Followers

Sunday, August 21, 2011

..[dOa istikharAh..]


dUlu bilA disebUt istikhArah dalam otAk ku mesti teringAt mimpi atAu apa2 pEtUnjuk lAin yang agAk “ predictable”.dAlam soAl aktiviti yAng ku nAk lAkukan, atAu university atAu barAngan yang ku nAk beli mAsih keliru.petUnjuk untuk benda-bendA yang simple ini memAng simple jugA.


dOa istikharAh:Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan yang tepat kepadaMu dengan ilmu
pengetahuanMu dan aku mohon kekuasaanMu (untuk mengatasi persoalanku) dengan
kemahakuasaanMu. Aku mohon kepadaMu sesuatu dari anugerahMu Yang Maha Agung,sesungguhnya Engkau Mahakuasa, sedang aku tidak kuasa, Engkau mengetahui, sedangaku tidak mengetahuinya dan Engkau adalah Maha Mengetahui hal yang ghaib...Ya Allah, apabila Engkau mengetahui bahwa urusan ini (orang yang mempunyai hajat
hendaknya menyebut persoalannya) lebih baik dalam agamaku, dan akibatnya
terhadap diriku atau -Nabi Shallallahu’alaihi wasallam bersabda: …di dunia atau
akhirat- sukseskanlah untukku, mudahkan jalannya, kemudian berilah berkah.Akan tetapi apabila Engkau mengetahui bahwa persoalan ini lebih berbahaya bagiku
dalam agama, perekonomian dan akibatnya kepada diriku, maka singkirkan persoalan
tersebut, dan jauhkan aku daripadanya, takdirkan kebaikan untukku di mana saja
kebaikan itu berada, kemudian berilah kerelaanMu kepadaku.”


tidAk menyesAl orAng yang beristikhArah kepAda al-khAliq dan bermusyAwarah dengAn orAng mukmin dan berhAti-hAti dAlam menAngani persoalAnnya.rupAnya untUk sesetengAh perkAra, jAwapan istikArah ini jAuh lebih indAh daripAda apA yang akAl mAnusia boleh bAyangkan.MasyaALLAH, lepAt beriktikhArah, kitA hApuskAn semuA perasAan tAkut dAlam diri dengAn kembAlikan semuA urusAn Allah, bertAwakal dan pAda mAsa yang sAma berusahalAh dengAn cAra kitA sendiri..


Allah menjAnhikan yAng terbAik bAgi merekA yang bermusyAwarAh dan isstikhAraj.dAn yang etrbAIk itu sebenArnya terlAlu indAh dAri apA yang akAl mAnusia boleh gAmbarkan..No comments:

Blog Widget by LinkWithin