Followers

Wednesday, June 23, 2010

..[“bAhagia dengAn siApa skrg wAhai cik shinAwawa”]

Di sAatku bertemu sAhabat lAma di sebUah shopping cOmplex semAlam

“wAh,aini dAh mAkin tEmbam”
“erkkk………..”
“bAhagia dengAn siApa skrg wAhai cik shinAwawa”
“bersAma kelUrga tersAyang dAn diA yang jAuh”

jikA ku bertEmu dengAn sahAbat-sAhabatku,perkAtaan tEmbam mUngkin terukir dAri ungkApan mUlut merEka.kU akUi bEratku semAkin nAik,mAybe kU terlEbih mAkan kEtika melAlui sAat mendUduki exam dAn semAsa kemAhiran(short sem)..perkAtaan bAhagia bersAma yAng tersAyang tentulAh fAmily sendiri,bersAma mAma+ayah+abAng tersAyang di rUmah.dilAyan semuA kehEndak mUngkin ini membUatku rAsa gembirA dAn pErasaan mUrung tidAk wUjud..syUkur alhAmdulillAh kehAdrat illAhi.bUkan senAng ku merAsa dihArgai sebEgini…….diA yang jAuh?rAhsia..biAr hAti ini mengetAhuinya..:-)..sem bAru azAm bAru.mAhu mengEmbalikan ke bentUk bAdan yAng asAl.tEmbam sAngat pUn menimbUlkan keresAhan diri ini.mAhu mAkan pUn terpAksa memilih…kU memilih untUk:

jOgging
jogging antAra bEnda yAng ku sukA dilAkukan dengAn clAssmateku.pUsing University dAlam 3 kilOmetEr sAmbil mAta memAndang ke kiri kanAn,bAjet adA jejAka hensEm..:-)azAm sem bAru ini mAhu jOgging setiap hAri seminggU…bersAma adik hAtim+umAymah..semogA kuatkAn semAngatku untUk melAkukan jOgging untUk jArak yAng jArak.mAhu pUsing library bAru UTHM…sehAri 3km x 7=21 kM semInggu.cUkup ler untUkku..

jUsmate HPM
kU ini ahli HPM.dUlu mAsa ku mEnjAdi ahli,dAlam fikirAn untUk mencUba DRII untuk kUlit mUka dAn jUsmate untUk kesihAtan tUbuh bAdan..alhAmdullilAh perubAhan kUlit lebih gEbu dAn cAntik setElah menggUnakan semEnjak menggUnakan DRII dAn jUsmate untUk diet yAng bAik.sesiApa yAng mempUnyai mAsalah kUlit,leh lEr mencUba DRII,dApatkan di pAsaran..hUhu2..

natural clEnx tEa
nAturAl clEnx tEA ini tidAk mempUnyai gUla,iAnya sesUai untUk kehidupAn yang sihAt.secAra trAdisionAl untUk menUrunkan berAt dAn menImbangi perubAhan sUhu bAdan..rAsa tEa tidAk SEDAP.ku tElan ler jugA 2x sehAri untUk kesihAtan…nAmun setElah hAmpir 4 bUlan kU mengAmbil,alhAmdullilAh ku rAsa selesA dAn tidAk mEngalAmi sebArang mAsalah sembelit

pAti ayAm brand
ini sAngat bAik untUk kesihAtan 5 ml=rm7 sebOtol…….hAnya mAmpu bEli sekAli-kAla..he2

(~.-)//ini untuk kEsihatAn tUbuh bAdan..

1 comment:

kaizen said...

xyah beli la pati ayam brand tuh....
halal nye diragui...

Blog Widget by LinkWithin