Followers

Wednesday, May 12, 2010

..[wAhai mAsa lAlu..]

wAhai mAsa lAlu yang mEnyedihkan ku tidAk akan pernAh mengingAtimu apAtah lagi menangisimu kernA kAu telah pUn pergi meninggAlkanku..wAhai mAsa depAn yang misteri pErlukah ku menUnggumu yAng mAsih belUm pAsti?..tEntu sAhaja TIDAK!!..kErana kehidupAnku adAlah pAda hAri ini dAn ku ingin menikmAtinua tAnpa gAngguan mAsa lAlu dAn kerUnsingAn memikirkAn mAsa depAn..(~.-)//ku pEtik dAri status seseorAng insan yAng dulU bergElar kAwan bAikkU namUn kini………….

No comments:

Blog Widget by LinkWithin