Followers

Saturday, October 23, 2010

..[untUk bAkal suAmiku..]


…sekirAnya kita cintA kepAda mAnusia, tidak semestinyA mAnusia akAn cintA kembAli kepAda kitA…tetApi sekirAnya kitA cintA kepAda Allah, nescAya cintA allAh tiAda penghUjungnya..sekirAnya kitA cintA kepAda mAnusia,kitA akan cembUru kepAda orAng yang mencintAi orAng yAng kitA cintAi..tetApi sekirAnya kitA cintA kepAda allAh.kitA akAn turUt mencintAi orAng yang melAbuhkan cintAnya kepAda Allah jugA...yA allah, andAinya dia adAlah jOdoh yAng ditetApkan olehMu kepAdaku.mAka cAmpakkanlAh ke dAlam hAtiku cintA kepAdanya adalAh kerAnaMu.dan cAmpakkAnlah ke dAlam hAtinya cintA kepAdaku adalAh kerAnaMu juA..nAmun, andAinya dia bUkanlah jOdoh yAng ditetApkan olehMu kepAdaku,berikAnlah ku kekuAtan agar pAsrah dalAm menghArungi ujiAn yAng dikAu berikAn kepAdaku..


(~.-)//istimewA untUk bAkal suAmiku, abi..semogA kAmu tAhu erti cintAku pAdamu..

1 comment:

stupanaseh said...

terharunye sy bace... huhu

Blog Widget by LinkWithin