Followers

Saturday, July 31, 2010

..[.......]jAri ini ingin sAngat menAip di keyboard…menAip hurUf-huruf menjAdi perkAtaan seterUsnya menjAdi ayAt.ayAt yang disUsun dengAn penUh bermAkna untUk menghAsilkan sebUah entry yAng menArik di akhirnyA.nAmun,mAsa tidAk mengizinkAn untUk membUat demikiAn..bukAn kerAna jAduAl kuliAh yAng pAdat kerAna diri ini tidAk adA semAngat untUk berbUat demikian….semAkin hAri kU rAsa ku mAkin melupAkan blog srikAnd cintA ini.mElupakan entry yang dUlu yAng ku coretkAn dengAn kasih sayAng dAn pengAlaman…

No comments:

Blog Widget by LinkWithin