Followers

Wednesday, February 10, 2010

..["tAman khAyalanku".....]

Emo Myspace Comments


selAmat pAgi semUa...pAgi 10 fEbruary yAng terlAlu cAntik itU dihAyati.kU terpesonA dengan suAsana cAhaya mAtahari yAng mEnarik dAn adA kalanyA membuAt nAluri seorAng gAdis ini tertibA mengingAti sAat-sAat bAhagia bersAma insAna bernAma.........fEbruAy bAkal menUtup tirAi 18 hAri lagi.mArch bertEmu dAn mArch mEnjadi sAksi pAdaku dAn jugA insAn itu...blOg "srikAndi cintA" ku ciptAkan untUk diriku yAng mencAri cintA sejAti dAn erti kEhidupAn sebAgai gadis yAng dAhagAkan kAsih sAyang...kesUnyian bukAn perkAtaan yAng sesUai untukku tApi kEnyataannyA ku sebEnarnya dAlam diri terlAlu bAnyak perAsaan bermAin.bermAin dengAn perAsaan sedih+gembirA sertA perAsaan yAng tidAk mAna diterbitkAn dAlam bentUk perkAtaan...

mArch bAkal mEnemUi dirinyA 18 hAri lAgi..mArch mEnjAdi sAksi kU mEmbuAt bLog srikAndi cintA ini dengAn kasih sAyang.Entry pertAma ku ceritAkan betApa ku mEnghArgai sebuAh nilAi sebUah persAhabatan dAn sebuAh nilAi percintAan yAng lAhir dAri sebUah perkEnalan...mArch 2009 mEnjadi sAksi ku mUlakan diri ini terjebAk dAlam sAsterA.sAsterA dengAn bAhasa yAng ku sendiri tidAk mEngerti mAknanya...semUa entry di sini kU tUlis mElalUi pemerhAtian dAn pengAlamanku sebAgai gAdis di bUmi pinjAmanNya...

263 entry tElah dicoretkAn dAlam blOg srikAndi cintA.263 ini adA mEngUris perAsaan orAng,itU ku akUi..akUi dengAn kenyAtaan.kU kenA jujUr dAlam mEnilAi mAnusia,tidAk mahU mEnjadi hipOkrit di kAla semUanya berbOhong di belAkang..263 eNtry ini kU coretkAn dAri hAti tUlusku dengAn fikirAn wAras...

dAn di sAat ini.......................ku berfikir bLog srikAndi cintA bakAl mEnutUp tirAinya.ku tidAk mAmpu mEnahAn perAsaan sedihku ini.ku tidAk mAhu mengUris perAsaan sesiApa..ku tidAk mEnanggung perAsaan "terAsA" dAripAda penilAian orAng lAin.ku ingin mEmulAkan sebUah kehidUpan yAng senyUman setiAp sAat dengAn insAn yang tersAyang+sAhabatku dAn fAmily yAng jAuh di utarA..ku bAkal berblOg di sebuAh blog dinAmakan "tAman khAyalanku"..

2 comments:

gg_chubby said...

eeEeemmMm..muLe terjEbak dgn sastEra di usia yG tidak Lah terLalu mudE waHai adikku....
hhehehehe~~~...
siLeLah membEri tunjUk ajaR pd driKU yg bru maHu beLajar lg...

mira ellyna said...

buAt blog bru ke?

Blog Widget by LinkWithin