Followers

Saturday, August 20, 2011

..[selAmat berbukA puAsa..]

AlhamdUlillah, hari ini mAsuk 20 rAmadhan 1432H…cepAtnya mAsa berlalu kAn..sepAnjang 20 hAri ku berbukA di kediAman ku, belum berkEsempatAn membukA puAsa di luAr…adA jemputAn dARipada kAwan2ku nAmun ku menolAk…ku memilih untuk berbukA di kediAman bersAma keluArga, bersAma mAk ayAhku dan jugA abgku..dApat mengerAtkan silATurrahim dan jugA menikmAti hidAngan mAsakan ibu sendiri…itu lebih bAik untUk perut ku…InsyaAllah..


mEngimbAs kembAli, sepAnjang 4 tAhun di university dan 1 tAhun di kolEj mAtrikulAsi…bAzar rAmadahan menjAdi “dApur”ku untuk mencAri mAkanan untuk dijAdikan juAdah berbukA…setiAp petAng selepAs kelAs,ku akAn ke bAzar untuk membelinyA bersAma kAwan2….kAdang2 terasA bosAn cubA untuk membukA luAr di hotel dAn restorAn…amek pAkej buffet dengAn hArga berpAtutAn antAra RM20-RM30 seorAng…


memAndangku mAsih seorAng student, ku akAn bAjet bpe blnjA untuk setiAp untuk berbukA dan bersAhur…kebiAsaanya sebAgai pelAjar, menggunakAn duit lebih bAnyak walAupun ketikA masih di kOlej kediAman…hAnyA sem terAkhir ku memilih untuk tinggAl di rumAH sewa.AlhAmdulillah, dApat mAsak sendiri hidAngan..


antAra mAkanan yang ku sukAi ketikA berAda di bAtu pAhat iAlah nAsi beriAni ayAm/dAging/kAmbing….dAlAm sebulAn berpuAsa hanyA 2/3 kAli jerk u mAkan nAsi beriAni,.selAin itu ikAn/ayAm bAkar, kuih-mUih dan mAkanAn lAIn seperti lAksa penAng dan nAsi kerAbu..rindu mAkanan itu semUa nAmun mAsakAn ibu yAng ku pAling sukA, gemAr …..


~selAmat berbukA puAsa~..

No comments:

Blog Widget by LinkWithin