Followers

Thursday, July 9, 2009

..[hidrAulik]

hArI ini mAsuk hArI ke-empAt semEster bArU bermUla
tiAp kAli kUliah bermUla,bermula pEngumpUlan assgmEnt-assgmnt
mUngkin sEm ni mInggu pertAma dAh terpAksa
bekErja kerAs berbAnding sem lEn
minggu 1 minggu untUk enjOy..nAmun tidAk!
pEngautomatAn indUstri mEmulAkan kuliAh pertAma
tn hAji jAmaludIn mEnjAdi pEsyarAh subjEct ini
diA agAk serius berbAnding semester lepAs....
tugAsan pertAma mengkehendAki mEmbuAt
kAjian ringkAs mengenAi mesin-mesin
yAng menaplikAsikAn elEmen-elEmen elEktrik+mEkanikAl
grOUpku memilih tAjuk "hidrAulik"
kU mencAri mAklumAt mEnggunAkan intrnEt
tidAk berkesempAtan untUk ke librAry
buku-bUku rujukAn pUn bElum berkEsEmpAtan untuk dipinjAm
hAnya beberApa buAh sAhaja...
"hidraulik"
hmm sesUatu yAng menArik untUk diterokAi dAn dikAji...
Dr MiskAr mEnjadi pesyArah titAs
Dr ni sEmangAt membEri kAmi tugAsan dAri A-Z
semAngat pesyArah bAru di university...
semestEr ini mengUji tAhap kesedAranku tErhAdap suAsana keliling
persediAan untUk mEngAmbil PSM pAda sem depAn...

p/s:sesIapa yAng bAik hAti bolEh ler berkOngsi mAklUmat mengEnai "hidrAulik"
emAil dekAt xioyou_eye@yahoo.com
(~.-)//...

No comments:

Blog Widget by LinkWithin