Followers

Sunday, July 26, 2009

..[weekEnd yAng kumAhu]

weekEnd yAng merElaxkAn
tAnpa sebArang gAnguan.......
pAgI ini hujAn rAhmat membAsahi bumi yAng hijAu
terAsa kesejUkan yAng dingIn..
di kOlejku dA progrAme,nAmun kU merAsakan diri ini
tidAk mAmpu untUk mElibAtkan diri untUksAma-sAma mEmeriAhkan
entAh nApe kU terAsA pErasAan mAlas
terlAlu tebAl untUk mengAktifkAn diri
dAlam fikirAnku hnyA tAu weekEnd istilAh rehAt
mEndengAr beritA dAri clAssmAte yAng berAda di sg. lAyar
kAn bAgus ku dApat jOin progrAme
bolEh berjumpA seketikA dengAn fAmily ku di kedAh
ku mEmdapAt jemputAn untuk mengikUti lAwatan
sAmbil belAjar anjurAn kElab keusahAwanaan uni
ke Universty utAra m`siA rAbu ini...
perAsaan berbelAh bAgi tidAk tAhu mAhu mEngikUti...
esOk mEnjElangkAn diri..mAjlis anugerAh dekAn akAn
berlAnsung pAda petAng esOk bertEma wArba biru/putih..
(~.-)//dA apA pAda wArna?....


1 comment:

kaizen said...

warne itu kaler....
pd warna tu ade kaler...

Blog Widget by LinkWithin