Followers

Saturday, May 22, 2010

..[cintAku..]

cintA jArak jAuh..ku di sini dAn diA di sAna.jArak memisAhkan antAra kitA.sesiApa sAngka perkEnalan yAng singkAt sebAgai kEnAlan berakhir dengAn ikAtan hUbungan yAng cUkup indAh di sAat..wAlaupun kU melAlui mAsa yAng menyedihkAn ketikA cintA itu terucAp nAmun kU dengAn relA hati menErima cintA itU.kU yAkin diA terbAik untUk dijAdikan sAhabat,tEman bicAra dAn jugA bakAl menEmaniku setiAp mAsa ketikA ku menEmpuhi usiA tuA…kU bukan gAdis yAng mengejAr kesempurnAan untUk kehidupAn kelAk tetApi berusAha mencAri sebuAh kehidupAn cintA dan memperbAiki agar suAtu hAri nAnti bilA dikenAng kEmbali,yAng terbAik dAtang dAri usAhaku……wAlaupun jArak memisAhkan antAra kitA…kU yAkin ku binA cintA ini dAri ikhlAs dAri hAti.pEnuh kAsih sAyang tAnpa mengOtori dengAn perkAra yAng tidAk bAik……setiAp pAgi setelAh ku mendengAr suAra mama,ku tErus mendAil nUmber diA..agAr setiAp pAgi ku lAlui dengAn dia..

No comments:

Blog Widget by LinkWithin