Followers

Tuesday, June 15, 2010

..[biArkanlAh..]

biArkanlAh
biArkanlah ku membAsahkan
membAsahkAn mAtakU..
mEnangis kerAna Allah
bukAn keranA mAnusia
dan bukAn jugA keranA hartA jugA dUnia.

biArkanlAh
biArkanlah ku menyesAl
kerAna ku ingin sekAli mendekAtinyA..
ingIn merAih cintAnya..
yAng mEmang cintAnya untuk kAmu semuA
tApi biarkAnlah
biArkanlAj jikA ku mAhu mEnjadi pertAm a dimAtaNya..

tApi….
jAngan biarkan!!
jAngan biarkAn ku berpAling dAriNya
kerAna dUnia dAn mAnusia
doAkanlAhku dAn kamu terUs berAda di jAlanNya
amin…………….
No comments:

Blog Widget by LinkWithin