Followers

Sunday, July 18, 2010

..[kAlau cintAi sAng bUnga..]

bilA allAh mengUjiku dAlam sebUah percintAan,pAda permulAan jiwA ini bergElora..tiAda siApa sAngka cintA itU dAtang tAnpa sengAja bAgai pEpatah “dAtang tAk dialUkan,nAmun pErgi tidAk dirElakan olEh hAti ini”…sAkitnya hAnya kU yAng mEngetAhui,bAgai cintA ku semAi,dibUang 100 % dAlam diAm..di wAktu kU berfikir,mEngApa ini bErlAku?apAkah sAlahku?........nAmUn episode itu tElah berlAlu………..

pAgi ini yAng indAh ini…ku dihAdiahkan sAtu tAzkirAh ringkAs olehnya.

“kAlau cintAi sAng bUnga,bUnga akAn lAyu…kAlau cintAi hArta,hArta akAn hAbis,kAlaU cintAi mAnusia,akAn dilukai..nAmun kAlAu cintAkan AllAh,insyaallAh cintA itu kEkal”

wAlaupun iAnya sAtu ungkapAn yAng ringkAs yAng selAlu didEngar dAn diungkApkan dikAlangAn kitA..nAmun mAksud disebAliknya terlAlu berhArga dAlam jiwA sepErtiku.jAngan kerAna percintAan antAra lelAki dAn perempuAn ajnAbi ,seseorAng hAnyut dAlam kEhidUpan di dUnia yAng fAna ini…bilA dipErhatikan melAlui kacA mAta ini,ku mElihat fenOmena berpAsangan ini tErlalu sebAti dengAn jiwA remajA dAn jugA di kAlangan orAng dewAsa….ku akUi ku pErnah melAlui sAat sepErti ini,di wAktu itU jiwA ini hAnya memikirkAn kedUniaan,mElupAkan apA yang sepAtutnya dikEjar untUk kehidUpan setErusnya…

2 comments:

Fakhrur Razi said...

cinta Allah
kekal selamanya =D
susah sng sume bole ngadu tanpa was2 x)

Ogy said...

salam ziarah dr mama, niceb log :)

Blog Widget by LinkWithin