Followers

Wednesday, July 29, 2009

..[H1N1 menggAnas?!..]


selsEma bAbi@H1N1 telah merebAk di mAlaysia
setiAp hAri mencAtat penAmbahan kes yAng berkAitan
dengAn keAdaan cuAca yAng pAnas dAn berAngin,virus ini
semAkin cepAt merebAk..
kAlau sebElum ini,ku mEndapat UiTM selurUh m`sia mEndapat cutI
kelmArin ku mendApat beritA UUMmengAmbil lAngkah
untUk cuti selAma seminggu..lawAtan kelAb usAhawanaan
jugA dibAtalkan
niAt ku bAlik kedAh dengAn free tUrut terbAntut...hehe..
dAn semAlam sAhabatku yAng belAjar dekAt UKM diberikAn cuti
bermulA hAri jumaAt jua UPM..
tApi mAlang cuti rayA aidilfItri kAn dipendekkAn..
tidAk sanggUp ku cuti kEjap untuk rAya..~.~
bAgaimana pulA pihAk sekolAh-sekolAh melAngkah pencegAhan?
sebArang lAngkah keselAmtan..jAga kebersihAn
elAkkan berjumpA dAn kuAr di tEmpat awAm..
so mulA sAat ku mengAmbil lAngkah penghindAran dengAn
tidAk pergi ke tEmpat umum..
wAlaupun pun sekArang minggu juAlan megA sale dekAt kL/JB..
bAtalkan niAt tuk berjAlan-jAlan...P/S:..selAlu-selAlu mendengAr beritA-bErita berkaitAn dengAn H1N1...
adAlah binAtang ini bersAlah?

No comments:

Blog Widget by LinkWithin