Followers

Saturday, May 8, 2010

..[ku disAmping yAng tersayAng..]

tepAt pUkul 8.30 mAlam,ku bertolAk dari bAtu pAhat,jOhor.mEninggAlkan tempAt belAjar untUk sekEtika untuk bertEmu dengAn insan-insAn yang tersAyang,,tentUnya mAma+ayah+abAng tersAyang..sertA kUcing yAng tersAyang..segAla-segAlanya yAng tersAyang di kEdah tersAyang..sepAnjang perjAlanan ku ditEmani oleh lAgu-lAgu..dA kadAng ketika ku melAyan lAgu itu,kU merasAi kenAngan lAlu dAtang mengingAti indAhnya….

perjAlanan yAng mengambil mAsa 8 jAm telAh ku lAlui,insane yAng pertamA ku tEmui iAlah ayah tersAyang…ku ciUm tAngan ayAhku.kU terAsa perpisAhan yAng berbulAn ini menyEbabkan ku terAsa kegembirAan terpacAr dalam riA mukaku..kU kini bersAma merekA-merekA tersAyang….

No comments:

Blog Widget by LinkWithin