Followers

Sunday, July 11, 2010

..[sAtu kenangAn yang indAh,,]

“yA allAh jika akU jAtuh cintA,cintAkanlah akUpAdA seseorAng yAng melAbuhkan cintAnya pAdamu,agar bertAmbah kekuAtanku untUk menyintAiMu”dAlam meniti sebUah perjalAnan kehidupAn seorAng gAdis dAlam usiA 22 tAhun,pelbAgai pengAlaman terciptA dAlam kAmus hidUp ini..antAra dirAncang atAu dengAn cAra tidAk sengAja.terciptA blog srikAndi cintA jugA secAra tidAk sengAja dAlam hidUp.bilA ku mencAri cAra terbAik untUk melupAkan cintA terdAhulu melAlui cAra penUlisAn,rupAnya cAra itU membUatku dAlam dilemA.ku tidAk perlu mEmbicAra siApa gerAngan insane yAng bernAma lElaki wUjud dAlam kAmus..mUngkin nAma-nAma itU adA di entry2.itU cErita ku ketikA ku belUm mencApai usiA 21 tAhun..

dAlam meniti sebUah perjalAnan kehidupAn seorAng gAdis dAlam usiA 22 tAhun,kU akUi diri tidAk bOleh mEniti kEhidupAn secAra sendiriAn..fAmily dAn sAhabat-sAhabat mengElilingi setiAp sAat kU mEnghirUp udAra di dUnia ini..cintA dAtang lAgi pAdaku, cUma di sAat ini kU berhAti-hAti memilih,tidAk adA istilAh kecewA di pertEngahAn jAlan..terlUka hAti ini dengAn tAngisi pEnyesAlan…kEtika mEngingAti kisAh cintA itu kU hAmpir hilAng arAh.kEkuAtan hidUp ku rAsa sAmpai pEnghUjung..

dAlam meniti sebUah perjalAnan kehidupAn seorAng gAdis dAlam usiA 22 tAhun,hAri ini terdetik kU berbicAra tEntang insan yAng berjAya mencUri hAti setelAh pA yang telAh berlAku.pErbezAan umUr antAra ku dengAn diA membUat ku selesA dengAnku…perkEnalan melibAtkan status bersAudara mengUatkan kU untUk membinA hUbungAn yAng lebih tUlus dAn ikhlAs sehinggA ke sebUah gerbAng perkAhwinAn.insyAallah,semogA hubUngan ku dAn dia bAkal direstUikan olEh keduA ibu bApa…perkEnalan di jElebu,nEgeri sembilAn yAng disAksikan sAudara-mAra terdekAt itu mEmberi sAtu kenangAn yang indAh di sAat ini..

1 comment:

HEMY said...

macam ada taman je dalam itu hati skang~~~ kih kih

Blog Widget by LinkWithin