Followers

Tuesday, July 21, 2009

..[ujiAn persOnAliti]

ujiAn persOnaliti1)introspEltif,sensitIf dAn reflEktif
lEbih memAhami diri dAn persekitAran dengAn lebih mendAlam.sAnggup berdiAm diri
daripAda cAkap remEh.perhubungAn dengAn rAkan-rakAn intensdif.tidAk keberAtan untUk bersendiriAn.

2)berdikAri,tAk konvensionAl dAn tidAk tersAngkUt
menginginkAn kEhidUpan yAng bebAs untUk menentUkan arAh tUju sendiri.sUka riAdah+seni.

3)dinAmik,aktif,ekstrOvert
menerimA risiko untUk mendApatkan kerjA yAng mEnarik+pelagAi.

4)terUs terAng.seimbAng,hArmoni
mEnghArgai gAya nAturAl dAn perkAra yAng tidAk rUmit.orAng lain mEngagumi anda.orAng yAng mesrA.

5)profesionAl,prAgmatik,yAkin diri
kuAsai diri dEngan percAya dengAn diri sendiri.brtAnggungjAwab

6)tEnang,berhAti-hAti dAn tAk agresif
berbicAra dengAn berhAti-hAti.mudAh menyesUaikan diri tApi sukA memncilkAn diri...

7)kElakAr.riAng
hidUp bebAs dAn spOntan.bersIfat ingin tAhu dAn terbUka.andA mengAlami persekitAran sebAgai sesuAtu yAng versAtil dAn mEnAkjubkAn

8)rOmnatis,pElamun dAn beremOsi
sensitif,enggAn memAndngkAn secAra rAsionAl dAn wAras.tidAk benArkan sebArang kongkOng

9)anlitik,amAnah dAn keyAkinan diri
perAsaan hAlus andA bermutU tinggi dAn tAhan lAma..


(~.-)kU yAng num. 7...hEpy go lUcky

No comments:

Blog Widget by LinkWithin