Followers

Saturday, June 13, 2009

..[diEt pelik]

dIet?!
apA tUjuan diEt?
adA yAng untUk menjAga kesihatAn
ada yAng untUk mEngurUskan bAdan

pElbAgai cAra sAnggup dilAkukAn unTuk tAmpil kUrus biArpun sesetEngah
amAlan diEt tidAk menjAnjikAn hAsil yAng diidAmkan..
kU ambil artikEl ini dAri hArian mEtro..
"dIet pElik"

di jEpun,diEt pisAng mnjAdi kegilAan hinggAkan kEdai rUncit
di sAna sUkar menyEdiakAn stOk pisAng dipErlukAn..
mEnerUsi pElan dIet yAng dikAtakan bOleh mEningkAtkan
kAdar metAbolismE tubUh..
sebiji duA pisAng dimAkan bersErta air mAsak pAda suhu bilIk
untUk sArapan..
pengAmalnya bOleh mAkan apA sAja untUk hidAngan tengAh hAri dAn mAlam
tetApi tiadA pencUci mulUt
mAkan mAlam hArus diambIl sebelUm jAm 8 mAlam
tengAh mAlam untuk tidUr...

penyAnyi opEra Jepun,mEngakUi tUrUn berAt bAdan kirA-kirA tUjuh kilogrAm
dAlam tempoh sIngkAt mEnggunAkan pElan diet berkEnaan
biArpun sehinggA kini keberkesAnnyA belum dApat dipAstikAn
ia tetAp mEngundAng kegilAan pengemAr diet....opEra..teringin nAk tengOk opEra dAn teAter...

1 comment:

kaizen said...

time masum pesilat2 mmg diet gne pisang jer...

Blog Widget by LinkWithin