Followers

Thursday, June 24, 2010

..[kErana sebUah persAhabatAn]

24 jUne….ku berusiA 22 tAhun 2 bUlan…pAgi ini selEpas breakfast bersAma mAma terUs mendApat lAptop..pAgi ini bersemAngat sedikit ingIn update blog….dAn kU hAdiah satU pUisi indAh tEntang sAhabat untuk setiAp orAng yAng memiliki sAhabat dAn mEnjadi sAhabat untUk seseorAng…:-)

apAbila kitA ingin bersAhabar,jAnganlah kerAna kelebihAnnya kerAna mUngkin dengAn sAtu kelEmhan,kitA mUngkin akAn menjAuhinya.

Andainya kitA ingin bErtemAn,jAnganlah kErana kebAikannya,kErana mUngkin dengAn satU kebUrukan,kitA akAn membEncinya

andAinya kitA ingin seoAng temAn,jAnganlah kerAna sifAt ceriAnnya,kerAna andAinya dia tidAk pAndai mencEriakan.kIta mUngkin akAn menyAlahkannya

andAi kitA inginkA sAhabat yAng sAtu,jAnganleh kerAna ilmUnya,kerAna apAbila dia bUntu,kitA mUngkin akAn menfitnAhnya…

andAi kita ingin bersAhabata,terimAlah dia sAhabat,kerAna dia seorAng sAhabat…yAng hAnya mAnusia biAsa.jAngan dihArapkan terlAlu sempUrna,kerAna kitA snediri pun tidAk tAhu..apAkah diri kitA sudAh cUkup sempUrna mengIkut kehendAk allAh s.w.t yAng sebEnar benArnya,…………………..

3 comments:

HEMY said...

dapat laptop??ke mendapatkan laptop..ekekeke..apa pun epi sebeday

yoro okino said...

fren make my life cool^^

AJ. said...

kwn seng cri..tp sahabat yg susah.

Blog Widget by LinkWithin