Followers

Friday, June 19, 2009

..[bApa yAng disAyangi.....]

bUlAn lEpas kitA mEraikAn hAri ibU dAn bUlan ini
pulA gilirAn bApa untuk dirAikan...
wAlaupun sAmbutAn hAri bApa agAk kUrang hAngatnya
bErbAnding hAri ibu tidAk mEngapa asAlkan kitA tidAk lupA jAsa
dAn pEngorbAnan ibubApa kitA
mUngkin dEngan sekAdar ucApan ringkAs dApat mEngukir
senyUman di bibir ibu bApa..
biAsAnya bApa digAmbArkan sebAgai sAtu simbol kUasA
dAn hAkim dAlam mEnjAtuhkAn hukumAn
seorAng bApa pAtut dihormAti bukAn ditAkuti
dAn sebAgai anAk kitA patut mEnerimA bApa kitA seAdanya....
semogA parA semuA dApat mEnjadi kEtua kEluarga yAng memimpin kEluArganya...


sElamat hAri bApa teristimEwA bUat ---<@
Hj. Ahmad bIn IbrAhim
sAyang dAddy selAlu....muAhhh..

No comments:

Blog Widget by LinkWithin