Followers

Thursday, June 18, 2009

..[kritEria mEmilih pAsangAn]

...kriteriA mEmilih pAsangan hidUp mEnurUt Islam....


1-Islam

kriteria yAng sAngat pEnting bg seorAng yAng beragAma Islam,mEmilih cAlon suAmi/istEri..

“ … dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita Mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang Mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.” Al Baqarah : 221


2-bErilmu dAn bAik ahlAknya

mAsa depAn kEhidUpan suAmi istEri erAt kAitannya dengAn memilih suAmi/isteri,mAka iSlam mEmberi anjurAn agAr memilh akhlAk yAng bAik,sAlih dAn tAat beragAma..

“Apabila kamu sekalian didatangi oleh seseorang yang Dien dan akhlaknya kamu ridhai maka kawinkanlah ia. Jika kamu sekalian tidak melaksanakannya maka akan terjadi fitnah di muka bumi ini dan tersebarlah kerusakan.” (HR. At Tirmidzi)

3-MengutAmakan orAng jAuh (dAri kekerAbatan) dalam perkahwinAn.

bErmaksudkan untuk keselAmatan fisik anAk ketUrunAn dari penyAkit-penyakit yAng menulAr atAu cAcat secAra herEditas.SehinggA anAk tidak tumbUh besAr dalam keadAan lemah atAu mewArisi cacAt kedua orAng tuanya dan penyAkit-penyakit nenek moyAngnya.
Di smping itu juga untuk memperluas pertAlian kekeluargan dan mempererAt ikatan-ikAtan sosial...

2 comments:

kaizen said...

byk nyer...
ckop 1 jer....
ckop iman ckop la segalanya...

teddi said...

hai salam kenal...
sy nak cop no 1 dan 2...
emm nak kawin mesti islam...
tapi skrg nie ade yg naku islam tapi xde akhlak kan...

Blog Widget by LinkWithin