mEngambil kesempAtan untUk berbUal-bUal dengAn housemate mEngenAi isu-isU semAsa.kebiAsanya wAktu kuliAh,memAng susAh untUk berkUmpul dAn berbUal bersAma-sAma,mAsing-mAsing sibUk

dAn pagi jugA,ku mEngambil mAsa 15 minit untUk menyiApkan assgmnt yAng perlu dihAntar pAda sebElah tengAhari ini.cuAca yAng pAnas,wAlaupun pAda sebelAh mAlam hujAn turUn membuAtku mAndi awAl.mAndsi sunAt pagi rAbu…hehe..dA k?selepAs itU menunAikan solAt dAn mengAji al-qurAn seketika….kebetulAn class pAgi tiAda,dAn member pEluang untUk tidUr lebih wAktu..

(~.-)//..tidUr seketika bersAma-sAma kucing…

..[rindU pAdamU...]

kuingAt engkAu sAat alAm begitU gelAp gelitA
dAn wajAh zAman berlUmuran dAbu hitAm
kusebUt nAmamu dengAn lantAng sAat fAjar menjelAng
dAn fAjar pun merekAh serAya menebAr senyUm indAh….
betApa pun kulUkiskan keAgunganmU dengAn deretAn hUruf
kekUdusanmU tetAp melipUti semUa arwAh
engkAu tetAp yAng mAha agUng
sedAng semUa mAkna akAn lebUr,mencAir,di tengAh keagUnganMu
wAhai rAbb-ku..

Monday, August 24, 2009

..[bilAku bEremOsi..]

adAkAhku terlAlu emOsi?

mUngkin kEbelakAngan ini,kU asyIk memIkir bAnyak perkAra.bIla kepAla ini asyik mEmikirkAn perkAra yAng bAkal terjAdi .bIla kitA merAsai mAti,adAkah kitA bAkal menempUhnyA dAlam mAsa terdekAt?

mEmikir sendiri…

mUngkinku beremOsi kerAna bAkal dAtang bUlan..mAklum ler perempUan yAng normal,hormone-hOrmone yAng tidAk stAbil mUncul di sAat ini,ku dAh tak ingAt nAma-namA hormon.mEninggAlkan zAman sekolAh,zAman mAtrik ku tidAk mEngAmbil tAnpa sifAt ingin mEngetAhui terlAlu tinggi…

mEnunggu….

mUngkinku beremOsi kerAna ku mErindUi insane yAng jAuh..siApakAh dia?diA dA membAcA entry ini.siapAkah dia?diA seorAng lelAki?siApakAh dia?diA kAwanku yAng ku kEnal dAripAda msg-fs-bertEmu.siApakah dia?dia orAng yAng membUatku mEmbUat bLog “srikAndi cintA” ini..

siApakah dia?biArlah rAhsia…

mUngkinkU ku bEremosi kErana tertEkan dengAn asgmNt2 yAng ku sendiri tidAk pAndai urUskan.bAgaimana mahu mEnguruskAnnya?zAman sekOlAh dulU,mAma ayah tiAp mAlam akAn mEnemAnku belAjar..tApi sekArang,ku pUlang ke rumAh,mama ayah tidAk mEnemAnku.mUngkin bAgi merekA ku sudAh dewAsa?dewAsa padA merekA..kU mAsih dAlam mudA untUk itu..

kU masih mUda…

Saturday, August 22, 2009

..[sOlat sunAt terAwih...]

syUkur alhAmdulilAh kehAdrat Allah s.w.t pUasa hAri pertAma telAh selAmat dilAlui... serOnok dAlam hAti.mAma tersAyang mAsak pElbAgai dekAtku,mAklum lEr esOk nAk bertOlak bAlik johOr...

sedIhnyA cUti kejAp jer!!..

hAri pertAma bukAn mAlam pertAma,ku lAlui dengAn perAsaan yAng excited..mEnu mAsAkan semuA mAma serAhkan pAdaku,kU dengAn nAfsu yAng tinggi sUruh ler mAsak mAcam2..pAdahal mAkan sedIkit sAjer…sebAgai anAk perempUan yAng tunggAl mEnjAdi tAnggungjAwab untUk menOlong ibUku di dApur,ku hAnya setAkat mEnolong pA yAng pAtut…mEngupAs bAwang,potOng cili, dAn……………lalAla~.~……

bUkan setAkat sAjer,petAng itu kU bersAma-sAma abAng telAh ke bAzar rAmdhan bAzar rAmadhan yAng terletAk 5 km dAri rumAhku..dengAn suAsana hujAn yAng renjAi-renjAi,ku gAgahkan diri…merAsa sedikit suAsana bAzAr di tempAt sendirI,tempAt kelAhiran.hAri pertamA bAzar nAmpak meriAh dengAn suAsana orAng rAmai.hAri pertAma untUng ckit,mAkAnan yAng dijUal bAru dimAsak.kAlau pergi esOk lusA,tentU makAnan yAng dijuAl adAlah yAng lEbih2 dAri hAri sebelUmnyA…kU ini jEnis berhAti-hAri ckit nAk beli mAkanan dkt luAr.risAu mAkanan telAh dipAnaskan untUk beberApa kAli…

mAsih dAlam ingAtan padA rAmdhAn yAng lepAs,ku kerAcunan mAkanAn,mAkanan yAng dibEli do bAzar di jOhor.kirA lepAs itu,ku dAh jArang nak beli mAkanan lAgi..pergi sekAdar untUk menemAn kAwan atAu sebAb-sebAb lAin….bercAkap mengenAi mAkanan,selAmanyA 2 tAhun di jOhor,ku tidAk dApAt menyesUaikAn diri dengAn selerA orAng sAna..mAkanan jAwa!!tidAk!lidahku tidAk dApat menerimAnya….

dAn mAlam ini ku bersAma-sAma dengAn ayAhku akAn pergi mAsjid berterAwih…mAmaku kepenAtan…semAlam mAlam pertAma,ayAhku sendiri yAng mEnjadi imam.terhAru…nAnti hArap-hArap suAmiku pulAk yAng berbUat begitU..

(~.-)//..jOm mengimArahkan mAsjid…solAt sunAt terAwih…8 raakAt?!....

..[jOdoh pErtemUan di usIA mudA]

jOdoh pErtemUan di usIA mudA..kU berfIkir andAinya ku terpilih mEndirikAn mAhligAi cIntA di usIa awAl 20-an ini,bAgAimana perAsaanku?

tEntu lAh gEmbirA,gEmbirA sAngat,sAngat sAngat gEmbirA dAlam hAti...

tidAk bolEh tUnjuk pAda orAng lAin, dAlam hAti,bAnyak orAng akAn mErasAi iri hAti yAng nyAta.dAh lEr bAru mEmbinA sAtu kEluArga tibA-tibA adA yAng mEmbuAt sesUatu yAng mErUntuhkAnnyA..

tApi semUa itU angAn-angAn...

sAudAraku yAng bElajAr di AustrAlia bAkal berkAhwin hUjung tAhun ini..tAu x usiA dia?bAru setAhun jAgung 20,dAn pAsangan diA jugA berusiA 20.tErkejUt ku mEndengAr bEritA itU.tAhniAh hIlmi+lizA

kebAikan jikA berkAhwin pAda usiA mudA....
•dApat sUami pAda usiA mudA,time belAjar pUlAk..kAlau tEnsion time buAt asgmnt,bolEh mAnja-mAnja dengAn suAmi..hUhu
•mEndewAsakan diri,tidAk mEmikirkAn kEseronOkan dUnia dAn untUk diri sEndiri sAhaja
•mEndApat seseorAng yAng mEnemAni pErgi ke mAna sAhaja
•dAn setErusnya..........

ku mEmohon pAdaNya,di kurniAkan jOdoh dengAn seseorAng yAng berimAn,hormAti ibu bApaku,hormAtiku,dAn mEmbuAt hidUpku ini setiAp hAri bAgai pElangi…indAh!

(~.-)//bErfikir di pAgi rAmadhAn yAng indAh ini...

Friday, August 21, 2009

..[selAmat mEnyAmbut rAmadhAn al-mubArak]

ahlAn wAsahlAn yA ramAdhan al-mubArak
esOk bermUla 1 rAmadhAn 1430 yAng dinAnti-nAntikan
1 rAmadhAn bermUlanyA kewAjipAn semuA umAt islAm untUk
mEnunAikan ibAdah pUasa yAng terdApat dalAm rUkUn islAm
kU bersyUkur dApat bErpuAsa di rumAh dAn bErbukA di rumAhku ini
ditEmani olEh mAma,ayah dAn abAng yAng tersAyang
wAlaupun abAng ngAh dAn kAkak tiAda,nAmun kEgembirAan mErasai
puAsa itu tElah kurAsai…
mEngAmbil kesempAtan ini ingIn mEngucApkan
selAmat mEnyAmbut rAmadhAn al-mubArak...

(~.-)//..kU dilAhirkan pAda 7 rAmadhAn 1408,bersAma hAri ahAd

..[bilA berfIkir sesUatu yAng akAn tErjAdi]

Di sAat ku bAngun pAgi,dengAn perAsaan kesyUkuran terhAdap Allah s.w.t dipAnjAngkan usIA dAn mAmpu mElihAt dUnia yAng indAh ini.andAi kAta kU tidUr untUk sekAlian lAmanyA dAn tidAk mAmpu bAngun lAgi…bAgaimAna orAng kEliling mEnghAdapinyA?

terfIkir sekEtika....

bAgaimana ibUku,bAgaimAna ayAhku mErApati pemErgiAn ini?ku terlAlu mEmikirkAn bndA ini..dAlam dAda ini ku berkAta mUngkin pEmergiAn ku kAla adA yAng bErgEmbirA,berpEsta,berpArty..sIapAkah merEka..mEreka itu adAlah....

kEtEnangan hAti ini tErlAlu mEragUi nilAi sebUah persAhabatAn dAlam usIA Ini.hAri ini kU tElah berusIA 21 tahun 3 bulAn 27 hAri..dAn di sAat itU gAk ku mEngirA berApa rAmai sAhabAt-sAhAbat setiA yAng mAmpU mEnangIs dAn ketAwa bersAma-sAma..

adAkah kitA dinilAi seorAng yAng bAik dAn perAmah apAbila mEmpunyAi sAhabAt yang rAmai?apA mAksud bAik dAlam pAndangAn mAsyArakAt zAman sekArang.mAsyArakAt yAng pEnuh dengAn pErasAan hasAd dEngki dAn hipokrIt…ku berpAndangAn tidAk mEstinyA mempUnyai sAhabat yAng rAmai.QUality itU pEnting dAlam persAhabAtan..

pEngAlaman bElajAr dAn mErantAu bersAma fAmily mEmbUatku belAjar dAri setiAp dEstinAsi yAng ku sInggAh.dAn setIAp pErsinggAhan itu ku bErtemU pElbAgai mAsyArkat yAng pElbAgai pErangAi usIA dAn rAgam..

dAlam hidUp ini,siApa yAng berbAik pAdaku,ku akAn kEnang diA kebAikan diA pAdaku..tApi jAngan sesekAli mEnjEjak kEpalaku,dAn sAat yAng sAma bermUka-mukA dengAnku..dAn jAngan biArku tErfikIr kEseorAngan....


(~.-)//selAmat mEnyambUt rAmadhan al-mubArak

Tuesday, August 18, 2009

..[mAskku....]


hAri ini kU bAngun pAgi terUs tAk tidUr
pA hAl mEngAntuk sAngat2,tidUr lEwAt semAlam
bertEman abAng,kU kUar ke pekAn untUk mEmbeli bArang
singgAh semEntara di phArmacy untUk mEmbeli mAsk
terkEjut ku hArga mAsk rm1.5o sekEping
mAhal lagi dAri jOhor..
tApi kU beli jugA ler,memAndAngkan ku ini jEnis sukA
tukAr-tukAr mask,pAkai 2/3 kAli dAh nAk bUang
lEpas itu,pErgi melAwat avOn kesAyangku..
niAt di hAti nAk jmpA kAwan tApi kU lihAt
cAmpaign2 bArang kosmetIk agAk mEnArik
terpedAya punyA pAsal kU pun bEli 2 kosmEtik yAng leh digunAkan
untUk hAri-hAri...kU ini sukA kumpUl perfume
terutAmnya yAng pUrse cOncentre pUnya...
yAng pErfUme yAng bOtol besAr itu tIme gAh dA dUit lEh ler...
sAve dUit untUk shOpping rAya nnti...(~.-)//...zzzzzzzzzzzzzzzzz

Monday, August 17, 2009

..[si epAl buAh yAng ajAib]


dAlam keresAhan rAkyAt m`sia terhAdap h1n1,kAlau bulAn lepAs sehAri sAtu nyAwa mEnjAdi selsemA bAbi tApi hAri ini,dAlam sehAri dA 5/6 kes kematiAn
dAerahku adA menjadi korbAnnya h1n1,di kAla rAkyat mAhu mencegAhnya
dA pihAk mAhu mEngambil untUng,terkEjutku mAsk dijUaL RM1.50 sAtu
pA da,kAlau dulU mAsk pUn xkenAl
beberApa ini ku bAnyak mEnerimA emAil mEngenAi h1n1
antAranya cAra pencegAhan h1n1 antAra mAkan epAl hijAu
kerAna epAl hijAu bukAn merAh?

kU dengAn rAjinnyA mensearch internEt mengEnai "si epAl buAh ajAib"
ini adAlah hAsilnyA...

"zat fitokimia di dalam epal akan berfungsi sebagai antioksida yg melawan kolesterol jahat (LDL, low density lipoprotein), yg berpotensi menyumbat pembuluh darah"

"antioksida akan meningkatkan kolesterol baik (HDL - High Density Lipoprotein), yg bermanfaat utk mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah. "

"zat fitokimia dapat mengelakkan seseorang terkena serangan penyakit. Selain itu, zat fitokimia yg terdapat pada kulit epal ini, menurut sebuah penelitian di Cornell University Amerika Syarikat, bermanfaat mengelakkan pertumbuhan sel kanser usus sebanyak 43 peratus"

", epal sgt bermanfaat sebagai ejen pencernaan. Buah ini hampir tanpa lemak dan kolesterol, sehingga sesuai sekali dimasukkan sebagai menu bagi wanita-wanita yg ingin berdiet"

(~.-)//..pEncegAhan dAri lEbih bAik dAri mEngubAti

..[dalAm sudUt hAtiku...]

MyEm0.Com bAgaimAna mAhu mEnguruskAn mAsa yAng berkUaliti
kAla di rumAh?semAsa cuti mid sEm ini
dAh 3 hAri ku di rUmah,sAtu pun tAk stUdy lAgi
minggU dEpan adA 2 sUbject bAkal diujI
ujiAn 1 untUk sbjEct sOil mEchAnics dAn elEctricAl
clAss sOil mEchanic tiAp hAri selAsa lEpas clAss autocAd
selAlunyA kepAla ini dAh tAk terimA lAgi pA yAng lEct gAh tErangkAn

MyEm0.Com mindA ini dAh penAt lepAs clAss autocAd
dA kalA ku mAcam mAhu pontEng jer clAss pn mArina ini
hAri selAsa hAri yAng mEmenAtkan
clAss dAri pukUl 8 pAgi sehinggA pukUl 5 petAng
rehAt sejAm untUk solAt n mAkan
2 kAdngkAla tAk sempAt makAn pun...

MyEm0.ComkAlau sem lepAs tiAp petAng lepAs pukUl 5 petAng
ku dengAn umAy selAlu p jogging dekAt stAdium U..
kirA pusIng-puSing dAlam 4 kAli
pAstu mAsuk gym..
kAlau xdA rAmai,lEh membUat regAngan bAdan ckit
kAlau tidAk cuci mAta jer ler..hehe

MyEm0.ComdAlam kirA 4 hAri lAgi
umAt islam bAkal menunAikan puAsa di
bulAn rAmadhan al-mubArak
tAk sAbar menAnti bulAn yAng penUh keberkAtan

Saturday, August 15, 2009

..[diAm itu cInta....] • tUhanku....
  tAbahkanlah diA yang ku cInta
  kuAtkanlah
  tegUhkanlah
  dAri kesendiriAnya yAng terAsa sepi
  untUkmu kAsih
  tersenyUmlah bersAma mAsa lAlu
  di sAna adA ceritA indAh tentAng kitA
  andAi kini terpisAh
  hAnyalah sebUah mimpi bElaka
  ketikA nAnti kitA terjAga
  kSn ku binA magligAi cintA selAmanya...


  (~.-)//...pEnantiAn yAng ditUngu-tunggukAn
  hAnya Allah s.w.t dApat mEnyatukan ku dengAn si diA...

..[(~.-)//...]Animated Pictures Myspace Comments


we shAred smilEs...
we wipEd thE tEars
and thrOugh thE yeArs...
oUr friEndshIp hAs grOwn
alOng with us..
yOu arE truly
a wOnderfUl pArt of my lifE..


(~.~)//...
hEpy birthdAy to:
mOhd zUlhilmi + abdUl hAlim
15 augUst 2009...

Friday, August 14, 2009

..[pestA konvOkesyEn]

assAlamuAlaikum..
dAri 12-14 ogOs ku berAda di UTM
berjUmpa dengAn kAwan-kAwan dkt sAna
mEmandAngkan tikEt balik kEdah jumaAt mAlam
ku tAk mAhu kebOringan di kOlej
lEbih bAik pergi ke suAtu tEmpat yAng bolEh mEmenAngkan hAti..
kebEtulan UTM gah konvokesyEn
mAlam pertAma ku bersAma aretikAh+hAnis
pergi mEnghirUp udAra segAr di dAnga bAy
dAn semAlam ku mEngambil mAsa lbh kurAng 2 jAm
untUk jAlan-jalAn sekitAr tApak pestA konvo
wAlaupun hanyA untUk mAkan
ku lihAt bAnyak gerAi bAju yAng terdApat di sitU
hArga?!mAhal gilA...mAcam beradA di sIngApore lAgi...
berhEnti sekEtika mndengAr fOrum pErdanA yang diAdakan di
tengAh-tengAh tApak...
terimA kAsih bUat sAhabatku,are-tikah,aimi,fanA,hAnis..
kAlau umUr pAnjang berjumpA lagi..
mAlam ni ku akAn bertolAk bAlik kedAh
dAn esOk petang,ku akAn pergi untUk medicAl chEck
untUk h1n1 dengAn sepupU di hosp..
ini sebAgai lAngkah keselAmatan
abAngku mEmberitAhu tempAtku dAh 2 orAng yang mEnjadi
korbAn h1n1...seorAng gurU+seorAng orAng tUa

(~.-)//..doAkan h1n1 ni "pergi" jAuh dAri m`sia ini
al-fAtihah untUk ustAz asri,rAbbani..


Blog Widget by LinkWithin