Followers

Thursday, July 8, 2010

..[kEtika pAgi menjelmAkan diri..]

bismillAhirAhmanirAhim..pembUka bicAra dAri penUlis blog srikAndi cintA.isnin,selasA dan rAbu ditinggAlkan kini khAmis menjelmAkan diri,selAmat hAri khAmis diucApkan kepAda semuA….setelah mEnunAikan solAt sUbuh,terus mEndApatkan lAptop,check email terbAru dAn membAca cOmment yAng diterimA dAri FB…”spAin mEnang 1-0 dengAn jermAn”antAra status yAng pAling bAnyak diupdAte.semAngat bOla semAkin menghAmpiri kemUncAk…tAhniah spAin dAn hollAnd:-)…kU ini antAra meminAti bola juga, mUngkin dilAhirkan dAlam suAsana fAmily yAng aktif bersUkan…abAng dAniel dAn abg zUl dididik untUk meminAti sukAn antAranya ialAh bola.dAlam 64 mAtch itU,hAmpir sepAruh kU menOnton perlAwanannyA…perlAwanan yAng selAlu ku sAksikan selAlunyA mAtch pUkul 10 mAlam.bersAma ayah dAn abAng menghAdap tv vierA untUk menyAksikan…itU tentAng bola.hOlland vs spAin…semogA terbAik untUk tEAm tersEbut……

setElah menUnaikan sOlat,kU terus mendApatkan udAra segAr dAri lUar,mUngkin suAsana kAmpung mAsih wujUd di kAwasan perumahAn.untUk semester tErakhir,kU memilih untUk tinggAl di rumAh sewA dAn bukan di kolEj,ingIn mengUbah angin dAn suAsana bAru.mEnimba pengAlaman bAru,mUngkin membAyangkan suAsana tinggAl bersAma bAkal suAmi kelAk. kElihatAn awAn berArAk mendUng,mUngkin bAkal hUjan di sebElah tengAhari atAu pEtang…syUkur alhAmdulillAh,hUjan itU rEzeki dAri Allah s.w.t...

setElah menunAikan solAt,terus kU menElefOn mAma,mendEngar suAra lembUt sAng ibU…khAbar dAri kAmpung,semUa alhAmdulilAh sihAt.sekArang tinggAl mAma+ayah di terAtak srikAndi kerAna abAng dAniel sedAng berkursUs.mUngkin tEratak srikAndi itu sUnyi tAnpa abAng dAniel dAn ku…sekEtika bercAkap dengAn mAmaku,ku merAsakan kerindUan itu semAkin menebAl dAlam diri.yA allah,mengApa ku dilandA rindu pAda hal hAnya 3 / 4 hAri bAru meninggAlkan kedAh…

No comments:

Blog Widget by LinkWithin