Followers

Tuesday, July 7, 2009

..[bilA semEster 09/10.........]

semEster 09/10 telAh menjElma
6 julAi 2009 memulAkan kuliAh yAng pertAma
sem ni kUmengAmbil 7 subject..
kEpenAtan MHS belUm redA,kini kUmemulAkan sem 1
en rAmlan memulAkan hAri pertAma kuliAh
bimbingAn dAn kaunseling
kAedah pEnyelidikAn
grAfik kejUruterAan II
mekAnik tAnah
tEknologi elEtrik
pEngalatAn elEktrik dAn elektrOnik
pEngautomAtan indUstri
tAmadun islAm dAn tamAdun asIa

antAra subjEct yAng ku ambIl sem ni
kEbanyakan sUbjct elektrik+mekAnik+awAm
sEmogA semEster ini kU akAn sukses dAlam akAdemik+koko...

pA perAsaan andA bilA dimArah?!(~.-)//...

3 comments:

joegrimjow said...

smoge sukses

atty's said...

perasaan kty kalo kena marah..kalo salah kty takpe..
tapi kalo bukan salah kty.bengang ar..

kaizen said...

ayuh kembali ke U!!!!!

Blog Widget by LinkWithin