Followers

Monday, August 15, 2011

..[kesihAtan & dUit..]


sAlam ramAdhan al-mubArak...hari ini umAt menyAmbut rAmadhan hari ke-15.syUkur alhamdulillAh..bAgiku, kesihAtan yang sihAt dan dapat menjAlani ibAdah berpuAsa bersAma keluArga adalah anugerAh yang tidAk terhinggA yang allAh kurniAkan pada hAmbaNya seperti ku ini...

setiAp hari ku memperuntukkAn 1 & 2 jAm untuk blogger wAlking, membAca entry yAng menArik..untUk menAmbAhkan ilmu pengetAhuan di dAda sertA mendApat iktibAr daripAda ceritA yang bermAkna untuk kehidupAnku..

sebEnarnya,ku sukA blOg blogger yAng menjAlankan bisnEs, sukA tengOk dan bAca cara pemikirAn sertA strAtegi yang dijAlankan oleh mEreka dalAm melAriskan produk...DAN produk yAng ku berminAt adAlah yAng berkAitan dengAn kesihAtan..mUngkin ku seorAng yang sAngAt mementingkAn kesihatAn dari hUjung kaki sehinggA hUjung rAmbut...

dAn....ku tertArik dengAn HERBALIFE..insyAallAh, tidAk lama lAgi ku akAn join teAm HerbALife..InsyAllah..melAlui pAntuAn awAl, herbAlife suAi dengAn jiwAku...menghArapkan ku berjAya memasuki teAm HerbAlife..


mencAri coAch............................

No comments:

Blog Widget by LinkWithin