Followers

Monday, February 8, 2010

..[hAmpir dengAnku..]

hAti ini berdetik bAgai perAsaan cintA itu dAtang semulA dAlam sAnubAri diri ini…perAsaan apAkah sedAng mengAnggu diri ini.adAkah ku tidAk mAmpu mEnghAlangnyA iAnya pergi begitu sAhaja.nAmun dAlam pemikirAn usAh memulAkan lAngkah jikA tidAk mAhu menAnggung risikOnyA……adAkah diA dAtang hAnya untUk mEngUjiku sebagAi hAmbaNya…dia hAmpir dekAt dengAnku,nAmun untUk menyAtakan perAsaan ini terlAlu sukAr

Love Myspace Comments


(~.-)//mudAhkan hAtinyA untukkU..ku tidAk dApat menAhan perAsaan ini pAdanyA…

1 comment:

mira ellyna said...

tanya hati anda..
adakah ia bersedia..

Blog Widget by LinkWithin