Followers

Sunday, October 24, 2010

..[untUk renUngan semuA..]


jAngan sengAja lewAtkan solAt….perbuatAn ini allAh tidAk sukA.kAlau tertidur lAin ceritA

jAngan mAsuk ke bilik Air tAnpa memAkai Alas……tAku kAlau-kAlau terbAwa keluAr nAjis,mengOtori seluruh rumAh kitA…

jAngan mAkan dan minum dAlam bekAs yang pecah atAu sUmbing.mAkruh kerAna iA membAhayakan..

jAngan biArkan pinggAn mAngkUn yang telAh digUnakan tidAk terbAsuh..mAkruh dan mewarisi kepApaan…

jAngan mAkan tAnpa membAca bismillAh dan doA mAkan…nAnti rezeki kitA dikOngsi syAitan

jAnagn keluAr rumAh tAnpa niAt untuk membuAt kebAikan.tAkut-Akut kit Amati dAlam perjAlanan

jAngan pAkai sepAtu atAu selipAr yang berlAinan pAsangan.mAkruh dAn mewArisi kepApaan..

jAngan menAngguh tAubat bilA berbuat ..dosA kerAna mAti boleh dAtang bilA-bilA masa

jAngan ego untUk memintA maaf pAda ibu bApa dan sesama mAnusia..kAlau memAng kitA bersAlah

jAngan mengUmpat sesame rAkan tAulan..nAnti rosAk persAhabatan kitA.hilAng bAhagia..

jAngan lupA bergAntung kepAda Allah dAlam setiAp kerjA kita..

jAngan bAnyak ketAwa.nAnti mAti jiwA..

jAngan sukA mengAniaya mAnusia atAu hAiwan.dOa mAkhluk yAng teraniayA cepat dimAkbulkAN allAh..

jAngan mempertikAIkan kenApa Islam itu berkAta jAngan..sebAb semuanya untuk keselAmatan kitA

1 comment:

anaMuslimah said...

salam..boleh copy n share?

Blog Widget by LinkWithin