Followers

Friday, July 9, 2010

..[(~.-)//........]selAmat pAgi mAlaysiA,hAri ini mErupAkan hAri jumAat,penghUlu hAri..lEbih 48 jAm lAgi semEster 2010/11 bAkal membUka tirAi…kEtika ku di sini seminggU lebih awAl,kU tidAk membUang mAsa bEgitu sAhaja,mEngAmbil kesempAtan ini untUk meluangkAn masA bersAma rAkan yAng lAIn untUk mencAri bAhan rUjukan sertA study untUk sUbject semester depAn.mElangkAh mAsuk library UTHM yang tersergAm indAh membEriku semAngat untUk study.dengAn kemudahAn yAng lebih cAnggih dAri library sebElum ini,sekaligUs membEriku keselesAan untUk meluAngkan mAsa yang lebih di library…..

sesUdah mAndi dAn sOlat,tepAt pUkul 9 pAgi ku bersamA mAisaratUn asmAa dAn iffAh syAhidAh melAngkah pergi ke library dengAn niAt untUk menimbA ilmU,menerOka ilmU yAng sentiAsa adA untUk seorAng pelAjar…..disebAbkan ku di semester terAkhir,tumpuan tEntu lEr lEbih untUk prOjek sArjana mudA,mEncAri bAhan rUjukan sertA mengAnalisis prOjek yAng terdAhulu..membEri idea untUk sesuAtu yAng bAru

1 comment:

AnAk iBu said...

kawen...wawawawa~~~

Blog Widget by LinkWithin