Followers

Saturday, June 12, 2010

..[ceritA sebUah erti kAsih sAyang..]

cErita ini kU ambil dAri sEbuah blOg seorAng tEmanku


pAda suatu hAri,seorAng mUrid bertAnya kepAda gUrunya.kEtika itU,gUru tersebUt sedAng mengAjar tentAng kasih sAyang….

pElajar:cikgU…cmna kitA nak pilih seseorAng yAng terbAik sebAgai orAng yang pAling kitA sAyang?cmna supAya kAsih sAyang itU berkekAlan?

cikgU:kAmu ikut apA yang saya sUruh.kAmu pergi ke pAdang.kAmu berjAlan di Atas rUmpu sAmbil memAndang rUmput didepAnmu.pilih yAng pAling cAntik tAnpa menOleh ke bElakang lAgi walAu sekAli.pEtik rUmput yAng pAling cAntik,bAwAlah ke kElas.

apAbila pelAjar tersEbut pulAng ke kElas,tiAda sehElai rUmput pUn ditAngannya

cikgU:kEnapa tiAda rUmput yAng dipilih?
pelAjar:tAdi mAsa sAya berjAlan,sAya cAri rUmput yAng pAling cAntik.memAng adA bAnyak yAng cAntik tetApi cikgU katA petik yAng pAling cAntik,mAka sAya pUn terus bErjalan ke depAn sAmbil mEncari yAng pAling cAntik.mUngkin adA diantAra dibElakang sAya tAdi rUmput yAng pAling cAntik tApi cikgU cAkap tidAk bolEh menoleh ke bElakang semUla,jAdi tiAdalah rUmput yAng sAya bOleh petik.

cikgU:itulAh jawapAnnya.mAknanya apAbila kitA telah berjUmpa dengAn seseorAng yAng kitA sAyang,jAnganlAh kitA mencAri yAng lebih bAik dari itu.kitA pAtut hArgai orAng yAng berAd di depAn kitA sebAik-bAiknya.jAngan kitA menOleh ke belAkang lAgi kerAna yAng berlAku tetAp berlAku dan tAkkan bErulAng lAgi.

ingAtlah orAng yAng pAling kitA sAyang itulAh yAng pAling cAntik dAn pAling bAik.wAlaupun sebEnarnya bAnyak lAgi yAng cAntik dAb bAik sepErti rUmput.
Blog Widget by LinkWithin