Followers

Thursday, June 4, 2009

..cOol

"siApa katA merOkok itu cool"

teringAt dUlu,sewAktu di sekOlah mEnengAh,sEtiap mingu cikgU akAn
mEmbuat pEmeriksAan mengEjut..
mAcam2 kEna rAmpas..kAdAng2 itu mAjalah..
tApi yAng overnyA,,lEpas rAmpas cikgU2 yAng bAca sendiri..hehe..
kIni bukAn majalAh/sebAgainya yAng dirampAs
sEbaliknya pAling bAnyak rokok,estAcy,dAdah dAn senjAta senjAta tajAm...
bUat apalah bAwa yAng bUkan2 ke sEkolah..
bAwa buku cUKuplah...
mUrid-murid pErempuan yAng daring...
mErokok di dalam kaWasan sekolah
kalAu di lUar,jgn cAkap tnpA segAn silu lAgi...
kini bIlangan remAja perempuAn yAng merOkok bertambAh
mEreka mengAtAkan merOkok adAlah koOl dAn modEn..

cOolkah bilA merOkok?!
ku rAsanya lEbih cOol dAri mEreka yAng merOKok..
jAngan hAiran kirAnya anAk perempUan ada rOkok pek kEcil
kErna tEori mEreka mErokok ini
hisAp sebAtang tak hAbis,duA batang bAtuk,ketigA jugA batuk
tEtapi kAlau keempAt bOleh kEtagih...

tAk usAhlah cubA menghisAp rOkok lagIpun
bAnyak perkaRA yang bOleh diLakukan dAn simpanlah wAng tersEbut unTuk hAri hAdpan..
mErokok lansung xcoOl tEtapi mempAmerkan imEj gadis-gAdis yAng tidAk
mEmpunyAi akhlAk muliA...No comments:

Blog Widget by LinkWithin