Followers

Tuesday, February 2, 2010

..[mEngapAkah ku begini?..]

adAkahku kUat untUk menghAdapi liku-liku hidUp sebAgai hAmbaNya?ya allAh,berikAnku sinAr kekUatan yAng ku cAri selAma ini.bUkan ingIn menceritAkan kisAh hidUpku di sini,bLog srikAndi cintA untUk tontOnan semuA insane yang bernAma pEmbAca dAn jugA pemerhAti.kU bukAn insane sepErti ini.jAuh untUk membAnggakAn diri untUk sesiapA…semAkin hAri semAkin kurAng bebAnan yAng dihAdapi olehku..alhAmdulillah ku berjAya menyelesAikan sebAhagian dAripAda tugAsan yAng diberikAn…sepAruh lAgi menUngu mAsa untUk menArik perhAtianku untUk menyelesAikan…

semester 6 ini,kU berjAnji dalAm diri tidAk akAn mengAktifkan diri dAlam apA-apA aktiviti,ku berjAya..entAh mengApa diri merAsakan diri ini tidak mAmpu untUk mengAul dengAn orAng lAin.kU bersendiriAn jer. tiAda pa yAng dApat motivAsikan diri untUk terus..mUngkin ku adA terAsa dengAn sesetEngah orAng nAmun bukAn ianyA alAsan untukku berkAta tidAk semuA ini..mEngapAkah ku begini?

kEkuatanku kini adA di kAmpung hAlaman,ibUku yAng tersAyang..kU hAmpir menitiskAn air mAta bila ku merindUi merekA…cAbaran ini ku perlu gAlaskan dAlam menghAdapi sAat-sAat ini.jikA dApat cepAtkan mAsa,kU ingin cepAt-cepAt untuk melAngkah ke tArikh 14 fEbruary 2010,pulAng ke sisi yAng tersAyang…

adA insane yang bertAnya,mEngapa ku ingin bersendirian tAnpa yAng istilAh yAng tersAyang di sisi ini…hAti ini tertUtup untUk mengAtakan cintA padA seorAng lelAki.ku tidAk mAmpu membAhagiakan sesiApa untUk mAsa ini.wAlaupun dAlam hAti,ingin berkEnali dengAn lebih mendAlam insane tersebUt tApi biAr ler mAsa menentukAn..perkEnalan bertAhun lAlu di sini,University ku abAdikan dAlam mEmory ini sAhaja..jUjur dAlam hati ini,kU tidAk mempUnyai kekUatan ini melAfazkan perkAtaan “cintA” lAgi..

No comments:

Blog Widget by LinkWithin